Faktúry 2017

P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA € 

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

Spoločný OcU Nižný Orlík príspevok 9.1.2017 266,00 2.3.2017
2. Innogy Slovensko s.r.o zemný plyn 9.1.2017 169,00 20.1.2017
3. Allianz Slovenská poisťovňa poistka 2-4/2017 16.1.2017 52,13 2.3.2017
4. Vospol Svidník internet 18.1.2017 4,97 20.1.2017
5. IVES Košice služby APV 18.1.2017 25,09 14.2.2017
6. RTVS Bratislava poplatok 20.1.2017 4,64 31.1.2017
7. ŠJ pri ZŠ NIžný Mirošov strava DHN 23.1.2017 697,51 24.1.2017
8. MS Solutions Košice doména 23.1.2017 48,00 23.1.2017
9. Orange Slovensko mobil 24.1.2017 34,49 6.2.2017
10. SOFT-TECH s.r.o Stropkov tonery 24.1.2017 48,66 24.1.2017
11. LIM PO s.r.o Prešov stuha na insígniu 26.1.2017 24,40 26.1.2017
12. SÚC PSK oblasť Svidník zimná údržba MK 27.1.2017 39,04 14.2.2017
13. Technické služby Svidník vývoz KUKA 30.1.2017 160,00 14.2.2017
14. Le Chegue Dejeuneur s.r.o Bratislava stravné lístky 31.1.2017 732,34 31.1.2017
15. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 6.2.2017 265,88 6.2.2017
16. VSE a.s. Košice elektrina 6.2.2017 763,00 15.2.2017
17. Innogy Slovensko zemný plyn 6.2.2017 169,00 14.2.2017
18. Spoločný OcU Nižný Orlík príspevok 1. polrok 7.2.2017 635,00 18.7.2017
19. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 14.2.2017 787,49 14.2.2017
20. RTVS Bratislava poplatok 20.2.2017 4,64 1.3.2017
21. Vospol Svidník internet 20.2.2017 4,97 2.3.2017
22. Kooperatíva poisťovňa Bratislava poistenie KIA 20.2.2017 133,80 3.5.2017
23. Slovak Telekom telefón 20.2.2017 22,01 22.2.2017
24. VSE a.s. Košice elektrina 20.2.2017 160,28 24.2.2017
25. Orange Slovensko mobil 24.2.2017 33,99 2.3.2017
26. JM 1 s.r.o Krajná Poľana PD stav. úpravy jedálne a telocvične ZŠ 27.2.2017 990,00 8.3.2017
27. Poradca podnikateľa Žilina VS ročný prístup 2.3.2017 96,00 2.3.2017
28. Technické služby Svidník vývoz KUKA 2.3.2017 160,00 10.3.2017
29. Kooperatíva poisťovňa Bratislava poistenie IVECO 2.3.2017 127,46 4.4.2017
30. Innogy Slovensko plyn 6.3.2017 169,00 17.3.2017
31. Jozef Choma Kľušov aktualizácia BOZPO 6.3.2017 144,00 31.3.2017
32. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 7.3.2017 14,04 7.3.2017
33. Slovak Telekom telefón 7.3.2017 21,17 17.3.2017
34. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 13.3.2017 648,88 13.3.2017
35. Vospol Svidník internet 13.3.2017 4,97 31.3.2017
36. VSE a.s. Košice elektrina 17.3.2017 20,51 28.3.2017
37. RTVS Bratislava poplatok 20.3.2017 4,64 31.3.2017
38. VSE a.s. Košice elektrina 20.3.2017 -25,82 24.3.2017
39. Allianz Slovenská poisťovňa poistenie 20.3.2017 207,86 22.3.2017
40. VVS a.s. Košice vodné 22.3.2017 25,15 4.4.2017
41. BRIS s.r.o Prešov aktualizácia programu IFOSOFT 22.3.2017 39,60 22.3.2017
42. Orange Slovensko mobil 23.3.2017 34,49 4.4.2017
43. WAMA Trebišov inžinierska činnosť 23.3.2017 100,00 12.4.2017
44. Ekoservis Slovensko servis ČOV 3.4.2017 200,18 12.4.2017
45. Vidiek n.o. Giraltovce vypracovanie PHSRR 3.4.2017 250,00 12.4.2017
46. ŠJ pri ZŠ NIžný Mirošov strava DHN 4.4.2017 290,93 4.4.2017
47. KAM-WOOD s.r.o Svidník odťah vozidla KIA 6.4.2017 42,00 12.4.2017
48. BRIS s.r.o Prešov konverzia daní 6.4.2017 40,00 12.4.2017
49. Technické služby Svidník vývoz KUKA 7.4.2017 240,00 12.4.2017
50. CBS spol. s.r.o Kynceľová fotenie obce 7.4.2017 108,00 12.4.2017
51. Slovak Telekom telefón 10.4.2017 22,18 12.4.2017
52. DPO SR Bratislava školné 10.4.2017 80,00 12.4.2017
53. Innogy Slovensko plyn 10.4.2017 169,00 12.4.2017
54. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 11.4.2017 648,88 11.4.2017
55. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 12.4.2017 44,00 24.4.2017
56. MOAD s.r.o Košice vypracovanie smerníc 18.4.2017 150,00 24.4.2017
57. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 18.4.2017 111,66 24.4.2017
58. Allianz Slovenská poisťovňa poistka 6-8/2017 18.4.2017 52,13 17.5.2017
59. VSE a.s. Košice elektrina 18.4.2017 128,02 21.4.2017
60. Vospol Svidník internet 18.4.2017 4,97 24.4.2017
61. Orange Slovensko mobil 24.4.2017 34,54 3.5.2017
62. RTVS Bratislava poplatok 24.4.2017 4,64 26.4.2017
63. ZMOS Bratislava poplatok DCOM 2.5.2017 254,00 3.5.2017
64. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 3.5.2017 132,01 17.5.2017
65. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 4.5.2017 215,74 4.5.2017
66. Technické služby Svidník vývoz KUKA 4.5.2017 160,00 17.5.2017
67. Slovak Telekom telefón 9.5.2017 21,17 17.5.2017
68. Innogy Slovensko plyn 9.5.2017 169,00 17.5.2017
69. VSE a.s. Košice elektrina 12.5.2017 491,00 15.5.2017
70. Vospol Svidník internet 12.5.2017 4,97 26.5.2017
71. VSE a.s. Košice elektrina 12.5.2017 150,00 22.5.2017
72. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 15.5.2017 851,18 15.5.2017
73. Palivá a stavebniny Bardejov štrk na detské ihrisko 15.5.2017 170,16 26.5.2017
74. Stanislav Hvozda Svidník osobné ochranné pracovné prostriedky 23.5.2017 137,70 24.5.2017
75. Orange Slovensko mobil 24.5.2017 34,49 5.6.2017
76. RTVS Bratislava poplatok 25.5.2017 4,64 26.5.2017
77. Technické služby Svidník vývoz KUKA 31.5.2017 160,00 14.6.2017
78. Poľnoprodukt spol. s. r. o Svidník záchranné práce 31.5.2017 765,00 17.7.2017
79. Jozef Švec Kapišová oprava auta KIA 31.5.2017 488,00 5.6.2017
80. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 6.6.2017 363,63 6.6.2017
81. Innogy Slovensko plyn 7.6.2017 169,00 14.6.2017
82. Slovak Telekom telefón 7.6.2017 21,17 14.6.2017
83. RTVS Bratislava nedoplatok 7.6.2017 65,48 8.6.2017
84. Vospol Svidník internet 12.6.2017 4,97 28.6.2017
85. VSE a.s. Košice elektrina 12.6.2017 66,36 22.6.2017
86. SVIDGAS s.r.o Svidník preprava materálu 15.6.2017 31,76 28.6.2017
87. SOF-TECH s.r.o Stropkov toner 15.6.2017 19,92 16.6.2017
88. CPS Bratislsva tlačivá matričné 15.6.2017 29,22 16.6.2017
89. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 19.6.2017 892,21 19.6.2017
90. RTVS Bratislava poplatok 20.6.2017 4,64

28.6.2017

91. Orange Slovensko mobil 26.6.2017 34,49 28.6.2017
92. Distribúcia SPP Bratislava vyjadrenie 26.6.2017 120,00 23.6.2017
93. Tomáš Matkobiš Svidník dlažba, obrubníky 26.6.2017 119,85 17.7.2017
94. VVS a.s. Košice vodné 28.6.2017 20,44 17.7.2017
95. Technické služby Svidník vývoz KUKA 3.7.2017 160,00 17.7.2017
96. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 4.7.2017 546,28 4.7.2017
97. Slovak Telekom telefón 12.7.2017 23,22 17.7.2017
98. Vospol Svidník internet 12.7.2017 4,97 28.7.2017
99. Ekoservis Slovensko servis ČOV 14.7.2017 175,39 28.7.2017
100. VSE a.s. Košice elektrina 17.7.2017 50,08 25.7.2017
101. Allianz SP Košice poistka 17.7.2017 52,13 21.8.2017
102. Spoločný OcU Nižný Orlík príspevok 2. polrok 18.7.2017 635,00 22.9.2017 9.11.2017
103. RTVS Bratislava poplatok 20.7.2017 4,64 28.7.2017
104. Orange Slovensko mobil 24.7.2017 34,49 9.8.2017
105. Gemer Kovo s.r.o. Sirk dopravné zrkadlo 25.7.2017 236,04 9.8.2017
106. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 25.7.2017 88,01 9.8.2017
107. Innogy Slovensko plyn 27.7.2017 135,42 9.8.2017
108. Technické služby Svidník vývoz KUKA 31.7.2017 160,00 9.8.2017
109. Slavomír Vanát Kapišová oprava krovinorezov 31.7.2017 364,77 18.8.2017
110. Sloval Telekom telefón 9.8.2017 21,17 18.8.2017
111. VSE a.s. Košice elektrina 9.8.2017 627,00 15.8.2017
112. Innogy Slovensko plyn 9.8.2017 155,00 18.8.2017
113. VSE a.s. Košice elektrina 14.8.2017 53,96 22.8.2017
114. Spoločný OcU Nižný Orlík príspevok na ŽP 18.8.2017 17,27 5.9.2017
115. Spoločný OcU NIžný Orlík príspevok na opatrov. službu 18.8.2017 20,00 5.9.2017
116. Vospol Svidník internet 18.8.2017 4,97 21.8.2017
117. RTVS Bratislava poplatok 21.8.2017 4,64 21.8.2017
118. Orange Slovensko mobil 25.8.2017 34,49 4.9.2017
119. JM 2 Krajná Poľana vypracovanie PD 30.8.2017 990,00 22.9.2017 9.11.2017
120. Profil Invest Vranov n/T betónový plot 30.8.2017 2870,77 5.9.2017
121. GoBaKo Košice materiálové vybavenie DHZ 30.8.2017

