Rok 2018

P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA € 

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

Sp. OcU Nižný Orlík poplatok 03.01.2018 266,00 22.01.2018
2. Innogy Slovensko plyn 09.01.2018 202,00 15.01.2018
3. IVES Košice služba APV 15.01.2018 25,09 23.02.2018
4. MARO s.r.o Sučany doplatok fitnes prvok 15.01.2018 117,60 15.01.2018
5. Allianz SP Bratislava poistenie 2-5/2018 17.01.2018 52,13 22.02.2018
6. Vospol Svidník internet 1/18 19.01.2018 4,97 22.01.2018
7. RTVS Bratislava poplatok 1/2018 19.01.2018 4,64 22.01.2018
8. IGNITE Bardejov
služby spojené s VO
19.01.2018 50,00 15.01.2018
9. Orange Slovensko mobil 23.01.2018 34,49 12.02.2018
10. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 23.01.2018 712,89 23.01.2018
11. DAMIJO KOMPLET s.r.o Svidník vchodové dvere obchod a pohostinstvo 23.01.2018 700,00 30.01.2018
12. Mikroregión Beskyd členské 2018 26.01.2018 50,00 26.01.2018
13. TOPTRANS EU a.s. Žilina preprava fitnes prvku 01.02.2018 33,02 01.02.2018
14. BrIS Prešov softvér evidencia obyvateľov 05.02.2018 39,60 23.02.2018
15. VSE a.s. Košice elektrina 06.02.2018 541,00 16.02.2018
16. Innogy Slovensko plyn 06.02.2018 202,00 16.02.2018
17. Slovak Telekom telefón 07.02.2018 21,17 22.02.2018
18. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 07.02.2018 316,81 07.02.2018
19. Vospol Svidník internet 2/18 08.02.2018 4,97 22.02.2018
20. Kooperatíva Bratislava poistenie IVECO 09.02.2018 136,70 6.04.2018
21. Technické služby Svidník vývoz KUKA 12.02.2018 160,00 22.02.2018
22. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 12.02.2018 50,00 15.02.2018
23. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 14.02.2018 633,68 14.02.2018
24. VSE a.s. Košice elektrina 16.02.2018 194,02 23.02.2018
25. MS Solutions Košice doména 19.02.2018 48,00 19.02.2018
26. Kooperatíva Bratislava
poistenie KIA 19.02.2018 143,69 16.04.2018
27. RTVS Bratislava poplatok 2/2018 20.02.2018 4,64 22.02.2018
28. Sp. OcU Nižný Orlík poplatok za služby 22.02.2018 762,00 22.02.2018
29. Orange Slovensko mobil 23.02.2018 34,49 07.03.2018
30. Technické služby Svidník vývoz KUKA 26.02.2018 160,00 19.03.2018
31. ZMOD Giraltovce členské 2017, 2018 28.02.2018 51,60 28.02.2018
32. Innogy Slovensko plyn 05.03.2018 202,00 09.03.2018
33. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 06.03.2018 313,47 06.03.2018
34. H.K.K. mont s.r.o. Svidník oprava zámku vchodových dverí 06.03.2018 120,00 19.03.2018
35. Slovak Telekom telefón 07.03.2018 21,71 13.03.2018
36. OZ Dukla Kružľová členské 2018 09.03.2018 123,00 09.03.2018
37. Vospol Svidník internet 3/18 12.03.2018 4,97 19.03.2018
38. IGNITE Bardejov služby spojeneé s VO 12.03.2018 50,00 15.03.2018
39. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 13.03.2018 704,97 13.03.2018
40. VSE a.s. Košice elektrina 19.03.2018 148,13 19.03.2018

41.

VVS a.s. Košice vývoz žúmp 19.03.2018 44,00 21.03.2018
42. RTVS Bratislava poplatok 3/18 20.03.2018 4,64 21.03.2018
43. Up Slovensko Bratislava stravné lístky 21.03.2018 283,47 21.03.2018
44. VVS a.s. Košice vodné 22.03.2018 32,00 03.04.2018
45. Orange Slovensko mobil 26.03.2018 34,49 03.04.2018
46. Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava poplatok školenie 27.03.2018 100,00
47. Up Slovensko Bratislava stravné lístky 03.04.2018 384,96 04.04.2018
48. Slovak Telekom telefón 04.04.2018 21,17 16.04.2018
49. Innogy Slovensko plyn 04.04.2018 202,00 16.04.2018
50. ŠJ pri ZŠ NIžný Mirošov strava DHN 05.04.2018 362,62 05.04.2018
51. Ekoservis Slovensko servis ČOV 10.04.2018 166,84 16.04.2018
52. GRAS SK Svidník tonery 13.04.2018 13,06 16.04.2018
53. Vospol Svidník internet 4/18 16.04.2018 4,97
54. Allianz SP Košice poistenie 5-8/18 16.4.2018 52,13
55. Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava poplatok školenie 16.04.2018 20,00
56. EURO Enterprise Olomouc popolnice plastové 16.04.2018 248,78
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.