P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA € 

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

Sp. OcU Nižný Orlík poplatok 08.01.2019 266,00 11.2.2019
2. Up Slovensko stravné lístky 08.01.2019 143,99 28.1.2019
3. IVES Košice služba APV 11.01.2019 25,09 28.1.2019
4. Vospol Svidník internet 14.01.2019 4,97 28.1.2019
5. Allianz SP Košice poistenie 2-5/2019 18.01.2019 52,13 11.2.2019
6. Ekoservis Slovensko hlásenie kvality 25.01.2019 23,10 11.2.2019
7. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 28.01.2019 48,00 5.2.2019
8. Eurogastrop s.r.o Prešov gastro nádoby 7.2.2019 121,34 7.2.2019
9. Slovak Telekom telefón 7.2.2019 21,17 11.2.2019
10. Kooperatíva Bratislava poistenie IVECO 8.2.2019 144,11 15.4.2019
11. Innogy Slovensko plyn 8.2.2019 162,50 11.2.2019
12. VSE a.s. Košice elektrina 8.2.2019 652,00 15.2.2019
13. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 11.2.2019 563,78 11.2.2019
14. Up Slovensko stravné lístky 11.2.2019 287,97 11.2.2019
15. RVC Prešov členský príspevok 2019 15.2.2019 27,20 15.2.2019
16. Vospol Svidník internet 2/2019 15.2.2019 4,97 19.2.2019
17. VSE a.s. Košice elektrina 15.2.2019 194,39 22.2.2019
18. MS Solutions Košice doména 19.2.2019 49,00 19.2.2019
19. Gras SK Svidník tonery 21.2.2019 19,43 12.3.2019
20. RVC Prešov poplatok za seminár 21.2.2019 20,00 21.2.2019

21.

Elektrotransport CD Svidník výmena výbojok VO 22.2.2019 105,71 12.3.2019
22. Poľnoprodukt s.r.o Svidník odhrňanie snehu 22.2.2019 1020,00 29.4.2019
23. Kooperatíva Bratislava poistenie KIA 22.2.2019 152,85 29.4.2019
24. Kamil Petrík Svidník laminátová podlaha 5.3.2019 1058,37 5.3.2019
25. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 7.3.2019 237,77 7.3.2019
26. Komunálna poisťovňa Svidník poistenie DS 8.3.2019 26,56 8.3.2019
27. Slovak Telekom telefón 8.3.2019 21,17 8.3.2019
28. Jozef Choma Kľušov školenie BOZP 8.3.2019 144,00 8.3.2019
29. Innogy Slovensko plyn 8.3.2019 162,50 8.3.2019
30. OcU Nižný Orlík príspevok rok 2019 8.3.2019 807,00 8.3.2019
31. Technické služby Svidník vývoz KUKA 11.3.2019 384,00 20.3.2019
32. Eurogastrop s.r.o Prešov kombinovaný sporák 11.3.2019 4500,00 13.3.2019
33. Eurogastrop s.r.o Prešov pracovné stoly, drez 11.3.2019 2683,56 13.3.2019
34. Vospol Svidník internet 3/2019 13.3.2019 4,97 26.3.2019
35. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 13.3.2019 48,00 3.4.2019
36. VSE a.s. Košice elektrina 19.3.2019 150,85 19.3.2019
37. Milan Petrik Svidník keramická dlažba 19.3.2019 993,50 19.3.2019
38. VVS a.s. Košice vodné 20.3.2019 19,25 3.4.2019
39.

M-CUP Produktions

s.r.o Svätý Jur

multifunkčné ihrisko 21.3.2019 6522,92 21.3.2019
40. CVČ Svidník príspevok na činnosť CVČ rok 2019 21.3.2019 187,56 3.4.2019
41. ZMOS Bratislava poplatok za IS DCOM 2.4.2019 269,00 3.4.2019
42. Mikroregion Beskyd poplatok na rok 12019 2.4.2019 50,00 3.4.2019
43. Ekoservis Slovensko servis ČOV 3.4.2019 166,84 3.4.2019
44. Technické služby Svidník vývoz KUKA 3.4.2019 288,00 15.4.2019
45. Združenie na záchranu Zborovského hradu kniha 3.4.2019 30,00 23.4.2019
46. Up Slovensko stravné lístky 4.4.2019 143,99 23.4.2019
47. Innogy Slovensko plyn 5.4.2019 162,50 15.4.2019
48. ALNA SK Svidník fólia 5.4.2019 221,80 15.4.2019
49. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 8.4.2019 547,11 8.4.2019
50. Slovak Telekom telefón 8.4.2019 21,17 15.4.2019
51. VSE a.s. Košice elektrina 12.4.2019 131,89 23.4.2019
52. Ing. R. Gulová Svidník vypracovanie PD 12.4.2019 500,00
53. Allianz SP Košice poistenie 5-8/19 17.4.2019 52,13
54. Ing. Jozef Schlosser Ľubotice vypracovanie PD 18.4.2019 2000,00
55. Vospol Svidník internet 18.4.2019 4,97 29.4.2019
56. Sp. OcÚ Nižný Orlík príspevok - doplatok 18.4.2019 134,00 29.4.2019
57. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 30.4.2019 48,00
58. Slovenská komora exekútorov Bratislava portál cre.sk 2.5.2019 6,20 2.5.2019
59. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 2.5.2019 404,95 3.5.2019
60. VSE a.s. Košice elektrina 6.5.2019 652,00
61. UP Slovensko stravné lístky 6.5.2019 71,99
62. Innogy Slovensko plyn 6.5.2019 162,50

 

63. ALNA SK Svidník elektromateriál 6.5.2019 177,80
64.

M-CUP Produktions

s.r.o Svätý Jur

multifunkčné ihrisko 7.5.2019 36820,98 7.5.2019

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.