251,39

30.8.2017
122. Florian Martin materiálové vybavenie DHZ 30.8.2017 1119,00 30.8.2017
123. Martex EU Vyšný Orlík osobné ochranné pracovné prostriedky 30.8.2017 633,60 30.8.2017
124. PS 12 Group Žilina materiálové vybavenie DHZ 30.8.2017 916,60 30.8.2017
125. Marek Remeta Mestisko kreatívne balóny 30.8.2017 109,00 5.9.2017
126. CBS Kynceľová fotenie obce 4.9.2017 106,80 22.9.2017
127. Technické služby Svidník vývoz KUKA 5.9.2017 240,00 22.9.2017
128. Slovak Telekom telefón 6.9.2017 21,36 19.9.2017
129. Innogy Slovensko plyn 8.9.2017 202,00 19.9.2017
130. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 18.9.2017 704,34 18.9.2017
131. VSE a.s. Košice elektrina 18.9.2017 77,63 25.9.2017
132. Vospol Svidník internet 18.9.2017 4,97 22.9.2017
133. RTVS Bratislava poplatok 20.9.2017 4,64 22.9.2017
134. Kooperatíva a.s. Bratislava poistenie súťažiacich 18.8.2017 50,00 18.8.2017
135. IGNITE s.r.o Bardejov služby spojené s VO 4.9.2017 50,00 4.9.2017
136. IGNITE s.r.o Bardejov služby spojené s VO 14.9.2017 50,00 14.9.2017
137. Orange ASlovensko mobil 25.9.2017 34,49 3.10.2017
138. Elektrotransport CD Svidník výbojka a montáž 25.9.2017 83,00 13.10.2017
139. Ekoservis Slovensko oprava dúchadla ČOV 27.9.2017 2077,20 18.10.2017
140. VVS a.s. Košice vodné 29.9.2017 56,59 13.10.2017
141. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov stravné DHN 3.10.2017 442,68 3.10.2017
142. PROFIL INVEST Vranov n/Topľou betónový plot 5.10.2017 150,37 18.10.2017
143. Technické služby Svidník vývoz KUKA 6.10.2017 160,00 18.10.2017
144. Innogy Slovensko plyn 9.10.2017 202,00 13.10.2017
145. Slovak Telekom telefón 9.10.2017 21,17 13.10.2017
146. Poľnoprodukt s.r.o Svidník mulčovanie trávy 9.10.2017 75,00 18.10.2017
147. Technické služby Svidník vývoz kontajnera vojenský cintorín 12.10.2017 111,65 18.10.2017
148. JaReDiKa s.r.o Svidník farby, čistiace prostriedky 12.10.2017 221,59 18.10.2017
149. VSE a.s. Košice elektrina 13.10.2017 111,31 23.10.2017
150. Vospol Svidník internet 13.10.2017 4,97 30.10.2017
151. IGNITE Bardejov služby spojeneé s VO 13.10.2017 50,00 13.10.2017
152. Allianz Slovenská poisťovňa poistka 11-2/18 16.10.2017 52,13 9.11.2017
153. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 18.10.2017 383,90 18.10.2017
154. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 18.10.2017 44,00 30.10.2017
155. RTVS Bratislava poplatok 20.10.2017 4,64 30.10.2017
156. Ekoservis Slovensko servis ČOV 20.10.2017 166,84 30.10.2017
157. Vydavateľstvo Tlač Bratislava normy a receptúry 20.10.2017 39,00 12.10.2017
158. Orange Slovensko mobil 24.10.2017 34,49 7.11.2017
159. LIM PO Prešov vlajka SR 3.11.2017 19,10 3.11.2017
160. Technické služby Svidník vývoz KUKA 3.11.2017 160,00 9.11.2017
161. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 3.11.2017

210,49

7.11.2017
162. Komunálna poisťovňa úrazové poistenie 7.11.2017 6,64 7.11.2017
163. Slovak Telekom telefón 10.11.2017 21,17 15.11.2017
164. Innogy Slovensko plyn 10.11.2017 202,00 15.11.2017
165. VSE a.s. Košice elektrina 10.11.2017 627,00 15.11.2017
166. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 10.11.2017 50,00 15.11.2017
167. Vospol Svidník internet 13.11.2017 4,97 15.11.2017
168. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 14.11.2017 773,10 14.11.2017
169. VSE a.s. Košice elektrina 15.11.2017 144,18 23.11.2017
170. RVC Prešov Diár samosprávy 15.11.2017 51,15 1.12.2017
171. RTVS Bratislava poplatok 20.11.2017 4,64 1.12.2017
172. TOPTRANSEU s.r.o Košice preprava 20.11.2017 93,52 20.11.2017
173. Obec Vyšný Mirošov nocovňa SAD 20.11.2017 120,00 20.12.2017
174. MARO s.r.o Sučany fitnes prvky 20.11.2017 1725,60 22.11.2017
175. KOVTEC s.r.o Košice autobusové prístrešky 20.11.2017 3560,40 11.12.2017
176. EDISON s.r.o Vranov n/Topľou LED reťaz 20.11.2017 179,00 20.11.2017
177. GRAS SK s.r.o Svidník tonery 23.11.2017 33,28 24.11.2017
178. Kooperatíva a.s. Bratislava poistenie T 148 23.11.2017 138,79 3.1.2018
179. Orange Slovensko mobil 24.11.2017 34,49 7.12.2017
180. Ekoservis Slovensko servis ČOV 27.11.2017 166,84 7.12.2017
181. Milan Groško Miňovce prevadz. poriadok pohrebiska 30.11.2017 40,00 7.12.2017
182. ZMOS Bratislava členské 2018 30.11.2017 41,91 22.1.2018
183. Technické služby Svidník vývoz KUKA 4.12.2017 160,00 20.12.2017
184. ŠJ pri TZŠ NIžný Mirošov strava DHN 5.12.2017 414,38 5.12.2017
185. Vospol Svidník internet 7.12.2017 4,97 20.12.2017
186. Innogy Slovensko plyn 7.12.2017 202,00 20.12.2017
187. Slovak Telekom telefón 7.12.2017 28,97 20.12.2017
188. IGNITE Bardejov služby spojené s VO 15.12.2017 50,00 15.12.2017
189. VVS a.s. Svidník vodné 15.12.2017 67,60 20.12.2017
190. Hanka Servická Prešov hudobný program 18.12.2017 740,00 18.12.2017
191. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 18.12.2017 993,55 19.12.2017
192. RTVS Bratislava poplatok 20.12.2017 4,64 20.12.2017
193. VSE a.s. Košice elektrina 20.12.2017 168,67 22.12.2017
194. JaReDiKa Svidník syntetické farby 20.12.2017 59,70 20.12.2017
195. Slavomír Vanát Kapišová spotrebný materiál 21.12.2017 165,90 22.12.2017
196. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 22.12.2017 88,01 27.12.2017
197. Elektrotransport CD Svidník oorava VO + montáž vianočných ozdôb 22.12.2017 115,30 27.12.2017
198. Orange Slovensko mobil 27.12.2017 34,49 27.12.2017
199. Primabanka Slovensko poplatok za ročné vedenie účtu 27.12.2017 43,08 27.12.2017
200. DAMIJO KOMPLET Svidník vchodové dvere a okno 28.12.2017 1333,92 28.12.2017
201. ML Audit s.r.o Svidník overenie ÚZ a VS 28.12.2017 960,00 28.12.2017
202. Jaroslav Cuper Vyšný Orlík poukážky dôchodcom 28.12.2017 480,00 28.12.2017
203. Jaroslav Cuper Vyšný Orlík poukážky SF 28.12.2017 140,00 28.12.2017
204. Tecjnické služby Svidník vývoz KUKA 2.1.2018 160,00 22.1.2018
205. Slovak Telekom telefón 9.1.2018 21,17 22.1.2018
206. Poľnoprodukt spol. s. r. o Svidník odhrňanie snehu 12.1.2018 150,00 22.1.2018
207. VSE a.s. Košice elektrina 15.1.2018 203,04 22.1.2018
208. VSE a.s. Košice vyúčtovanie elektriny rok 2017 15.1.2018 -418,54 18.1.2018
209. Ekoservis Slovensko ročné hlásenie kvality 17.1.2018 23,10 22.1.2018

