P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA € 

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

Sp. OcU Nižný Orlík poplatok 08.01.2019 266,00

2. Up Slovensko stravné lístky 08.01.2019 143,99

3. IVES Košice služba APV 11.01.2019 25,09

4. Vospol Svidník internet 14.01.2019 4,97

5. Allianz SP Košice poistenie 2-5/2019 18.01.2019 52,13

6. Ekoservis Slovensko hlásenie kvality 25.01.2019 23,10

7. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 28.01.2019 48,00


Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.