Rok 2018

P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA € 

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

Sp. OcU Nižný Orlík poplatok 03.01.2018 266,00 22.01.2018
2. Innogy Slovensko plyn 09.01.2018 202,00 15.01.2018
3. IVES Košice služba APV 15.01.2018 25,09 23.02.2018
4. MARO s.r.o Sučany doplatok fitnes prvok 15.01.2018 117,60 15.01.2018
5. Allianz SP Bratislava poistenie 2-5/2018 17.01.2018 52,13 22.02.2018
6. Vospol Svidník internet 1/18 19.01.2018 4,97 22.01.2018
7. RTVS Bratislava poplatok 1/2018 19.01.2018 4,64 22.01.2018
8. IGNITE Bardejov
služby spojené s VO
19.01.2018 50,00 15.01.2018
9. Orange Slovensko mobil 23.01.2018 34,49 12.02.2018
10. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 23.01.2018 712,89 23.01.2018
11. DAMIJO KOMPLET s.r.o Svidník vchodové dvere obchod a pohostinstvo 23.01.2018 700,00 30.01.2018
12. Mikroregión Beskyd členské 2018 26.01.2018 50,00 26.01.2018
13. TOPTRANS EU a.s. Žilina preprava fitnes prvku 01.02.2018 33,02 01.02.2018
14. BrIS Prešov softvér evidencia obyvateľov 05.02.2018 39,60 23.02.2018
15. VSE a.s. Košice elektrina 06.02.2018 541,00 16.02.2018
16. Innogy Slovensko plyn 06.02.2018 202,00 16.02.2018
17. Slovak Telekom telefón 07.02.2018 21,17 22.02.2018
18. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 07.02.2018 316,81 07.02.2018
19. Vospol Svidník internet 2/18 08.02.2018 4,97 22.02.2018
20. Kooperatíva Bratislava poistenie IVECO 09.02.2018 136,70 6.04.2018
21. Technické služby Svidník vývoz KUKA 12.02.2018 160,00 22.02.2018
22. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 12.02.2018 50,00 15.02.2018
23. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 14.02.2018 633,68 14.02.2018
24. VSE a.s. Košice elektrina 16.02.2018 194,02 23.02.2018
25. MS Solutions Košice doména 19.02.2018 48,00 19.02.2018
26. Kooperatíva Bratislava
poistenie KIA 19.02.2018 143,69 16.04.2018
27. RTVS Bratislava poplatok 2/2018 20.02.2018 4,64 22.02.2018
28. Sp. OcU Nižný Orlík poplatok za služby 22.02.2018 762,00 22.02.2018
29. Orange Slovensko mobil 23.02.2018 34,49 07.03.2018
30. Technické služby Svidník vývoz KUKA 26.02.2018 160,00 19.03.2018
31. ZMOD Giraltovce členské 2017, 2018 28.02.2018 51,60 28.02.2018
32. Innogy Slovensko plyn 05.03.2018 202,00 09.03.2018
33. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 06.03.2018 313,47 06.03.2018
34. H.K.K. mont s.r.o. Svidník oprava zámku vchodových dverí 06.03.2018 120,00 19.03.2018
35. Slovak Telekom telefón 07.03.2018 21,71 13.03.2018
36. OZ Dukla Kružľová členské 2018 09.03.2018 123,00 09.03.2018
37. Vospol Svidník internet 3/18 12.03.2018 4,97 19.03.2018
38. IGNITE Bardejov služby spojeneé s VO 12.03.2018 50,00 15.03.2018
39. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 13.03.2018 704,97 13.03.2018
40. VSE a.s. Košice elektrina 19.03.2018 148,13 19.03.2018

41.