Faktúry 2016

P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA €

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

Kooperatíva a.s. Bratislava poistka T 148 4.1.2016 130,05 5.1.2016
2. Spoločný OcU Nižný Orlík príspevok 5.1.2016 266,00 19.1.2016
3. RWE GAS plyn 11.1.2016 195,00 19.1.2016
4. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 14.1.2016 624,10 14.1.2016
5. Pavel Vrabeľ Stropkov školenie zamestnancov 15.1.2016 40,00 19.1.2016
6. Allianz Slovenská poisťovňa vyúčtovanie poistného 18.1.2016 52,13 23.2.2016
7. Stanislav Hvozda Svidník pracovné odevy 18.1.2016 134,60 21.1.2016
8. IVES Košice služby APV 20.1.2016 25,09 23.2.2016
9. Vospol Svidník internet 20.1.2016 4,97 29.1.2016
10. Peter Hriž Svidník oprava tlačiarne 20.1.2016 59,00 29.1.2016
11. RVC Prešov členský poplatok 21.1.2016 25,70 21.1.2016
12. Ekoservis Slovensko ročné hlásenie 21.1.2016 23,10 23.2.2016
13. Soft-Tech s.r.o. Stropkov výmena tonerov 22.1.2016 91,61 23.2.2016
14. Orange Slovensko mobil 25.1.2016 38,20 9.2.2016
15. ALNA SK s.r.o Svidník pracovné náradie 27.1.2016 92,00 27.1.2016
16. ALNA SK s.r.o Svidník obedár 27.1.2016 79,00 28.1.2016
17. ALNA SK s.r.o Svidník pracovné náradie 27.1.2016 32,90 28.1.2016
18. Technické služby Svidník vývoz KUKA 2.2.2016 160,00 23.2.2016
19. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 3.2.2016 378,06

3.2.2016


20. Slovak Telekom telefón 5.2.2016 21,17 19.2.2016
21. RWE GAS plyn 8.2.2016 195,00 15.2.2016
22. Elektrotransport CD Svidník oprava VO a demontáž vian. osvetlenia 8.2.2016 68,88 23.2.2016
23. VSE a.s. Košice elektrina 9.2.2016 995,00 15.2.2016
24. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 11.2.2016 241,32 11.2.2016
25. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 12.2.2016 152,58 23.2.2016
26. Vospol Svidník internet 23.2.2016 4,97 23.2.2016
27. ELTRA-ELMAT s.r.o Prešov elektrický materiál 24.2.2016 150,95 7.3.2016
28. Orange Slovensko mobil 24.2.2016 37,90 7.3.2016
29. Technické služby Svidník vývoz KUKA 29.2.2016 160,00 7.3.2016
30. MS Solutions Košice doména 2.3.2016 48,00 2.3.2016
31. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 3.3.2016 97,82 3.3.2016
32. CVČ Svidník činnosť CVČ 3.3.2016 72,00 14.6.2016
33. RWE GAS plyn 7.3.2016 195,00 14.3.2016
34. Slovak Telekom telefón 8.3.2016 21,20 21.3.2016
35. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 11.3.2016 789,45 11.3.2016
36. BRIS Prešov aktualizácia programu Ifosoft 11.3.2016 79,20 21.3.2016
37. VSE a.s. Košice výmena ističa 11.3.2016 20,00 18.3.2016
38. Ing. Michal Dvorjak Čierne n/Topľou spracovanie žiadosti 11.3.2016 502,50 19.4.2016
39. OcÚ Nižný Orlík príspevok na úradovňu 21.3.2016 645,00 14.6.2016
40. VVS a.s. Košice vodné 21.3.2016 40,87 18.4.2016
41. Vospol Svidník internet 21.3.2016 4,97 18.4.2016
42. Asociácia správcov registratúry Nováky odb. seminár 23.3.2016 40,00 22.3.2016
43. Orange Slovensko mobil 29.3.2016 38,99 4.4.2016
44. Ing. P. Leško PVS Ondava Nižný Mirošov oprava telocvične ZŠ 29.3.2016 7486,05 30.3.2016
45. Technické služby Svidník vývoz KUKA 6.4.2016 160,00 10.5.2016
46. RWE GAS Slovensko plyn 8.4.2016 195,00 18.4.2016
47. Slovak Telekom telefón 8.4.2016 21,17 18.4.2016
48. Lunas Zuzana Konkoľová Kokoškovce VO - oprava telocvične ZŠ 13.4.2016 300,00 18.4.2016
49. Vospol Svidník internet 13.4.2016 4,97 18.4.2016
50. Richard Krajčík Trubín vypracovanie projektu - bezpečnosť os. údajov 13.4.2016 100,00 10.5.2016
51. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 14.4.2016 831,50 14.4.2016
52. Ekoservis Slovensko servis ČOV 25.4.2016 166,84 14.6.2016
53. Allianz Slovenská poisťovňa poistka 25.4.2016 52,13 30.5.2016
54. Ing. P. Leško PVS Ondava Nižný Mirošov oprava telocvične ZŠ 25.4.2016 185,20 10.5.2016
55. BRIS Prešov konzultácia PC 25.4.2016 45,50 10.5.2016
56. Stanislav Hvozda Svidník pracovná obuv 27.4.2016 162,00 29.4.2016
57. Stanislav Hvozda Svidník pracovné odevy 27.4.2016 69,00 29.4.2016
58. VSE a.s. Košice finančné vysporiadanie 27.4.2016 6,00 4.5.2016
59. Ján Velebír Hanušovce nad Topľou služby VO 27.4.2016 288,00 10.5.2016
60. Ján Velebír Hanušovce nad Topľou služby VO 27.4.2016 672,00 30.12.2016
61. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 27.4.2016 450,91 4.4.2016
62. Technické služby Svidník vývoz KUKA 3.5.2016 161,25 14.6.2016
63. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 4.5.2016 384,05 5.5.2016
64. Orange Slovensko
mobil 4.5.2016 38,24 4.5.2016
65. VSE a.s. Košice elektrina 5.5.2016 936,00 16.5.2016
66. RWE GAS Slovensko plyn 6.5.2016 195,00 16.5.2016
67. Slovak Telekom telefón 6.5.2016 21,17 16.5.2016
68. ALNA SK Svidník garniže 6.5.2016 58,80 14.6.2016
69. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 16.5.2016 831,50 16.5.2016
70. Vospol Svidník internet 16.5.2016 4,97 14.6.2016
71. SOFT-TECH s.r.o Stropkov tonery 20.5.2016 47,10 14.6.2016
72. Elektrotransport CD Svidník oprava VO 30.5.2016 32,00 14.6.2016
73. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 6.6.2016 390,52 6.6.2016
74. RWE GAS Slovensko plyn 6.6.2016 195,00 14.6.2016
75. Slovak Telekom telefón 8.6.2016 21,17 14.6.2016
76. Tomáš Lipnický TOMI Roztoky kancelársky stôl 8.6.2016 520,00 29.6.2016
77. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 13.6.2016 955,68 14.6.2016
78. Orange Slovensko mobil 15.6.2016 37,00 15.6.2016
79. Eurogastrop s.r.o Prešov nerezové pekáče, šálky 15.6.2016 391,31 29.6.2016
80. Technické služby Svidník vývoz KUKA 15.6.2016 160,00 29.6.2016
81. Vospol Svidník internet 23.6.2016 4,97 29.6.2016
82. Slavomír Vanát Kapišová oprava kosačiek 24.6.2016 333,50 14.7.2016
83. Orange Slovensko mobil 24.6.2016 38,40 6.7.2016
84. FH-STAV s.r.o Prešov prípravné práce 27.6.2016 980,00 1.7.2016
85. Šj pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 6.7.2016 567,52 6.7.2016
86. VVS a.s. Košice vodné 6.7.2016 47,16

6.7.2016

87. Slovak Telekom telefón 7.7.2016 21,17 14.7.2016
88. OcÚ Nižný Orlík príspevok 8.7.2016 645,00 22.11.2016
89. Technické sluýby Svidník vývoz KUKA 11.7.2016 160,00 14.7.2016
90. Ekoservis Slovensko servis ČOV 14.7.2016 166,84 14.7.2016
91. Vospol Svidník internet 18.7.2016 4,97 2.8.2016
92. Allianz Slovenská poisťovňa a.s. poistné 8-11/2016 24.8.2016 52,13 17.8.2016
93. Peter Hriž EPRINT Svidník toner 20.7.2016 27,00

