Rok 2018

P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA € 

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

Sp. OcU Nižný Orlík poplatok 03.01.2018 266,00 22.01.2018
2. Innogy Slovensko plyn 09.01.2018 202,00 15.01.2018
3. IVES Košice služba APV 15.01.2018 25,09 23.02.2018
4. MARO s.r.o Sučany doplatok fitnes prvok 15.01.2018 117,60 15.01.2018
5. Allianz SP Košice poistenie 2-5/2018 17.01.2018 52,13 22.02.2018
6. Vospol Svidník internet 1/18 19.01.2018 4,97 22.01.2018
7. RTVS Bratislava poplatok 1/2018 19.01.2018 4,64 22.01.2018
8. IGNITE Bardejov
služby spojené s VO
19.01.2018 50,00 15.01.2018
9. Orange Slovensko mobil 23.01.2018 34,49 12.02.2018
10. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 23.01.2018 712,89 23.01.2018
11. DAMIJO KOMPLET s.r.o Svidník vchodové dvere obchod a pohostinstvo 23.01.2018 700,00 30.01.2018
12. Mikroregión Beskyd členské 2018 26.01.2018 50,00 26.01.2018
13. TOPTRANS EU a.s. Žilina preprava fitnes prvku 01.02.2018 33,02 01.02.2018
14. BrIS Prešov softvér evidencia obyvateľov 05.02.2018 39,60 23.02.2018
15. VSE a.s. Košice elektrina 06.02.2018 541,00 16.02.2018
16. Innogy Slovensko plyn 06.02.2018 202,00 16.02.2018
17. Slovak Telekom telefón 07.02.2018 21,17 22.02.2018
18. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 07.02.2018 316,81 07.02.2018
19. Vospol Svidník internet 2/18 08.02.2018 4,97 22.02.2018
20. Kooperatíva Bratislava poistenie IVECO 09.02.2018 136,70 6.04.2018
21. Technické služby Svidník vývoz KUKA 12.02.2018 160,00 22.02.2018
22. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 12.02.2018 50,00 15.02.2018
23. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 14.02.2018 633,68 14.02.2018
24. VSE a.s. Košice elektrina 16.02.2018 194,02 23.02.2018
25. MS Solutions Košice doména 19.02.2018 48,00 19.02.2018
26. Kooperatíva Bratislava
poistenie KIA 19.02.2018 143,69 16.04.2018
27. RTVS Bratislava poplatok 2/2018 20.02.2018 4,64 22.02.2018
28. Sp. OcU Nižný Orlík poplatok za služby 22.02.2018 762,00 22.02.2018
29. Orange Slovensko mobil 23.02.2018 34,49 07.03.2018
30. Technické služby Svidník vývoz KUKA 26.02.2018 160,00 19.03.2018
31. ZMOD Giraltovce členské 2017, 2018 28.02.2018 51,60 28.02.2018
32. Innogy Slovensko plyn 05.03.2018 202,00 09.03.2018
33. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 06.03.2018 313,47 06.03.2018
34. H.K.K. mont s.r.o. Svidník oprava zámku vchodových dverí 06.03.2018 120,00 19.03.2018
35. Slovak Telekom telefón 07.03.2018 21,71 13.03.2018
36. OZ Dukla Kružľová členské 2018 09.03.2018 123,00 09.03.2018
37. Vospol Svidník internet 3/18 12.03.2018 4,97 19.03.2018
38. IGNITE Bardejov služby spojeneé s VO 12.03.2018 50,00 15.03.2018
39. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 13.03.2018 704,97 13.03.2018
40. VSE a.s. Košice elektrina 19.03.2018 148,13 19.03.2018

41.

