P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA € 

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

Sp. OcU Nižný Orlík príspevok rok 2019 08.01.2019 266,00 11.2.2019
2. Up Slovensko stravné lístky 08.01.2019 143,99 28.1.2019
3. IVES Košice služba APV 11.01.2019 25,09 28.1.2019
4. Vospol Svidník internet 14.01.2019 4,97 28.1.2019
5. Allianz SP Košice poistenie 2-5/2019 18.01.2019 52,13 11.2.2019
6. Ekoservis Slovensko hlásenie kvality 25.01.2019 23,10 11.2.2019
7. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 28.01.2019 48,00 5.2.2019
8. Eurogastrop s.r.o Prešov gastro nádoby 7.2.2019 121,34 7.2.2019
9. Slovak Telekom telefón 7.2.2019 21,17 11.2.2019
10. Kooperatíva Bratislava poistenie IVECO 8.2.2019 144,11 15.4.2019
11. Innogy Slovensko plyn 8.2.2019 162,50 11.2.2019
12. VSE a.s. Košice elektrina 8.2.2019 652,00 15.2.2019
13. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 11.2.2019 563,78 11.2.2019
14. Up Slovensko stravné lístky 11.2.2019 287,97 11.2.2019
15. RVC Prešov členský príspevok 2019 15.2.2019 27,20 15.2.2019
16. Vospol Svidník internet 2/2019 15.2.2019 4,97 19.2.2019
17. VSE a.s. Košice elektrina 15.2.2019 194,39 22.2.2019
18. MS Solutions Košice doména 19.2.2019 49,00 19.2.2019
19. Gras SK Svidník tonery 21.2.2019 19,43 12.3.2019
20. RVC Prešov poplatok za seminár 21.2.2019 20,00 21.2.2019

21.

Elektrotransport CD Svidník výmena výbojok VO 22.2.2019 105,71 12.3.2019
22. Poľnoprodukt s.r.o Svidník odhrňanie snehu 22.2.2019 1020,00 29.4.2019
23. Kooperatíva Bratislava poistenie KIA 22.2.2019 152,85 29.4.2019
24. Kamil Petrík Svidník laminátová podlaha 5.3.2019 1058,37 5.3.2019
25. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 7.3.2019 237,77 7.3.2019
26. Komunálna poisťovňa Svidník poistenie DS 8.3.2019 26,56 8.3.2019
27. Slovak Telekom telefón 8.3.2019 21,17 8.3.2019
28. Jozef Choma Kľušov školenie BOZP 8.3.2019 144,00 8.3.2019
29. Innogy Slovensko plyn 8.3.2019 162,50 8.3.2019
30. OcU Nižný Orlík príspevok rok 2019 8.3.2019 807,00 8.3.2019
31. Technické služby Svidník vývoz KUKA 11.3.2019 384,00 20.3.2019
32. Eurogastrop s.r.o Prešov kombinovaný sporák 11.3.2019 4500,00 13.3.2019
33. Eurogastrop s.r.o Prešov pracovné stoly, drez 11.3.2019 2683,56 13.3.2019
34. Vospol Svidník internet 3/2019 13.3.2019 4,97 26.3.2019
35. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 13.3.2019 48,00 3.4.2019
36. VSE a.s. Košice elektrina 19.3.2019 150,85 19.3.2019
37. Milan Petrik Svidník keramická dlažba 19.3.2019 993,50 19.3.2019
38. VVS a.s. Košice vodné 20.3.2019 19,25 3.4.2019
39.

M-CUP Produktions

s.r.o Svätý Jur

multifunkčné ihrisko 21.3.2019 6522,92 21.3.2019
40. CVČ Svidník príspevok na činnosť CVČ rok 2019 21.3.2019 187,56 3.4.2019
41. ZMOS Bratislava poplatok za IS DCOM 2.4.2019 269,00 3.4.2019
42. Mikroregion Beskyd poplatok na rok 12019 2.4.2019 50,00 3.4.2019
43. Ekoservis Slovensko servis ČOV 3.4.2019 166,84 3.4.2019
44. Technické služby Svidník vývoz KUKA 3.4.2019 288,00 15.4.2019
45. Združenie na záchranu Zborovského hradu kniha 3.4.2019 30,00 23.4.2019
46. Up Slovensko stravné lístky 4.4.2019 143,99 23.4.2019
47. Innogy Slovensko plyn 5.4.2019 162,50 15.4.2019
48. ALNA SK Svidník fólia 5.4.2019 221,80 15.4.2019
49. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 8.4.2019 547,11 8.4.2019
50. Slovak Telekom telefón 8.4.2019 21,17 15.4.2019
51. VSE a.s. Košice elektrina 12.4.2019 131,89 23.4.2019
52. Ing. R. Gulová Svidník vypracovanie PD 12.4.2019 500,00 14.8.2019
53. Allianz SP Košice poistenie 5-8/19 17.4.2019 52,13 21.5.2019
54. Ing. Jozef Schlosser Ľubotice vypracovanie PD 18.4.2019 2000,00 15.10.2019
55. Vospol Svidník internet 18.4.2019 4,97 29.4.2019
56. Sp. OcÚ Nižný Orlík príspevok - doplatok 18.4.2019 134,00 29.4.2019
57. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 30.4.2019 48,00 15.5.2019
58. Slovenská komora exekútorov Bratislava portál cre.sk 2.5.2019 6,20 2.5.2019
59. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 2.5.2019 404,95 3.5.2019
60. VSE a.s. Košice elektrina 6.5.2019 652,00 15.5.2019
61. UP Slovensko stravné lístky 6.5.2019 71,99 15.5.2019
62. Innogy Slovensko plyn 6.5.2019 162,50