2.8.2016

94. Slavomír Vanát Kapišová struna, olej do kosačky 21.7.2016 72,88 2.8.2016
95. Orange Slovensko mobil 25.7.2016 41,87 2.8.2016
96. RESTAV Slovakia s.r.o Bodružal plynový sporák + montáž + revízia plyn.spotrebičov 25.7.2016 340,78 2.8.2016
97. RWE GAS Slovensko vyúčtovanie plynu 1.8.2016 -158,83 28.7.2016
98. Technické služby Svidník vývoz KUKA 1.8.2016 160,00 17.8.2016
99. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 1.8.2016 169,77 14.9.2016
100. Technické služby Svidník vývoz kontajnerov 1.8.2016 418,24 14.9.2016
101. Slovak Telekom telefón 8.8.2016 21,61 17.8.2016
102. RWE GAS Slovensko plyn 8.8.2016 169,00 15.8.2016
103. VSE a.s. Košice elektrina 12.8.2016 936,00 15.8.2016
104. Vospol Svidník internet 12.8.2016 4,97 17.8.2016
105. Akcent Plus Svidník športové potreby DS 18.8.2016 78,80 7.9.2016
106. OcÚ Nižný Orlík príspevok 18.8.2016 20,00 28.9.2016
107. Technické služby Svidník vývoz kontajnera-vojenský cintorín 18.8.2016 145,11 28.9.2016
108. Orange Slovensko mobil LG 18.8.2016 1,00 18.8.2016
109. IMMO s.r.o Košice STK KIA SPORTAGE 22.8.2016 28,00 22.8.2016
110. Orange Slovensko mobil 24.8.2016 33,49 5.9.2016
111. Slovenský Červený kríž Svidník školenie PPP pre DHZ 26.8.2016 105,00 31.8.2016
112. INSOMNIUM s.r.o Bratislava výmena okien, dverí ŠJ 30.8.2016 35760,00 11.10.2016
113. Technické služby Svidník vývoz KUKA 30.8.2016 160,00 7.10.2016
114. Stanislav Staš Stebník material. vybavenie DHZ 31.8.2016 1800,60 31.8.2016
115. ASING s.r.o Humenné realizácia VO 5.9.2016 200,00 28.9.2016
116. RWE GAS Slovensko plyn 7.9.2016 169,00 14.9.2016
117. Slovak Telekom telefón 8.9.2016 21,48 14.9.2016
118. DAMIJO KOMPLET Svidník žalúzie na okná 12.9.2016 247,80 28.9.2016
119. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 19.9.2016 721,44 19.9.2016
120. Vospol Svidník internet 21.9.2016 4,97 28.9.2016
121. Slavomír Vanát Kapišová oprava kosačiek 21.9.2016 149,30 12.10.2016
122. ALNA SK s.r.o Svidník pracovné náradie DS 23.9.2016 81,20 26.9.2016
123. Orange Slovesnko mobil 26.9.2016 34,49 7.10.2016
124. VVS a.s. Košice vodné 28.9.2016 58,16 12.10.2016
125. Le Chegue dejeneuer Bratislava stravné lístky 28.9.2016 338,66 28.9.2016
126. Technické služby Svidník vývoz KUKA 3.10.2016 240,00 28.10.2016
127. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 4.10.2016 383,21 4.10.2016
128. Slovak Telekom telefón 7.10.2016 21,31 14.10.2016
129. Ekoservis Slovensko servis ČOV 7.10.2016 166,84 28.10.2016
130. Innogy Slovesnko s.r.o zemný plyn 7.10.2016 169,00 14.10.2016
131. Vospol Svidník internet 13.10.2016 4,97 28.10.2016
132. VSE a.s. Košice vyúčtovanie elektriny 17.10.2016 -70,30 17.10.2016
133. Mestský mobiliár s.r.o Lutila detské ihrisko 17.10.2016 1637,00 18.10.2016
134. Elektrotransport CD Svidník výbojka+montáž 17.10.2016 25,70 28.10.2016
135. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 18.10.2016 761,52 18.10.2016
136. NASA plast s.r.o Bardejov vodomerná šachta 21.10.2016 209,00 28.10.2016
137. Metalimpex s.r.o Svidník paličské práce 24.10.2016 36,00 28.10.2016
138. Kooperatíva Bratislava poistka Tatra 148 24.10.2016 128,75 2.1.2017
139. Allianz Slovenská poisťovňa poistenie 11/2016-2/2017 24.10.2016 52,13 24.10.2016
140. OcU Nižný Orlík príspevok ŽP 25.10.2016 17,56 10.11.2016
141. Orange Slovensko mobil 25.10.2016 34,49 10.11.2016
142. VVS a.s. Košice vytýčenie vodov. potrubia 28.10.2016 75,98 10.11.2016
143. Kominex-Impex-stav Svidník kontrola a čistenie komínov 3.11.2016 60,00 3.11.2016
144. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 3.11.2016 502,04 21.11.2016
145. Bytservis Svidník rúra korug. 3.11.2016 419,60 21.11.2016
146. Technické služby Svidník vývoz KUKA 4.11.2016 160,00 10.11.2016
147. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 4.11.2016 98,51 22.11.2016
148. Svidgas Svidník vodárenský materiál 4.11.2016 51,36 10.11.2016
149. TEMPORAL s.r.o Svidník farby, riedidlo, štetce 7.11.2016 131,10 22.11.2016
150. VSE a.s. Košice elektrina 7.11.2016 520,00 15.11.2016
151. Innogy Slovensko s.r.o zemný plyn 8.11.2016 169,00 21.11.2016
152. Slovak Telekom telefón 8.11.2016 21,17 21.11.2016
153. ANIVER s.r.o Rakovčík výkopové práce 8.11.2016 1035,00 2.12.2016
154. VVS a.s. Košice montáž vodomeru 8.11.2016 180,79 21.11.2016
155. EUROVIA SK a.s. Košice oprava prístup. komunikácie k ZŠ 9.11.2016 18708,04 14.11.2016
156. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 18.11.2016 820,60 21.11.2016
157. WAMA Trebišov projekt 8.11.2016 300,00 22.11.2016
158. VSE a.s. Košice elektrina 18.11.2016 161,06 22.11.2016
159. Vospol s.r.o Svidník internet 18.11.2016 4,97 22.11.2016
160. EDISON Sk s.r.o Vranov n/Topľou vianočná LED reťaz 23.11.2016 245,50 23.11.2016
161. Orange Slovensko mobil 24.11.2016 34,49 2.12.2016
162. Obec Vyšný Mirošov nocovňa SAD 24.11.2016 120,00 2.12.2016
163. RTVS Bratislava nedoplatok RTVS 22.11.2016 555,33 22.11.2016
164. Stavbet-OP Svidník piesok 1.12.2016 62,42 2.12.2016
165. ZMOS Bratislava členské 2017 6.12.2016 41,91 28.12.2016
166. Milan Groško Miňovce prevádzka pohrebiska 6.12.2016 40,00 20.12.2016
167. Technické služby Svidník vývoz KUKA 6.12.2016 160,00 20.12.2016
168. Jozef Švec Kapišová oprava motor. vozidla 6.12.2016 1197,18 7.12.2016
169. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 7.12.2016 285,14 7.12.2016
170. Innogy Slovensko s.r.o zemný plyn 7.12.2016 169,00 13.12.2016
171. Slovak Telekom telefón 7.12.2016 21,17 13.12.2016
172. Ekoservis Slovensko servis ČOV 12.12.2016 172,54 20.12.2016
173. Vospol Svidník internet 12.12.2016 4,97 20.12.2016
174. VSE a.s. Košice elektrina 5.12.2016 181,12

23.12.2016

175. ALNA SK s.r.o Svidník pletivo 15.12.2016 235,40 15.12.2016
176. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 19.12.2016 1004,35 19.12.2016
177. Elektrotransport CD Svidník montáž vianoč. ozdôb 19.12.2016 102,48 20.12.2016
178. SPP a.s. Košice vytýčenie potrubia 19.12.2016 218,89 20.12.2016
179. VVS a.s. Košice vodné 19.12.2016 23,58 28.12.2016
180. RTVS Bratislava poplatok RTVS 20.12.2016 4,64 20.12.2016
181. Jozef Mičo Svidník oprava poklopu 20.12.2016 104,02 28.12.2016
182. ML-Audit s.r.o Svidník služby audítora 27.12.2016 960,00 28.12.2016
183. Prima banka Slovensko a.s. ročné vedenie účtu 27.12.2016 43,08 20.12.2016
184. Orange Slovensko mobil 28.12.2016 48,39 28.12.2016
185. Poľnoprodukt spol. s r. o Svidník odhrňanie snehu 29.12.2016 360,00 29.12.2016
186. Lukáš Nebesný Kapišová poukážky pre dôchodcov 29.12.2016 450,00 29.12.2016
187. Lukáš Nebesný Kapišová rozličný tovar 29.12.2016 76,76 29.12.2016
188. ALNA SK s.r.o Svidník pracovné náradie 29.12.2016 125,10 29.12.2016
189. Slovak Telekom telefón 9.1.2017 21,17 20.1.2017
190. VSE a.s. Košice elektrina 16.1.2017 38,38 24.1.2017
191. Technické služby Svidník vývoz KUKA 18.1.2017 160,00 20.1.2017
192. VSE a.s. Košice vyúčtovanie elektriny 2016 18.1.2017 525,29 26.1.2017
193. Ekoservis Slovensko ročné hlásenie kvality 20.1.2017 23,10 14.2.2017
194. Bytservis Svidník drobný tovar 23.1.2017 16,75 23.1.2017