VVS a.s. Košice vývoz žúmp 19.03.2018 44,00 21.03.2018
42. RTVS Bratislava poplatok 3/18 20.03.2018 4,64 21.03.2018
43. Up Slovensko Bratislava stravné lístky 21.03.2018 283,47 21.03.2018
44. VVS a.s. Košice vodné 22.03.2018 32,00 03.04.2018
45. Orange Slovensko mobil 26.03.2018 34,49 03.04.2018
46. Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava poplatok školenie 27.03.2018 100,00 02.05.2018
47. Up Slovensko Bratislava stravné lístky 03.04.2018 384,96 04.04.2018
48. Slovak Telekom telefón 04.04.2018 21,17 16.04.2018
49. Innogy Slovensko plyn 04.04.2018 202,00 16.04.2018
50. ŠJ pri ZŠ NIžný Mirošov strava DHN 05.04.2018 362,62 05.04.2018
51. Ekoservis Slovensko servis ČOV 10.04.2018 166,84 16.04.2018
52. GRAS SK Svidník tonery 13.04.2018 13,06 16.04.2018
53. Vospol Svidník internet 4/18 16.04.2018 4,97 24.04.2018
54. Allianz SP Košice poistenie 5-8/18 16.4.2018 52,13 17.05.2018
55. Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava poplatok školenie 16.04.2018 20,00 02.05.2018
56. EURO Enterprise Olomouc popolnice plastové 16.04.2018 248,78 24.04.2018
57. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 16.04.2018 50,00 16.04.2018
58. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 18.04.2018 681,36 18.04.2018
59. CBS s.r.o Kynceľová maľované mapy l. splátka 18.04.2018 210,00 24.04.2018
60. RTVS Bratislava poplatok 4/18 20.04.2018 4,64 24.04.2018
61. VSE a.s. Košice elektrina 20.04.2018 128,60 20.4.2018
62. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 23.04.2018 128,79 02.05.2018
63. Orange Slovensko mobil 25.04.2018 34,61 02.05.2018
64. Up Slovensko Bratislava stravné lístky 03.05.2018 111,99 17.05.2018
65. Technické služby Svidník vývoz KUKA 08.05.2018 240,00 17.05.2018
66. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 08.05.2018 342,63 08.05.2018
67. Slovak Telekom telefón 09.05.2018 21,17 17.05.2018
68. Innogy Slovensko plyn 09.05.2018 202,00 17.05.2018
69. VSE a.s. Košice elektrina 09.05.2018 541,00 15.05.2018
70. Technické služby Svidník vývoz KUKA 09.05.2018 160,00 17.05.2018
71. Slovenská komora exekútorov Bratislava poplatok za portál 10.05.2018 4,20 10.05.2018
72. Slavomír Vanát Kapišová traktorová kosačka 10.05.2018 2999,00 28.05.2018
73. AN fors spol. s.r.o Hrabovčík vypracovanie žiadosti 11.05.2018 180,00 17.05.2018
74. Šarišanci OZ Prešov vystúpenie ĽH 12.05.2018 1000,00 17.05.2018
75. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 15.05.2018 841,68 15.05.2018
76. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 15.05.2018 50,00 15.05.2018
77. VSE a.s. Košice elektrina 16.05.2018 90,73 21.05.2018
78. Vospol Svidník internet 18.05.2018 4,97 28.05.2018
79. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 21.05.2018 132,01 28.05.2018
80. Orange Slovensko mobil 25.05.2018 34,49 28.05.2018
81. Asociácia správcov registratúry Nováky poplatok za seminár 29.05.2018 40,00 29.05.2018
82. Up Slovensko Bratislava stravné lístky 04.06.2018 125,99 25.06.2018
83. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 06.06.2018 553,00 06.06.2018
84. Slovak Telekom telefón 06.06.2018 21,17 15.06.2018
85. Innogy Slovensko mobil 08.06.2018 202,00 15.06.2018
86. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 11.06.2018 50,00 15.06.2018
87. VSE a.s. Košice elektrina 14.06.2018 63,36 22.06.2018
88. Vospol Svidník internet 14.06.2018 4,97 15.06.2018
89. RTVS Bratislava poplatok 5/18 14.06.2018 4,64 15.06.2018
90. OcÚ NIžný Orlík správny poplatok 15.06.2018 20,00 11.07.2018
91. OcÚ Nižný Orlík poplatok za ŽP 15.06.2018 17,26 11.07.2018
92. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 19.06.2018 811,10 19.06.2018
93. RTVS Bratislava poplatok 6/18 19.06.2018 4,64 25.06.2018
94. Technické služby Svidník vývoz KUKA 21.06.2018 160,00 25.06.2018
95. VVS a.s. Košice vodné 25.06.2018 46,50 04.07.2018
96. Orange Slovensko mobil 26.06.2018 34,49 04.07.2018
97. Tomáš Lipnický stojan na spisy 27.06.2018 85,00 28.06.2018
98. OcÚ Nižný Orlík