15.5.2019

63. ALNA SK Svidník elektromateriál 6.5.2019 177,80 15.5.2019
64.

M-CUP Produktions

s.r.o Svätý Jur

multifunkčné ihrisko 7.5.2019 36820,98 7.5.2019
65. Synteza Raslavice stromčeky 10.5.2019 20,00 15.5.2019
66. Slovak Telekom telefón 14.5.2019 21,46 15.5.2019
67. VSE a.s. Košice elektrina 15.5.2019 92,53 24.5.2019
68. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 15.5.2019 48,00 21.5.2019
69. Vospol Svidník internet 15.5.2019 4,97 15.5.2019
70. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 16.5.2019 498,79 16.5.2019
71. Gras SK Svidník toner 21.5.2019 10,09 21.5.2019
72. IFOsoft Prešov aktualizácia programu 24.5.2019 39,60 24.5.2019
73. UVO Bratislava pokuta - verejné priestranstva 24.5.2019 3225,29 splátky
74. IFOsoft Prešov inštalácia programu 24.5.2019 12,00 27.5.2019
75. MURA TEAM Nižný Mirošov stavebné práce - kuchyňa 27.5.2019 1418,80
76. Technické služby Svidník vývoz KUKA 31.5.2019 156,77 24.6.2019
77. Innogy Slovensko plyn 5.6.2019 162,50 14.6.2019
78. UP Slovensko stravné lístky 6.6.2019 107,99 24.6.2019
79. Slovak Telekom telefón 6.6.2019 21,17 14.6.2019
80. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 7.6.2019 542,11 7.6.2019
81. JUMI-STAV Svidník stavebné práce - multifunkčné ihrisko 7.6.2019 1067,88 10.6.2019
82. Vospol Svidník internet 14.6.2019 4,97 24.6.2019
83. M-CUP Produktions Svätý Jur multifunkčné ihrisko 17.6.2019 16305,90 17.6.2019
84. VSE a.s. Košice elektrina 21.6.2019 63,89 25.6.2019
85. Ing. Peter Olách Sedliská oprava strechy ŠJ 27.6.2019 12831,05 27.6.2019
86. Podduklianska knižnica Svidník Bibliobus 27.6.2019 59,00 10.7.19
87. VVS a.s. Košice vodné 28.6.2019 52,92 15.7.2019
88.

EUROFINS BEL/NOVAMANN Nové Zámky

rozbor odpadových vôd 28.6.2019 21,60 15.7.2019
89. Technické služby Svidník vývoz kontajnera

1.7.2019

70,82 10.7.2019
90. ŠJ pri ZŠ NIžný Mirošov strva DHN 3.7.2019 550,32 3.7.2019
91. Innogy Slovensko plyn 8.7.2019 162,50 15.7.2019
92. Technické služby Svidník pristavenie kontajnera 8.7.2019 54,98 19.7.2019
93. Technické služby Svidník vývoz KUKA 8.7.2019 156,77 19.7.2019
94. ALNA SK Svidník elektro materiál 8.7.2019 12,20 10.7.2019
95. SARO Slovakia Bratislava poplatok za uloženie odpadu 8.7.2019 316,10 23.7.2019
96. UP Slovensko stravné lístky 9.7.2019 137,87 23.7.2019
97. Slovak Telekom mobil 9.7.2019 21,19 15.7.2019
98. OcU Nižný Orlík príspevok 2019 12.7.2019 807,00 2.10.2019
99. OcU Nižný Orlík príspevokk na ŽP 12.7.2019 25,15