Faktúry 2015

P.Č DODÁVATEĽ                      
PREDMET            

DOŠLA

DŇA
SUMA €

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

OcÚ Nižný Orlík príspevok
8.1.2015 266,00 27.1.2015
2. RWE GAS plyn 9.1.2015 147,00 16.1.2015
3. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 14.1.2015 646,22 15.1.2015
4. Vospol Svidník internet 19.1.2015 4,97 27.1.2015
5. MS Solitions Košice doména 23.1.2015 48,00 27.1.2015
6. Orange Slovensko mobil 29.1.2015 37,74 6.2.2015
7. Elektrotransport CD Svidník oprava VO 2.2.2015 68,40 6.2.2015
8. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 3.2.2015 369,36 3.2.2015
9. ADM COM Svidník obnova dát PC 3.2.2015 54,00 6.2.2015
10. Technické služby mesta Svidník vývoz TKO 5.2.2015 162,50 2.3.2015
11. Peter Hriž Eprint Svidník toner 5.2.2015 42,00 6.2.2015
12. Správa a údržba ciest PSK Prešov posyp MK 11.2.2015 78,03 2.3.2015
13. Slovak Telekom telefón 12.2.2015 21,28 2.3.2015
14. VSE a.s. Košice elektrina 12.2.15 907,00 16.2.2015
15. RWE GAS Slovensko plyn 12.2.2015 147,00 13.2.2015
16. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 13.2.2015 531,79 13.2.2015
17. LIMPO s.r.o Prešov štátna vlajka 13.2.2015 17,40 13.2.2015
18. OcU Nižný Orlík príspevok 16.2.2015 512,00 22.4.2015
19. Územný výbor DPO Svidník členské známky 16.2.2015 60,00 2.3.2015
20. Vospol Svidník internet 18.2.2015 4,97 2.3.2015
21. IVES Košice SLUZBA APV 20.2.2015 25,09 18.3.2015
22. BRIS Prešov softvér Ifosoft 24.2.2015 79,20 2.3.2015
23. Ekoservis Slovensko servis ČOV 24.2.2015 168,00 2.3.2015
24. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 25.2.2015 88,85 25.2.2015
25. Orange Slovensko auto 27.2.2015 38,80 2.3.2015
26. OcU Nižný Orlík príspevok opatrovateľská služba 27.2.2015 20,00 2.3.2015
27. Technické služby Svidník vývoz TKO 5.3.2015 160,00 18.3.2015
28. Auto-Impex s.r.o Spišská Nová Ves oprava IVECO 5.3.2015 117,43 18.3.2015
29. RWE GAS plyn 6.3.2015 147,00 18.3.2015
30. slovenský Telekom telefón 10.3.2015 23,92 18.3.2015
31. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 13.3.2015 835,67 13.3.2015
32. VVS a.s. Košice vodné 19.3.2015 53,45 2.4.2015
33.

Vospol Svidník

internet 23.3.2015 4,97 22.4.2015
34. BRIS s.r.o. Prešov inštalácia programu dane, evid.obyvateľ. 26.3.2015 39,00 22.4.2015
35. Orange Slovensko mobil 26.3.2015 37,00 2.4.2015
36. Allianz Slovenská poisťovňa a.s. poistenie budovy 31.3.2015 52,13 2.4.2015
37. Poľnoprodukt s,r,o Svidník odhŕňanie snehu 7.4.2015 288,00 22.4.2015
38. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 8.4.2015 558,74 8.4.2015
39. RWE GAS plyn 9.4.2015 147,00 15.4.2015
40. Slovak Telekom telefón 9.4.2015 23,36 15.4.2015
41. Technické služby Svidník vývoz TKO 10.4.2015 160,00 22.4.2015
42. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 14.4.2015 646,22 15.4.2015
43. MEVA SK Rožňava TKO nádoby 14.4.2015 404,40 22.5.2015
44. Stanislav Hvozda Svidník pracovné odevy 14.4.2015 92,00 29.4.2015
45. Ekoservis Slovensko servis ČOV 21.4.2015 166,84 22.5.2015
46. Allianz Slovenská poisťovňa poistenie budov 21.4.2015 52,13 22.5.2015
47.

Kooperatíva a.s. Svidník

poistenie IVECO 21.4.2015 130,05 22.4.2015
48. Vospol Svidník internet 24.4.2015 4,97 6.5.2015
49. ALNA SK Svidník pracovné náradie 24.4.2015 48,30 29.4.2015
50. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 27.4.2015 81,00 22.5.2015
51. Orange Slovensko mobil 28.4.2015 37,00 6.5.2014
52. Akcent Svidník kancelárske potreby 29.4.2015 30,00 29.4.2015
53. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 4.5.2015 215,94 6.5.2015
54.

Komunálna poisťovňa Bardejov

poistenie 6.5.2015 6,64 6.5.2015
55. VSE a.s. Košice elektrina 7.5.2015 907,00 15.5.2015
56. RWE GAS plyn 7.5.2015 147,00 18.5.2015
57. Technické služby Svidník vývoz TKO 7.5.2015 240,00 22.5.2015
58. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 7.5.2015 105,88 22.5.2015
59. Slovak Telekom telefón 12.5.2015 21,53 18.5.2015
60. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 14.5.2015 695,97 14.5.2015
61. Vospol Svidník internet 14.5.2015 4,97 26.5.2015
62. Michal Zelizňák     Vyšná Jedľová vyhotovenoe GP 15.5.2015 147,00 26.5.2015
63. Peter Hriž           EPRINT Svidník výmena tonerov 15.5.2015 60,00 26.5.2015
64.

Pavol Sivák PONO PRESS Svidník

zverejnenie inzerátu HK obce 19.5.2015 31,20 5.5.2015
65. Orange Slovensko mobil 1.6.2015 37,00 11.6.2015
66. Komunálna poisťovňa Bardejov poistenie 1.6.2015 6,64 1.6.2015
67. RWE GAS plyn 2.6.2015 147,00 15.6.2015
68. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 3.6.2015 414,79 3.6.2015
69. Technické služby Svidník vývoz TKO 4.6.2015 160,00 8.7.2015
70. Slovak Telekom telefón 8.6.2015 21,17 23,6.2015
71. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 15.6.2015 805,86 15.6.2015
72. Geokart sro Prešov zameranie verejných priestranstiev 19.6.2015 394,20 19.6.2015
73. Vospol Svidník internet 22.6.2015 4,97 23.6.2015
74. Chegue déjeuner stravné lístky 26.6.2015 670,18 30.6.2015
75. Orange Slovensko mobil 26.6.2015 37,00 6.7.2015
76. VVS a.s. Košice vodné 29.6.2015 1,57 17.7.2015
77. VVS a.s. Košice vodné 29.6.2015 29,87 17.7.2015
78. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 2.7.2015 576,12 2.7.2015
79. Tlačiareň Akcent Svidník kancelárske potreby 6.7.2015 63,76 8.7.2015
80. slovenský Telekom telefón 10.7.2015 21,31 17.7.2015
81. CVČ Svidník poplatok za výchovno-vzdelávaciu činnosť 10.7.2015 65,00 23.7.2015
82. OCÚ Nižný Orlík príspevok na spoločnú úradovňu 13.7.2015 499,20 22.9.2015
83. Allianz Slovenská poisťovňa poistenie 15.7.2015 52,13 21.8.2015
84. Technické služby Svidník vývoz TKO 17.7.2015 160,00 23.7.2015
85. Ekoservis Slovensko servis ČOV 20.7.2015 166,84 23.7.2015
86. Vospol Svidník internet 20.7.2015 4,97 23.7.2015
87. RWE GAS vyúčtovanie plynu 28.7.2015 589,37 21.8.2015
88. Orange Slovensko mobil 28.7.2015 37,00 7.8.2015
89. Slavomír Vanát Kapišová náhradné diely do kosačiek + oprava 28.7.2015 238,80 21.8.2015
90. Jaromír Vanda Svidník oprava chladiaceho zariadenia 4.8.2015 57,91 4.8.2015
91. VSE a.s. Košice elektrina 7.8.2015 907,00 17.8.2015
92. RWE GAS plyn 7.8.2015 195,00 7.8.2015
93. Slovak Telekom telefón 7.8.2015 21,17 21.8.2015
94. Technické služby Svidník vývoz TKO 7.8.2015 160,00 21.8.2015
95. TOPA SPORT s.r.o Bardejov poháre + gravírovanie 14.8.2015 96,25 21.8.2015
96. Vospol Svidník internet 20.8.2015 4,97 22.9.2015
97. VSE a.s. Košice preplatok za r. 2013 24.8.2015 -0,90 24.8.2015
98. VSE a.s. Košice preplatok za r. 2013 24.8.2015 -0,71 24.8.2015
99. Elektrotransport CD Svidník montáž výbojky 24.8.2015 95,73 22.9.2015
100. Orange Slovensko mobil 28.8.2015 37,00 4.9.2015
101. Dáša Farkašová Podhájska obrusy 28.8.2015 110,00 31.12.2015
102. Technické služby Svidník vývoz TKO 2.9.2015 160,00 22.9.2015
103. RWE GAS plyn 7.9.2015 195,00 16.9.2015
104. Pavel Vrabeľ Stropkov služby BZP 7.9.2015 60,00 22.9.2015
105. Slovak Telekom telefón 9.9.2015 0,30 16.9.2015
106. Technické služby Svidník vývoz kontajnera - vojenský cintorín 9.9.2015 147,09 22.9.2015
107. Temporal s.r.o Svidník farby, riedidlá 14.9.2015 218,97 7.10.2015
108. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 16.9.2015 383,23 16.9.2015
109. Jozef Mičo Kovmak Svidník držiak na zástavy 22.9.2015 23,50 22.9.2015
110. Orange Slovensko mobil 28.9.2015 38,99 7.10.2015
111. Vospol Svidník internet 28.9.2015 4,97 7.10.2015
112. Komunálna poisťovňa poistka DS 1.10.2015 6,64 1.10.2015
113. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 6.10.2015 132,34

6.10.2015

114. TOPA Sport Bardejov trofeje, emblémy 6.10.2015 25,11 6.10.2015

115.