príspevok na opatrovateľskú službu

29.06.2018 20,00 11.07.2018
99. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 02.07.2018 451,93 02.07.2018
100. Technické služby Svidník vývoz KUKA 02.07.2018 160,00 11.07.2018
101. UP Slovensko stravné lístky 03.07.2018 118,79 03.07.2018
102. Jozef Choma Šiba školenie BOZP, PO 04.07.2018 144,00 11.07.2018
103. ZMOS Bratislava poplatok za DCOM 04.07.2018 254,00 11.07.2018
104. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 09.07.2018 50,00 15.07.2018
105. Slovak Telekom telefón 09.07.2018 21,17 11.07.2018
106. JM1 Krajná Poľana vypracovanie PD multifunkčné ihrisko 11.07.2018 500,00 25.07.2018
107. Tomáš Lipnický stojan na spisy 12.07.2018 85,00 17.07.2018
108. VSE a.s. Košice elektrina 13.07.2018 51,12 24.07.2018
109. Ekoservis Slovensko servis ČOV 16.07.2018 166,84 25.07.2018
110. OcÚ Nižný Orlík príspevok na činnosť 16.07.2018 647,70 09.08.2018
111. Allianz SP Košice poistenie 8-11/18 16.07.2018 52,13 20.08.2018
112. RTVS Bratislava poplatok 7/18 19.07.2018 4,64 25.07.2018
113. Orange Slovensko mobil 24.07.2018 34,49 09.08.2018
114. JM1 Krajná Poľana doplnenie PD rekonšt. strechy telocvične 25.07.2018 300,00 20.08.2018
115. Innogy Slovensko plyn 30.07.2018 -476,76 30.07.2018
116. Technické služby Svidník vývoz KUKA 02.08.2018 160,00 09.08.2018
117. UP Slovensko stravné lístky 02.08.2018 111,59 20.08.2018
118. VSE a.s. Košice elektrina 07.08.2018 541,00 15.08.2018
119. Innogy Slovensko plyn 07.08.2018 151,10 15.08.2018
120. Slovak Telekom telefón 07.08.2018 22,62 20.08.2018
121. GRAS SK Svidník tonery 10.08.2018 44,73 20.08.2018
122. TOPA SPORT Bardejov poháre na súťaž DHZ 10.08.2018 96,58 20.08.2018
123. Vospol Svidník internet 7/18 13.08.2018 4,97 20.08.2018
124. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 13.08.2018 50,00 15.08.2018
125. VSE a.s. Košice elektrina 17.08.2018 52,98 22.08.2018
126. ALNA SK Svidník lavičky šatňové 17.08.2018 368,00 21.08.2018
127. Vospol Svidník internet 8/18 17.08.2018 4,97 20.08.2018
128. Kooperatíva Bratislava poistenie majetku a zodpovednosti 17.08.2018 50,00 09.08.2018
129. RTVS Bratislava poplatok 8/18 20.08.2018 4,64 20.08.2018
130.

Ing. Michal Dvorjak

Čierne n/Topľou

vypracovanie žiadosti 20.08.2018 350,00 21.08.2018
131. Orange Slovensko mobil 23.08.2018 32,00 05.09.2018
132. Andrej Greň Bardejov betónové rúry 23.08.2018 364,80 05.09.2018
133. PS 12 + s.r.o Žilina servis PPS 12 25.08.2018 395,00 31.08.2018
134. Tomáš Lipnický Roztoky šatníková zostava 27.08.2018 950,00 30.08.2018
135. Martex EU Vyšný Orlík

ochranné pracovné

prostriedky DHZO

28.08.2018 115,20 30.08.2018
136.

