P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA €            

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

PONO PRESS Pavol Sivák Svidník
inzerát 11.1.2023 18,80 13.1.2023
2. IVES Košice APV Matrika 11.1.2023 33,60 13.1.2023
3. GAS-MG s.r.o. Svidník montáž altánkov - Revitalizácia šport.-relax. priestranstva 12.1.2023 2335,34 13.1.2023
4. Radovan Čajka Kapišová oprava šachty - chodník 12.1.2023 280,00 13.1.2023
5. Vospol s.r.o. Svidník internet 16.1.2023 4,97 17.1.2023
6. EUROGASTROP s.r.o. Prešov kuchynské potreby - riad 17.1.2023 503,76 17.1.2023

7.

GAS-MG s.r.o. Svidník stavebné práce - Revitalizácia šport.-relax. priestranstva
17.1.2023 7666,40 17.1.2023
8. EUROFINS ETS Turčianské Teplice servis ČOV 20.1.2023 21,60 24.1.2023
9. Ing. Miron Mikita Svidník PD - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ 27.1.2023 150,00 27.1.2023
10. OZ DUKLA Kružľová členské 2023 1.2.2023 133,00 3.2.2023
11. Spoločný OcU Nižný Orlík príspevok na činnosť 2023 3.2.2023 400,00 3.2.2023
12. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 3.2.2023 99,98 3.2.2023
13. Technické služby Svidník vývoz KUKA 8.2.2023 78,38 8.2.2023
14. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.2.2023 5,21 8.2.2023
15. VSE a.s. Košice zemný plyn 8.2.2023 390,90 8.2.2023
16. VSE a.s. Košice elektrina VO 8.2.2023 363,00 15.2.2023
17. Kooperatíva a.s. Prešov poistenie IVECO 9.2.2023 164,78 17.2.2023
18. Slovenská pošta Vyšný Orlík splnomocnenie na preberanie pošty 10.2.2023 3,50 10.2.2023
19. ZMOD Giraltovce členské 2023 13.2.2023 26,80 15.2.2023
20. VSE a.s. Košice elektrina PZ 14.2.2023 89,86 23.2.2023
21. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 14.2.2023 160,63 23.2.2023
22. VSE a.s. Košice elektrina OcU 14.2.2023 139,30 23.2.2023
23. Tibor Kupec Dubová výrub drevín 16.2.2023 240,00 17.2.2023
24. Vospol s.r.o. Svidník internet 16.2.2023 4,97 17.2.2023
25. IFOsoft s.r.o. Prešov update program Evidencia obyvateľov 17.2.2023 40,80 17.2.2023
26. KURTYM s.r.o. Chmeľová
bravčové mäso - zabíjačka 20.2.2023 670,48 20.2.2023
27. EUROGASTROP s.r.o. Prešov pasta do chalingov 20.2.2023 37,45 20.2.2023
28. Technické služby Svidník vývoz KUKA 27.2.2023 86,21 28.2.2023
29. MARMON-SK s.r.o. Ladomírova
pracovná obuv 27.2.2023 108,00 28.2.2023
30. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 6.3.2023 155,52 10.3.2023
31. GAS - MG spol. s.r.o. Svidník stavebné práce Revitalizácia šport.-relax. priestranstva 6.3.2023 2591,50 6.3.2023
32. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.3.2023 4,24 10.3.2023
33. VSE a.s. Košice zemný plyn 8.3.2023 390,90 10.3.2023
34. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.3.2023 43,60 21.3.2023
35. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 13.3.2023 139,46 21.3.2023
36. VSE a.s. Košice elektrina OcU 13.3.2023 101,70 21.3.2023
37. MARMON-SK s.r.o. Ladomírova pracovné nohavice

13.3.2023

100,00 14.3.2023
38. Vospol s.r.o. Svidník internet 13.3.2023 4,97 14.3.2023
39. GENERALI Poisťovňa Bratislava poistenie majetku 20.3.2023 222,24 20.3.2023
40. Spoločný  OcÚ Nižný Orlík príspevok na činnosť 24.3.2023 997,50 24.3.2023
41. Tlačiareň Akcent s.r.o. Šenkvice kancelárske potreby AČ 30.3.2023 16,90 30.3.2023
42. Technické služby Svidník vývoz KUKA 3.4.2023 86,21 3.4.2023
43. IFOsoft s.r.o. Prešov inštalácia programu EO 4.4.2023 19,20 4.4.2023
44. MARMON - SK s.r.o. Ladomírova pracovná obuv 5.4.2023 110,00 5.4.2023
45. VSE a.s. Košice zemný plyn 6.4.2023 390,90 11.4.2023
46. UP DEJEUNER s.r.o. Bratislava stravné lístky SF 6.4.2023 254,76 11.4.2023
47. Komunálna poisťovňa Bratislava poistenie AČ 11.4.2023 20,00 11.4.2023
48. Slovak Telekom Bratislava telefón 11.4.2023 9,76 11.4.2023
49. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 11.4.2023 145,16 11.4.2023
50. UNION Poisťovňa Bratislava poistenie protipožiarného vozíka 14.4.2023 28,92 14.4.2023
51. Vospol s.r.o. Svidník internet 17.4.2023 4,97 17.4.2023
52. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 17.4.23 144,00 17.4.2023
53. VSE a.s. Košice elektrina PZ 17.4.2023 44,78 26.4.2023
54. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 17.4.2023 154,34 26.4.2023
55. VSE a.s. Košice elektrina OcU 17.4.2023 78,96 26.4.2023
56. Mário Fejér PETINA Košice dekontaminácia katafalku 17.4.2023 89,00 17.4.2023
57. JL Real Invest s.r.o. Medzilaborce vypracovanie žiadosti MIRRI 18.4.2023 150,00 19.4.2023
58. Velag Dashöfer Bratislava predplatné 2023 19.4.2023 166,32 19.4.2023
59. RTVS Bratislava koncesionárky poplatok 21.4.2023 27,84 21.4.2023
60. Komunálna poisťovňa Bratislava poistenie AČ 20.4.2023 50,00 20.4.2023
61. Ing. Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov vypracovanie žiadosti a verejné obstarávanie 21.4.2023 300,00 21.4.2023
62. ZMOS Bratislava poplatok za IS DCOM 24.4.2023 266,00 24.4.2023
63. Technické služby Svidník vývoz KUKA 24.4.2023 86,21 24.4.2023
64. Tlačiareň Akcent s.r.o. Šenkvice kancelárske potreby AČ 25.4.2023 26,90 25.4.2023
65. Ing. Renáta Gulová Svidník vypracovanie energetického certifikátu 25.4.2023 480,00 26.4.2023
66. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 5.5.2023 72,00 5.5.2023
67. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 5.5.2023 139,84 5.5.2023
68. VSE a.s. Košice elektrina VO 9.5.2023 363,00 15.5.2023
69. VSE a.s. Košice zemný plyn 10.5.2023 390,90 10.5.2023
70. Slovak Telekom Bratislava telefón 11.5.2023 3,95 12.5.2023
71. VSE a.s. Košice elektrina PZ 12.5.2023 43,99
72. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 12.5.2023 160,24
73. VSE a.s. Košice elektrina OcU 12.5.2023 43,70
74. IN-ECO s.r.o. Ružomberok dúchadlo do ČOV 16.5.2023 1905,80 16.5.2023
75. Vospol s.r.o. Svidník internet 16.5.2023 4,97 16.5.2023
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.