Sunrise Group sro Prešov vypracovanie žiadosti na dotáciu 8.10.2015 250,00 21.10.2015
116. Slovak Telekom telefón 8.10.2015 21,17 21.10.2015
117. VVS a.s. Košice vodné 8.10.2015 61,31 21.10.2015
118. VVS a.s. Košice výmena vodomera 12.10.2015 59,80 30.10.2015
119. RWE GAS plyn 12.10.2015 195,00 16.10.2015
120. Allianz Slovenská poisťovňa poistenie 14.10.2015 52,13 23.11.2015
121. Ekoservis Slovensko servis ČOV 16.10.2015 166,84 30.10.2015
122. Technické služby Svidník vývoz TKO 16.10.2015 240,00 3.11.2015
123. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 16.10.2015 822,00 16.10.2015
124. Slavomír Vanát oprava kosačky 16.10.2015 111,20 3.11.2015
125. Elektrotransport CD Svidník montáž výbojky VO 22.10.2015 53,40 30.10.2015
126. Vospol Svidník internet 23.10.2015 4,97 30.10.2015
127. Peter Hriž Svidník výmena tonera 27.10.2015 29,00 23.11.2015
128. Orange Slovensko mobil 28.10.2015 37,00 3.11.2015
129. Stanislav Hvozda Svidník pracovné odevy 30.10.2015 94,00 30.10.2015
130. Komunálna poisťovňa a.s. poistenie 2.11.2015 6,64 3.11.2015
131. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 3.11.2015 436,57 4.11.2015
132. Milan Groško Miňovce prevádz. poriadok pohrebiska 3.11.2015 40,00 23.11.2015
133. Technické služby Svidník vývoz TKO 3.11.2015 160,00 23.11.2015
134. RWE GAS plyn 6.11.2015 195,00 18.11.2015
135. Slovak Telekom telefón 6.11.2015 21,17 18.11.2015
136. VSE a.s. Košice elektrina 13.11.2015 907,00 16.11.2015
137. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 13.11.2015 831,50 18.11.2015
138. Vospol Svidník internet 23.11.2015 4,97 8.12.2015
139. Orange Slovensko mobil 26.11.2015 37,00 8.12.2015
140. CBS Slovakia Banská Bystrica kniha 27.11.2015 14,85 8.12.2015
141. ZMOS Bratislava členské 2016 27.11.2015 42,57 28.12.2015
142. Technické služby Svidník vývoz TKO 3.12.2015 160,00 16.12.2015
143. Ekosevis Slovensko servis ČOV 4.12.2015 166,84

16.12.2015

144. RWE GAS plyn 8.12.2015 195,00 16.12.2015
145. Slovak Telekom telefón 10.12.2015 21,17 16.12.2015
146. Obec Vyšný Mirošov nocovňa USA 10.12.2015 120,00 16.12.2015
147. SOFT-TECH s.r.o  Stropkov toner do tlačiarne 11.12.2015 26,80 16.12.2015
148. Vospol Svidník internet 14.12.2015 4,97 16.12.2015
149. Disig as Bratislava certifikát elektronický podpis 15.12.2015 103,20 16.12.2015
150. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 18.12.2015 1123,07 21.12.2015
151. Prima Banka Slovensko poplatok za vedenie účtu 18.12.2015 41,52

31.12.2015

152. VVS a.s. Košice vodné 18.12.2015 33,01 31.12.2015
153. Elektrotransport CD Svidník montáž vianočnej výzdoby 21.12.2015 79,38 28.12.2015
154. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 21.12.2015 139,78 28.12.2015
155. Technické služby Svidník vývoz kontajnerov 21.12.2015 396,24 28.12.2015
156. Orange Slovensko mobil 28.12.2015 37,00 31.12.2015
157.

ML Audit s.r.o Svidník

overenie ÚZ, audit 28.12.2015 960,00 29.12.2015
158. ZMOD Giraltovce členské 2014,2015 29.12.2015 51,50 31.12.2015
159. Ing. R. Feciľák Bardejov projekt. dokumentácia 29.12.2015 500,00 30.12.2015
160. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 1.12.2015 308,98 2.12.2015
161. Lukáš Nebesný Kapišová poukážky dôchodcom 31.12.2015 470,00

31.12.2015

162. Lukáš Nebesný Kapišová čistiace prostriedky 31.12.2015 54,96 31.12.2015
163. Technické služby Svidník vývoz TKO 13.1.2016 160,00 19.1.2016
164. Slovak Telekom telefón 11.1.2016 21,79 19.1.2016
165. AVZ a.s. Mudr. Šlepecká Svidník vystavenie posudku 18.1.2016 16,00 21.1.2016
166. VSE a.s. Košice vyúčtovanie elektriny r. 2015 20.1.2016 362,92 20.1.2016

Faktúry 2014

P.Č DODÁVATEĽ            
PREDMET                            

DOŠLA

DŇA
SUMA € DÁTUM ÚHRADY POZNÁMKY
1.
OcÚ Nižný Orlík
príspevok na úradovňu
7.1.14
266,00
27.1.14

2.
RWE Gas
plyn
7.1.14
201,00
27.1.14

3.
ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov
strava DHN
13.1.14
598,86
15.1.14

4.
Vospol Svidník
internet 1/2014
16.1.14
4,97
27.1.14

5.
Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
poistenie budovy
16.1.14
52,13
21.1.14

6.
Ekoservis Slovensko
hlásenie kvality
24.1.14
23,10
3.2.14

7.
Viktoria Hámor Medzev
struna do kosačky
21.1.14
80,00
21.1.14

8.
Komunálna posťovňa
poistenie MOS
24.1.14
32,50
24.1.14

9.
OcÚ Nižný Orlík
príspevok na opatrovateľskú službu
27.1.14
20,00
3.2.14

10.
Fura Rozhanovce
hlásenie o odpade
28.1.14
14,40
3.2.14

11.
Orange Slovensko
mobil 28.1.14
46,99
3.2.14

12.
ÚV DPO Svidník
členský príspevok
30.1.14
60,00
28.2.14

13.
VSE a.s. Košice
splátka energie
30.1.14
870,00
10.2.14

14.
Gras SK s.r.o Svidník
renovácia toneru
30.1.14
22,68
3.2.14

15.
Florian sro Martin
požiarne hadice
4.2.14
208,56
14.2.14

16.
MS Solutions s.r.o Košice
doména
4.2.14
48,00
17.2.14

17.
Elektrotransport CD Svidník
oprava VO
4.2.14
85,85
28.2.14

18.
ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov
strava DHN
6.2.14
392,06
6.2.14

19.
RWE GAS
plyn
7.2.14
201,00
17.2.14

20.
Technické služby Svidník
vývoz TKO
7.2.14
152,50
28.2.14

21.
Slovak Telekom
telefón
7.2.14
23,16
17.2.14

22.
OZ Dukla Svidník
členské 2014
13.2.14
126,00
28.2.14

23.
ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov
strava DHN
17.2.14
631,69
17.2.14

24.
IVES Košice
SLUŽBY APV
21.2.14
25,09
28.3.14

25.
Vospol Svidník
internet 2/2014
21.2.14
4,97
28.2.14

26.
BRIS Prešov
aktualizácia programu
21.2.14
5,00
28.2.14

27.
OcÚ Nižný Orlík
príspevok
21.2.14
504,00
28.4.14

28.
Stanislav Staš Stebník
savice
21.2.14
562,90
4.3.14

29.
Orange Slovensko
mobil 28.2.14
46,99
11.3.14

30.
Lukáš Nebesný kapišová
občerstvenie
28.2.14
14,96
28.2.14

31.
Technické služby Svidník
vývoz TKO
4.3.14
152,50
11.3.14

32.
ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov
strava DHN
5.3.14
401,45
5.3.14

33.
Slovak Telekom
telefón
10.3.14
23,46
11.3.14
34.
LIMPO Prešov
vlajky
10.3.14
43,30
11.3.14

35.
RWE GAS
plyn
10.3.14
201,00
11.3.14

36.
BRIS Prešov
inštalácia programov
12.3.14
59,00
8.4.14

37.
ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov
strava DHN
14.3.14
539,36
14.3.14

38.
Inprost s.r.o Bratislava
obecné noviny
14.3.14
52,00
8.4.14

39.
Peter Hriž Eprint Svidník
výmena tonera
14.3.14
34,00
8.4.14

40.
Florian sro Martin
hadice
20.3.14
230,00
20.3.14

41.
VVS a.s. Košice
vodné
20.3.14
29,87
8.4.14

42.
Vospol sr Svidník
internet 3/2014
20.3.14
4,97
8.4.14

43.
Geralt Giraltovce
výmena okien
24.3.14
8014,56
24.3.14

44.
Geralt Giraltovce

výmena okien II.etapa

26.3.14
1028,63
26.3.14

45.
Staš Stanislav Stebník
rekonštrukcia PPS 12
26.3.14
3050,00
28.3.14

46.
Orange Slovensko
mobil 27.3.14
44,99
8.4.14

47.
ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov
strava DHN
2.4.14
298,04
2.4.14

48.
Technické služby Svidník
vývoz TKO
2.4.14
152,50
28.4.14

49.
RWE GAS
plyn
4.4.14
201,00
14.4.14

50.
Slovak Telekom
telefón
9.4.14
23,62
14.4.14

51.
ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov
strava DHN
11.4.14
615,33
11.4.14

52.
Vospol Svidník
internet 4/2014
16.4.14
4,97
28.4.14

53.
PONO PRESS Svidník
zverejnenie inzerátu
16.4.14
12,61
28.4.14

54.
ALLIANZ Slovenská poisťovňa Košice
poistenie
24.4.14
52,13
30.5.14

55.
Orange Slovensko
mobil 28.4.14
44,99
12.5.14

56.
Akcent Plus Svidník
kancelárske potreby
30.4.14
97,23
21.5.14

57.
VSE a.s. Košice
elektrina
2.5.14
870,00
9.5.14

58.
ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov
strava DHN
6.5.14
328,27
6.5.14

59.
Technické služby Svidník
vývoz TKO
6.5.14
243,75
29.5.14

60.
RWE GAS
plyn
7.5.14
201,00
21.5.14

61.
Slovak Telekom
telefón
7.5.14
30,68
21.5.14

62.
ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov
strava DHN
16.5.14
683,70
16.5.14

63.
Vospol Svidník
internet 5/2014
16.5.14
4,97
30.6.14

64.
Ekoservis Slovensko
servis ČOV
16.5.14
166,84
30.6.14

65.
Chegue Dejeuner Bratislava
stravné lístky
16.5.14
628,74
16.5.14

66.
CVČ Svidník
poplatok za činnosť v CVČ
16.5.14
325,00
30.6.14

67.
Orange Slovensko
mobil 29.5.14
40,99
4.6.14

68.
ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov
strava DHN
4.6.14
284,29
4.6.14

69.
RWE GAS
plyn
4.6.14
201,00
27.6.14

70.
Technické služby Svidník
vývoz TKO
6.6.14
162,50
30.6.14

71.
Slovak Telekom
telefón
9.6.14
27,76
16.6.14

72.