DH Fire @safety s.r.o

Stebník

MTZ DHZO 28.08.2018 945,00 30.08.2018
137.

Double Red Desing s.r.o

Brezno

zdvihák 30.08.2018 67,00 30.08.2018
138. Komunálna poisťovňa Bratislava poistenie DS 31.08.2018 13,28 05.09.2018
139. UP Slovensko stravné lístky 07.09.2018 122,39 24.09.2018
140. Innogy Slovensko plyn 07.09.2018 151,10 18.09.2018
141. Slovak Telekom telefón 07.09.2018 21,17 18.09.2018
142. IFO Soft Prešov inštalácia programu 07.09.2018 10,80 18.09.2018
143. Peter Petrus Bardejov služby spojené s VO 11.09.2018 50,00 14.09.2018
144. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 17.09.2018 393,40 17.09.2018
145. Elektrotransport Svidník oprava VO 18.09.2018 213,60 24.09.2018
146. Vospol Svidník internet 9/18 18.09.2018 4,97 24.09.2018
147. RTVS Bratislava poplatok 9/18 20.09.2018 4,64

24.09.2018

148. VSE a.s. Košice elektrina 20.09.2018 78,35 24.09.2018

 

149. JM1 s.r.o Krajná Poľana doplnenie PD rekonštr. strechy 20.09.2018 35,00 24.09.2018
150. VVS a.s. Košice vodné 21.09.2018 54,52 02.10.2018
151. Technické služby Svidník vývoz KUKA 21.09.2018 240,00 01.10.2018
152. Orange Slovensko mobil 21.09.2018 32,00 01.10.2018
153. Denisa Hricová Dolná Ždaňa odpadkové koše 27.09.2018 316,00 01.10.2018
154. CBS a.s. Kynceľová maľovaná cyklomapa 28.09.2018 418,80 02.10.2018
155. CBS a.s. Kynceľová blok trhacích máp 28.09.2018 13,80 02.10.2018
156. INSOMNIUM s.r.o Bratislava úprava a tvorba verej. priestranstiev 28.09.2018 64505,72 09.11.2018
157. Komunálna poisťovňa Bratislava poistenie DS 02.10.2018 13,28 02.10.2018
158. UP Slovensko stravné lístky 02.10.2018 115,19 15.10.2018
159. Innogy Slovensko plyn 03.10.2018 151,10 15.10.2018
160. Technické služby Svidník vývoz KUKA 03.10.2018 160,00 15.10.2018
161. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 05.10.2018 185,96 05.10.2018
162. Slovak Telekom telefón 05.10.2018 21,17 15.10.2018
163. JaReDiKa s.r.o Svidník drogistický tovar 08.10.2018 97,36 15.10.2018
164. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 11.10.2018 240,00 15.10.2018
165. VSE a.s. Košice elektrina 15.10.2018 111,90 23.10.2018
166. Allianz SP Košice poistenie 11-2/19 17.10.2018 52,13 19.10.2018
167. GRAS SK Svidník toner 17.10.2018 5,98 19.10.2018
168. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 17.10.2018 50,00 15.10.2018
169. Mikroregión Beskyd VO na kompostéry 19.10.2018 250,00 19.10.2018
170. Vospol Svidník internet 10/18 19.10.2018 4,97 05.11.2018
171. ŠJ pri Š NIžný Mirošov strava DHN 22.10.2018 422,29 22.10.2018
172. RTVS Bratislava poplatok 10/2018 22.10.2018 4,64 05.11.2018
173. Kooperatíva Bratislava poistenie T 148 22.10.2018 146,29 21.12.2018
174. Slavomír Vanát Kapišová náhradné diely do kosačiek 22.10.2018 409,84 05.11.2018
175. Ekoservis Slovensko servis ČOV 22.10.2018 166,84 05.11.2018
176. Bajex s.r.o Bardejov banketové stoly 25.10.2018 2202,00 31.10.2018
177. Orange Slovensko mobil 25.10.2018 32,00 05.11.2018