9.8.2019

100. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 15.7.2019 312,77 15.7.2019
101. Vospol Svidník internet 15.7.2019 4,97 23.7.2019
102. VSE a.s. Košice elektrina 16.7.2019 47,62 24.7.2019
103. VSE a.s. Košice elektrina 16.7.2019 85,72 24.7.2019
104. Allianz SP Košice poistenie 8-11/2019 16.7.2019 52,13 20.8.2019
105. Stanislav Hvozda ADAS Svidník pracovné odevy 29.7.2019 106,01 29.7.2019
106. Stanislav Hvozda ADAS Svidník pracovné odevy 29.7.2019 53,00 29.7.2019
107. Stanislav Hvozda ADAS Svidník pracovné odevy 29.7.2019 53,00 29.7.2019
108. Technické služby Svidník vývoz KUKA 31.7.2019 156,77 9.8.2019
109. Innogy Slovensko plyn 6.8.2019 162,50 12.8.2019
110. VSE a.s. Košice elektrina 6.8.2019 388,00 15.8.2019

 

111. UP Slovensko stravné lístky 7.8.2019 214,78 20.8.2019
112. SARO Slovakia Bratislava poplatok za uloženie odpadu 7.8.2019 181,93 19.8.2019
113. Slovak Telekom telefón 8.8.2019 21,18 12.8.2019
114. SARO Slovakia Bratislava poplatok za uloženie odpadu 9.8.2019 134,90 9.8.2019
115. PS 12 Group s.r.o. Žilina požiarne hadice 14.8.2019 800,00 20.8.2019
116. Vospol Svidník internet 14.8.2019 4,97 19.8.2019
117. VSE a.s. Košice elektrina 14.8.2019 97,85 22.8.2019
118. VSE a.s. Košice elektrina 14.8.2019 53,45 22.8.2019
119. JUMI STAV Svidník terénne úpravy - multiunkčné ihrisko 19.8.2019 1485,67 19.8.2019
120. FORESTER-SK Svidník doprava 19.8.2019 168,00 19.8.2019
121. Jozef Gurtler Tatranská Štrba vysielačky DHZ 20.8.2019 1461,00 20.8.2019
122. STAVBET-OP Svidník betón 20.8.2019 304,80 3.9.2019
123. RTVS Bratislava poplatok 20.8.2019 59,76 3.9.2019
124. ALNA SK Svidník motorová píla Stihl 20.8.2019 899,00 20.8.2019
125. ALEX PARTNER Krásna Lúka revízia plynových zariadení 22.8.2019 250,00 13.9.2019
126. HYGART Bardejov plastové poháre 28.8.2019 25,08 28.8.2019
127. Stanislav Hvozda ADAS Svidník pracovné odevy 30.8.2019 53,00 30.8.2019
128. UP Slovensko stravné lístky 3.9.2019 137,87 24.9.2019
129. Technické služby Svidník vývoz KUKA 3.9.2019 235,15 13.9.2019
130. Maiana Consulting Svidník vypracovanie žiadosti 5.9.2019 200,00 24.9.2019
131. SARO Slovakia Bratislava poplatok za uloženie odpadu 6.9.2019 194,31 24.9.2019
132. Innogy Slovensko plyn 6.9.2019 162,50 13.9.2019
133. Slovak Telekom telefón 10.9.2019 30,18 13.9.2019
134. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 13.9.2019 150,96 24.9.2019
135. VSE a.s. Košice elektrina 13.9.2019 188,71 23.9.2019
136. VSE a.s. Košice elektrina 13.9.2019 82,10 23.9.2019
137. Komunálna poisťovňa poistenie DS 16.9.2019 13,28

16.9.2019

138. JUMI STAV Svidník prenájom bágra 16.9.2019 149,84 24.9.2019
139. Vospol Svidník internet 19.9.2019 4,97 24.9.2019
140. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 25.9.2019 65,00 2.10.2019
141. Mucha Reklama Košice tabuľka DHZO 30.9.2019 65,00 10.10.2019
142. Technické služby Svidník vývoz KUKA 30.9.2019 156,77 11.10.2019
143. UP Slovensko stravné lístky 1.10.2019 157,01 15.10.2019
144. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 7.10.2019 2090,60 7.10.2019
145. EUROFINS BEL/NOVAMANN Nové Zámky vzorka odpadových vôd 7.10.2019 27,60 11.10.2019
146. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 7.10.2019 65,00 15.10.2019
147.

SARO Slovakia Bratislava

uloženie odpadu 8.10.2019 315,52
148. Innogy Slovensko plyn 9.10.2019 162,50 11.10.2019
149. Slovak Telekom telefón 10.10.2019 31,18 15.10.2019
150. Allianz SP Košice poistenie 11-2/2020 14.10.2019 52,13
151. Vospol Svidník internet 14.10.2019 4,97 15.10.2019
152. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 14.10.2019 25,68 15.10.2019
153. VSE a.s. Košice elektrina 15.10.2019 113,56
154. VSE a.s. Košice elektrina 15.10.2019 123,19
155. Dajs print Bardejov grafické práce 15.10.2019 764,00 15.10.2019

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.