P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA €            

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

PONO PRESS Pavol Sivák Svidník
inzerát 11.1.2023 18,80 13.1.2023
2. IVES Košice APV Matrika 11.1.2023 33,60 13.1.2023
3. GAS-MG s.r.o. Svidník montáž altánkov Revitalizácia šport.-relax. priestranstva 12.1.2023 2335,34 13.1.2023
4. Radovan Čajka Kapišová oprava šachty - chodník 12.1.2023 280,00 13.1.2023
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.