VVS a.s. Košice vývoz žúmp 19.03.2018 44,00 21.03.2018
42. RTVS Bratislava poplatok 3/18 20.03.2018 4,64 21.03.2018
43. Up Slovensko Bratislava stravné lístky 21.03.2018 283,47 21.03.2018
44. VVS a.s. Košice vodné 22.03.2018 32,00 03.04.2018
45. Orange Slovensko mobil 26.03.2018 34,49 03.04.2018
46. Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava poplatok školenie 27.03.2018 100,00 02.05.2018
47. Up Slovensko Bratislava stravné lístky 03.04.2018 384,96 04.04.2018
48. Slovak Telekom telefón 04.04.2018 21,17 16.04.2018
49. Innogy Slovensko plyn 04.04.2018 202,00 16.04.2018
50. ŠJ pri ZŠ NIžný Mirošov strava DHN 05.04.2018 362,62 05.04.2018
51. Ekoservis Slovensko servis ČOV 10.04.2018 166,84 16.04.2018
52. GRAS SK Svidník tonery 13.04.2018 13,06 16.04.2018
53. Vospol Svidník internet 4/18 16.04.2018 4,97 24.04.2018
54. Allianz SP Košice poistenie 5-8/18 16.4.2018 52,13 17.05.2018
55. Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava poplatok školenie 16.04.2018 20,00 02.05.2018
56. EURO Enterprise Olomouc popolnice plastové 16.04.2018 248,78 24.04.2018
57. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 16.04.2018 50,00 16.04.2018
58. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 18.04.2018 681,36 18.04.2018
59. CBS s.r.o Kynceľová maľované mapy l. splátka 18.04.2018 210,00 24.04.2018
60. RTVS Bratislava poplatok 4/18 20.04.2018 4,64 24.04.2018
61. VSE a.s. Košice elektrina 20.04.2018 128,60 20.4.2018
62. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 23.04.2018 128,79 02.05.2018
63. Orange Slovensko mobil 25.04.2018 34,61 02.05.2018
64. Up Slovensko Bratislava stravné lístky 03.05.2018 111,99 17.05.2018
65. Technické služby Svidník vývoz KUKA 08.05.2018 240,00 17.05.2018
66. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 08.05.2018 342,63 08.05.2018
67. Slovak Telekom telefón 09.05.2018 21,17 17.05.2018
68. Innogy Slovensko plyn 09.05.2018 202,00 17.05.2018
69. VSE a.s. Košice elektrina 09.05.2018 541,00 15.05.2018
70. Technické služby Svidník vývoz KUKA 09.05.2018 160,00 17.05.2018
71. Slovenská komora exekútorov Bratislava poplatok za portál 10.05.2018 4,20 10.05.2018
72. Slavomír Vanát Kapišová traktorová kosačka 10.05.2018 2999,00 28.05.2018
73. AN fors spol. s.r.o Hrabovčík vypracovanie žiadosti 11.05.2018 180,00 17.05.2018
74. Šarišanci OZ Prešov vystúpenie ĽH 12.05.2018 1000,00 17.05.2018
75. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 15.05.2018 841,68 15.05.2018
76. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 15.05.2018 50,00 15.05.2018
77. VSE a.s. Košice elektrina 16.05.2018 90,73 21.05.2018
78. Vospol Svidník internet 18.05.2018 4,97 28.05.2018
79. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 21.05.2018 132,01 28.05.2018
80. Orange Slovensko mobil 25.05.2018 34,49 28.05.2018
81. Asociácia správcov registratúry Nováky poplatok za seminár 29.05.2018 40,00 29.05.2018
82. Up Slovensko Bratislava stravné lístky 04.06.2018 125,99 25.06.2018
83. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 06.06.2018 553,00 06.06.2018
84. Slovak Telekom telefón 06.06.2018 21,17 15.06.2018
85. Innogy Slovensko mobil 08.06.2018 202,00 15.06.2018
86. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 11.06.2018 50,00 15.06.2018
87. VSE a.s. Košice elektrina 14.06.2018 63,36 22.06.2018
88. Vospol Svidník internet 14.06.2018 4,97 15.06.2018
89. RTVS Bratislava poplatok 5/18 14.06.2018 4,64 15.06.2018
90. OcÚ NIžný Orlík správny poplatok 15.06.2018 20,00
91. OcÚ Nižný Orlík poplatok za ŽP 15.06.2018 17,26
92. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 19.06.2018 811,10 19.06.2018
93. RTVS Bratislava poplatok 6/18 19.06.2018 4,64 25.06.2018
94. Technické služby Svidník vývoz KUKA 21.06.2018 160,00 25.06.2018
95. VVS a.s. Košice vodné 25.06.2018 46,50 04.07.2018
96. Orange Slovensko mobil 26.06.2018 34,49 04.07.2018
97. Tomáš Lipnický stojan na spisy 27.06.2018 85,00 28.06.2018
98. OcÚ Nižný Orlík

príspevok na opatrovateľskú službu

29.06.2018 20,00
99. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 02.07.2018 451,93 02.07.2018
100. Technické služby Svidník vývoz KUKA 02.07.2018 160,00
101. UP Slovensko stravné lístky 03.07.2018 118,79 03.07.2018
102. Jozef Choma Šiba školenie BOZP, PO 04.07.2018 144,00
103. ZMOS Bratislava poplatok za DCOM 04.07.2018 254,00
104. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 09.07.2018 50,00
105. Slovak Telekom telefón 09.07.2018 21,17
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.