178. Technické služby Svidník vývoz kontajnera vojenský cintorín 26.10.2018 84,80 05.11.2018
179. Technické služby Svidník vývoz KUKA 30.10.2018 160,00 15.11.2018
180. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 05.11.2018 171,01 05.11.2018
181. Orange Slovensko mobilný telefón 05.11.2018 0,0 05.11.2018
182. Up Slovensko stravné lístky 11/18 09.11.2018 122,39 26.11.2018
183. VSE a.s. Košice elektrina 09.11.2018 541,00 15.11.2018
184. ZMOS Bratislava členské 2019 14.11.2018 44,92 21.12.2018
185. Innogy Slovensko plyn 14.11.2018 151,10 15.11.2018
186. Slovak Telekom telefón 14.11.2018 21,31 15.11.2018
187. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 14.11.2018 50,00 15.11.2018
188. Vospol Svidník internet 11/18 15.11.2018 4,97 26.11.2018
189. VSE a.s. Košice elektrina 15.11.2018 149,77 21.11.2018
190. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 19.11.2018 356,10 19.11.2018
191. RTVS Bratislava poplatok 11/18 20.11.2018 4,64 26.11.2018
192. Orange Slovensko mobil 26.11.2018 31,90 05.12.2018
193. Milan Groško Miňovce aktualizácia -prevádz. pohrebiska 30.11.2018 40,00 05.12.2018
194. Maina Consukting Hrabovčík poradenstvo 30.11.2018 200,00 05.12.2018
195. Up Slovensko stravné lístky 12/18 05.12.2018 115,19 07.12.2018
196. Up Slovensko stravné lístky SF 05.12.2018 87,99 07.12.2018
197. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 06.12.2018 165,98 06.12.2018
198. GRAS SK Svidník toner 06.12.2018 5,98 07.12.2018
199. Innogy Slovensko plyn 07.12.2018 151,10 17.12.2018
200. Jaroslav Cuper Vyšný Orlík poukážky SF 07.12.2018 120,00 07.12.2018
201. Vospol Svidník internet 12/18 13.12.2018 4,97 17.12.2018
202. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 13.12.2018 50,00 15.12.2018
203. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 18.12.2018 433,51 18.12.2018
204. VVS a.s. Košice vodné 20.12.2018 83,38 20.12.2018
205. Technické služby Svidník vývoz KUKA 20.12.2018 160,00 20.12.2018
206. GRAS Svidník toner 20.12.2018 5,98 20.12.2018
207. Ekoservis Slovensko servis ČOV 20.12.2018 166,84 20.12.2018
208. Slovak Telekom telefón 20.12.2018 21,17 20.12.2018
209. VSE a.s. Košice elektrina 21.12.2018 172,00 27.12.2018
210. ALNA SK Svidník pracovné náradie 27.12.2018 88,00 28.12.2018
211. Ivan Rohaľ Bardejov kosačka LC 356 V 27.12.2018 588,05 28.12.2018
212. ML- Audit s.r.o Svidník audít rok 2017 29.12.2018 960,00 31.12.2018
213. Technické služby Svidník vývoz KUKA 31.12.2018 160,00 31.12.2018
214. Prima Banka Slovensko poplatok za vedenie účtu 31.12.2018 43,08 18.12.2018
215. OcU Vyšný Mirošov nocovňa 2018 13.12.2018

120,00

21.12.2018
216. Slovak Telekom telefón 08.01.2019 21,17 28.1.2019
217. VSE a.s. Košice elektrina 15.01.2019 195,38 21.1.2019
218. VSE a.s. Košice vyúčtovanie elektriny 16.01.2019 330,40 25.1.2019
219. Innogy Slovensko vyúčtovanie plynu 19.01.2019 -78,52 22.1.2019
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.