ML Audit s.r.o Svidník
2013 audit za rok
9.6.14
600,00
4.8.14

73.
ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov
strava DHN
12.6.14
683,70
13.6.14

74.
Vospol Svidník
internet 6/2014
16.6.14
4,97
30.6.14

75.
Orange Slovensko
mobil 26.6.14
37,07
4.7.14

76.
VVS a.s. Košice
vodné
26.6.14
37,73
11.7.14

77.
RWE GAS
upomienka
27.6.14
3,00
30.6.14

78.
ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov
strava DHN
30.6.14
358,99
30.6.14

79.
SP. OcÚ Nižný Orlík
príspevok
2.7.14
491,40
23.9.14

80.
Technické služby Svidník
vývoz TKO
4.7.14
162,50
4.8.14

81.
Komunálna poisťovňa Bratislava
úrazové poistenie nezamestnaných
8.7.14
13,00
8.7.14

82.
Ekoservis Slovensko
servis ČOV
10.7.14
166,84
4.8.14

83.
Eprint Svidník
výmena tonera
10.7.14
33,00
4.8.14

84.
Slovak Telekom
telefón
14.7.14
24,07
22.7.14

85.
SPP a.s. Košice
preplatok plyn
16.7.14
-19,93
21.7.14

86.
Vospol Svidník
internet 7/2014
16.7.14
4,97
4.8.14

87.
Topa Sport Bardejov
poháre - súťaž DHZ
22.7.14
123,60
4.8.14

88.
Allianz Slovenská poisťovňa
poistenie
22.7.14
52,13
26.8.14

89.
Farkaš Tibor, Vráble
obrusy do sály
28.7.14
410,00
28.7.14

90.
RWE GAS
vyúčt. plynu
28.7.14
-197,57
1.8.14

91.
Orange Slovensko
mobil 28.7.14
40,76
4.8.14

92.
Martina šarvanci reklamné materiály
28.7.14
87,50
14.8.14

93.
Slavomír Vanát kapišová
oprava kosačiek - výmena dielov
5.8.14
333,60
26.8.14

94.
Peter Hriž Eprint Svidník
výmena tonera
5.8.14
42,00
26.8.14

95.
Lukáš Nebesný Kapišová
čistiace prostriedky
5.8.14
17,61
5.8.14

96.
Lukáš Nebesný Kapišová
reprezentačné
5.8.14
19,37
5.8.14

97.
Technické služby Svidník
vývoz TKO
5.8.14
162,50
26.8.14

98.
RWE GAS
plyn
5.8.14
147,00
15.8.14

99.
Slovak Telekom
poplatok za vyjadrenie
7.8.14
6,00
26.8.14

100. Slovak Telekom telefón 8.8.14 31,46 15.8.14
101. Vospol Svidník internet 22.8.14 4,97 23.9.14
102. Orange Slovensko mobil 26.8.14 36,98 3.9.14
103. Technické služby Svidník vývoz kontajnera- vojenský cintorín 26.8.14 145,17 23.9.14
104. VSE a.s. Košice elektrina 26.8.14 870,00 8.8.14
105. Technické služby Svidník vývoz WHO 2.9.14 162,50 24.10.14
106. RWE GAS plyn 3.9.14 147,00 23.9.14
107. Slovak Telekom telefón 9.9.14 21,56 23.9.14
108. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 10.9.14 750,90 10.9.14
109. Vospol Svidník internet 19.9.14 4,97 23.9.14
110. RWE GAS upomienka plyn 26.9.14 3,00 8.10.14
111. Orange Slovensko mobil 29.9.14 38,68 8.10.14
112. VVS a.s. Košice vodné 29.9.14 64,45 14.10.14
113. Alna Sk Svidník pracovné náradie AČ 29.9.14 108,80 30.9.14
114. Slavomír Vanát Kapišová oprava kosačiek a náhradné diely 29.9.14 313,97
115. RWE GAS plyn 3.10.14 147,00 14.10.14
116. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 6.10.14 405,01 6.10.14
117. Elektrotransport CD Svidník výmena výbojky VO 6.10.14 58,40 24.10.14
118. Technické služby Svidník vývoz TKO 7.10.14 162,50 12.12.14
119. Slovak Telekom telefón 8.10.14 21,56 14.10.14
120. Ekoservis Slovensko servis ČOV 8.10.14 166,84 12.12.14
121. DOM-BYT-ZÁHRADA Bardejov betónové kocky 14.10.14 153,60 14.10.14
122. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 16.10.14 797,21 16.10.14
123. Allianz a.s. Košice poistné 17.10.14 52,13 24.11.14
124. Umelecký klub Prospekta Svidník realizácia vystúpenia Makovica 18.10.14 400,00 18.10.14
125. Ján Olejarnik Staškovce doprava 18.10.14 50,00 18.10.14
126. LUNAS Zuzana Konkoľová Zlatá Baňa poradenská činnosť 20.10.14 300,00 24.10.14
127. Lukáš Nebesný kapišová reprezentačné 20.10.14 18,60 20.10.14
128. Lukáš Nebesný Kapišová čistiace prostriedky 20.10.14 40,35 20.10.14
129.

Lukáš Nebesný Kapišová

občerstvenie - kultúrne podujatie 20.10.14 20,82 20.10.14
130. Orange Slovensko mobil 28.10.14 37,00 10.11.14
131. Vospol Svidník internet 31.10.14 4,97 10.11.14
132. Peter Hriž Eprint Svidník výmena tonera 31.10.14 33,00 12.12.14
133. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 4.11.14 519,58 4.11.14
134. RWE GAS plyn 7.11.14 147,00 24.11.14
135. VSE a.s. Košice elektrina 7.11.14 870,00 24.11.14
136.

Milan Groško Miňovce

aktualizácia pohrebiska 7.11.14 40,00 12.12.14
137. FEDAN s.r.o Prešov rekonštrukcia MK 11.11.14 19967,89

24.11.14

138. Technické služby Svidník vývoz TKO 14.11.14 243,75 12.12.14
139. Ekoservis Slovensko ČOV ZŠ doplnkové práce 18.11.14 10834,04 8.12.14
140. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 18.11.14 722,19 18.11.14
141. Slovak Telekom telefón 18.11.14 29,27 24.11.14
142. Dom-Byt-Záhrada Bardejov betónové kocky 18.11.14 52,02 12.12.14
143. Vospol Svidník internet 26.11.14 4,97 12.12.14
144. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 26.11.14 154,69 24.11.14
145. VSE a.s. Košice upomienka 27.11.14 3,00 28.11.14
146. Orange Slovensko mobil 27.11.14 37,00 5.12.14
147. RWE GAS upomienka 28.11.14 3,00 28.11.14
148. ŠJ pri ZŠ NižnýMirošov strava DHN 3.12.14 420,59 3.12.14
149. ZMOS Bratislava členský príspevok 2015 3.12.14 42,24 27.1.15
150. Ing. Anton Pulščák Ľutina projekt. dokumentácia autobusové státie 3.12.14 500,00 30.12.14
151. Technické služby Svidník vývoz TKO 4.12.14 162,50 30.12.14
152. Obec Vyšný Mirošov nocovňa SAD 5.12.14 120,00 22.12.14
153. FEDAN s.r.o Prešov rekonštrukcia MK 8.12.14 1199,52 22.12.14
154. FEDAN s.r.o Prešov rekonštrukcia MK 8.12.14 1199,52 30.12.14
155. slovenský Telekom telefón 10.12.14 22,79 17.12.14
156. RWE GAS plyn 10.12.14 147,00 12.12.14
157. Prima Banka a.s. Žilina poplatok za vedenie účtu 12.12.14 39,96 27.1.15
158. VVS a.s. Košice vodné 16.12.14 50,30 30.12.14
159. ALNA SK Svidník pracovné náradie 16.12.14 95,20 10.12.14
160. Ekoservis Slovensko oprava dúchadiel ČOV 16.12.14 546,43 27.1.15
161. Ekoservis Slovensko servis ČOV 16.12.14 166,84 30.12.14
162. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 17.12.14 893,20 17.12.14
163. Elektrotransport CD Svidník montáž vianočných ozdôb 23.12.14 69,30 30.12.14
164. Vospol Svidník internet 29.12.14 4,97 30.12.14
165. Orange Slovensko mobil 30.12.14 40,04 9.1.15
166. Slovak Telekom telefón 9.1.15 21,40 16.1.15
167. Technické služby Svidník vývoz TKO 9.1.15 162,50 27.1.15
168. VSE a.s. Košice vyúčtovanie elektriny 16.1.15 526,24 29.1.15
169. Ekoservis Slovensko

ročné hlásenie

19.1.15 23,10 27.1.15

Faktúry júl-december 2013

P.Č DODÁVATEĽ                
PREDMET                      

DOŠLA

DŇA
SUMA €

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY
93.
ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 1.7.2013 503,85 1.7.2013
94.
VVS a.s. Košice vodné 2.7.2013 29,87 12.7.2013
95.
FÚRA Rozhanovce
vývoz TKO
3.7.2013
149,66
22.7.2013

96.

