Obecné zastupiteľstvo :

 

Jozef Keselica - poslanec OZ

Mgr. Mária Keselicová - poslankyňa OZ

Bc. Tatiana Kurtyová -  poslankyňa OZ

Bc. Ondrej Michališin - poslanec OZ

JUDr. Miron Vojtašek - poslanec OZ

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.