Spoločný úrad           Nižný Orlík

príspevok
3.7.2013
495,30
21.8.2013

97.
Slovak Telekom Bratislava
telefón
10.7.2013
33,06
22.7.2013

98.
FÚRA Rozhanovce
hlásenie o odpadoch
12.7.2013
14,40
6.8.2013

99.
Ekoservis Slovensko
servis ČOV
12.7.2013
166,84
6.8.2013

100.
Vospol Svidník
internet
18.7.2013
4,97
25.7.2013

101.
Elektrotransport CD Svidník
rozhlasová ústredňa
19.7.2013
697,20
6.8.2013

102.
SPP a.s. Košice
vyúčtovanie plynu
26.7.2013
-341,57
6.8.2013

103.
SPP a.s. Košice
vyúčtovanie plynu
26.7.2013
-53,82
6.8.2013

104.
SPP a.s. Košice
vyúčtovanie plynu
26.7.2013
-93,49
6.8.2013

105.
SPP a.s. Košice
plyn
2.8.2013
22,00
6.8.2013

106.
SPP a.s. Košice
plyn
2.8.2013
4,00
6.8.2013

107.
SP a.s. Košice
plyn
2.8.2013
31,00
6.8.2013

108.
VSE a.s. Košice
elektrina
5.8.2013
862,00
7.8.2013

109.
FÚRA Rozhanovce
vývoz TKO
5.8.2013
220,90
21.8.2013

110.
Slovak Telekom Bratislava
telefón
7.8.2013
28,90
21.8.2013

111.
Orange Slovensko
mobil 7.8.2013
45,31
13.8.2013

112.
Vospol Svidník
internet
16.8.2013
4,97
21.8.2013

113.
ALNA SK Svidník
pracovné náradie
23.8.2013
33,30
27.8.2013

114.
Orange Slovensko
mobil 27.8.2013
45,42
3.9.2013

115.
SPP a.s. Košice
plyn
3.9.2013
44,00
17.9.2013

116.
SPP a.s. Košice
plyn
3.9.2013
7,00
17.9.2013

117.
SPP a.s. Košice
plyn
3.9.2013
31,00
17.9.2013

118.
Šek Dejenuer Bratislava
stravné lístky
3.9.2013
531,90
3.9.2013

119.
FÚRA Rozhanovce
vývoz TKO
4.9.2013
149,17
17.9.2013

120.
slovenský Telekom
telefón
9.9.2013
31,96
16.9.2013

121.
Vospol Svidník
internet
13.9.2013
4,97
16.9.2013

122.
Ing. M. Ďuriš Trenčín
CD príručka
16.9.2013
13,50
17.9.2013

123.
ŠJ pri  ZŠ N. Mirošov
strava DHN
17.9.2013
691,08
17.9.2013

124.
DPO SR Martin
školné členov DPO
17.9.2013
75,00
27.9.2013

125.
Elektrotransport CD Svidník
oprava verejného rozhlasu
20.9.2013
290,20
27.9.2013

126.
Orange Slovensko
mobil 25.9.2013
45,14
2.10.2013

127.
Divadlo A. Duchnoviča Prešov
divadelné vystúpenie
30.9.2013
550,00
10.10.2013

128.
SPP a.s. Košice
plyn
2.10.2013
137,00
22.10.2013

129.
SPP a.s. Košice
plyn
2.10.2013
22,00
22.10.2013

130.
SPP a.s. Košice
plyn
2.10.2013
31,00
22.10.2013

131.
ŠJ pri ZŠ N. Mirošov
strava DHN
7.10.2013
527,49
7.10.2013

132.
VVS a.s. Košice
vodné
8.10.2013
69,17
22.10.2013

133.
Ekoservis Slovensko
servis ČOV
8.10.2013
166,84
22.10.2013

134.
FEREX s.r.o Nitra
nákup KUKA nádob
8.10.2013
195,60
22.10.2013

135.
Technické služby Svidník
vývoz TKO
9.10.2013
76,25
22.10.2013

136.
Slovak Telekom
telefón
9.10.2013
28,66
18.10.2013

137.
Centrum polygr. služieb Bratislava
matričné tlačivá
10.10.2013
12,89
22.10.2013

138.
ŠJ pri ZŠ N. Mirošov
strava DHN
14.10.2013
797,00
15.10.2013

139.
Vospol Svidník
internet
17.10.2013
4,97
22.10.2013

140.
FÚRA Rozhanovce
hlásenie o odpade
18.10.2013
14,40
22.10.2013

141.
Milan Groško Miňovce
aktual. evidencie hrobov
18.10.2013
40,00
22.10.2013

142.
Orange Slovensko
mobil 25.10.2013
47,57
6.11.2013

143.
SPP a.s. Košice
upomienka
25.10.2013
5,00
25.10.2013

144.
SPP a.s. Košice
upomienka
25.10.2013
5,00
25.10.2013

145.
SPP a.s. Košice
upomienka
25.10.2013
3,00
25.10.2013

146.
ŠJ pri ZŠ N. Mirošov
strava DHN
5.11.2013
333,09
5.11.2013

147.
VSE a.s. Košice
elektrina
5.11.2013
862,00
7.11.2013

148.
Andrej Horvát Rakovčík
stav. práce lávka pre peších
5.11.2013
10098,88
6.11.2013

149.
Technické služby Svidník
vývoz TKO
11.11.2013
76,25
29.11.2013

150.
EPRINT Svidník
výmena tonera
13.11.2013
34,00
29.11.2013

151.

SPP a.s Košice

vyučtovanie plynu
15.11.2013
-53,30
27.11.2013

152.
SPP a.s. Košice
vyučtovanie plynu
15.11.2013
8,88
29.11.2013

153.
SPP a.s. Košice
vyučtovanie plynu
15.11.2013
-39,85
27.11.2013

154.
ŠJ pri ZŠ N. Mirošov
strava DHN
18.11.2013
665,40
18.11.2013

155.
Technické služby Svidník
vývoz kontajnera vojen. cintorín
18.11.2013
136,71
29.11.2013

156.
Ekoservis Slovensko
spracovanie žiadosti na envir. fond
19.11.2013
50,00
29.11.2013

157.
Mgr. Matúš Vachna Svidník
externý disk, oprava DVD mechaniky
22.11.2013
122,00
29.11.2013

158.
Orange Slovensko
mobil 28.11.2013
46,19
13.12.2013

159.
Vospol Svidník
internet
28.11.2013
4,97
13.12.2013

160.
BrIS s.r.o Prešov
program dane, evidencia obyvateľov
28.11.2013
277,20
3.12.2013

161.
Slovak Telekom
telefón
28.11.2013
27,44
4.12.2013

162.
RWE GAS
plyn
4.12.2013
201,00
9.12.2013

163.
RWE GAS
plyn
4.12.2013
202,00
13.12.2013

164.
Obec Vyšný Mirošov
poplatok za nocovňu
4.12.2013
120,00
27.12.2013

165.
ŠJ pri ZŠ N. Mirošov
strava DHN
5.12.2013
395,09
5.12.2013

166.
Milan Rodak Svidník
stojan na vlajky
5.12.2013
23,00
27.12.2013

167.
Technické služby Svidník
vývoz TKO
5.12.2013
76,25
27.12.2013

168.
Slovak Telekom
telefón
9.12.2013
28,15
13.12.2013

169.
ZMOS Bratislava
členské 2014
9.12.2013
41,08
27.12.2013

170.
Vospol Svidník
internet
9.12.2013
4,97
27.12.2013

171.
Slavomír Vanat
oprava kosačky
13.12.2013
75,72
27.12.2013

172.
VVS a.s. Košice
vodné
13.12.2013
20,44
27.12.2013

173.
ŠJ pri ZŠ N. Mirošov
strava DHN
17.12.2013
873,43
17.12.2013

174.
Ekoservis Slovensko
servis ČOV
17.12.2013
166,84
17.12.2013

175.
RWE GAS
upomienka
17.12.13
3,00
20.12.2013

176.
OZ Dukla Svidník
členský príspevok
23.12.13
20,00
27.12.2013

177.

Technické služby Svidník

vývoz TKO
30.12.2013
76,25
31.12.2013

178.
Tempus Trans Košice
servis IVECO
30.12.2013
335,59
30.12.2013

179.
Elektrotransport CD Svidník
oprava VO
30.12.2013
187,72
31.12.2013

180.
ML - audit s.r.o Svidník
audit
31.12.2013
600,00
31.12.2013

181.
Orange Slovensko
mobil 31.12.2013
45,40
31.12.2013

182.
Bris s.r.o Prešov
inštalácia pogramov
7.1.2014
76,25
27.1.2014

183.
Slovak Telekom
telefón
13.1.2014
25,90
17.1.2014

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.