P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA €            

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

Sp. OcU Nižný Orlík príspevok rok 2021 8.1.2021 400,00 20.1.2021
2. OZ DUKLA Kružlová členské 2021 11.1.2021 135,50 13.1.2021
3. GRAS SK s.r.o. Svidník toner 13.1.2021 9.13 13.1.2021
4. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 14.1.2021 89.81 20.1.2021
5. Vospol Svidník internet 15.1.2021 4.97 20.1.2021
6. Jozef Smrhola OLYMP Santovka oznamovacie tabule 18.1.2021 352,68 20.1.2021
7. IVES Košice služby APV 18.1.2021 25,091 21.1.2021
8. Allianz SP Košice poistenie 2-5/2021 18.1.2021 52,13 20.1.2021
9. GRAS SK s.r.o. Svidník toner 20.1.2021 4,24 9.2.2021
10. Technické služby Svidník vývoz KUKA 5.2.2021 156,77 9.2.2021
11.

SARO Slovakia Bratislava

uloženie odpadu 9.2.2021 209,80 9.2.2021
12.

UP Slovensko Bratislava

stravné lístky 9.2.2021 109,33 9.2.2021
13. LEHA s.r.o. Košice testovanie COVID 19 9.2.2021 268,44 9.2.2021
14. Kooperatíva Bratislava poistenie IVECO 10.2.2021 151,95 10.2.2021
15. Innogy Slovesnko Bratislava plyn 10.2.2021 128,40 12.2.2021
16. Slovak Telekom Bratislava telefón 10.2.2021 21,17 10.2.2021
17. VSE a.s. Košice elektrina VO 10.2.2021 216,00 15.2.2021
18. VSE a.s. Košice elektrina PZ 10.2.2021 79,82 19.2.2021
19. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 10.2.2021 73,06 19.2.2021
20. VSE a.s. Košice elektrina VO 10.2.2021 140,69 19.2.2021
21. UP Slovensko Bratislava stravné lístky SF 10.2.2021 293,60 10.2.2021
22. Poľnoprodukt s.r.o. Svidník odhŕňanie snehu 10.2.2021 225,00 12.2.2021
23. HygArt s.r.o. Bardejov ochranné pomôcky COVID 19 11.2.2021 78,78 12.2.2021
24. HygArt s.r.o. Bardejov respirátory 11.2.2021 116,00 12.2.2021
25. RTVS Bratislava poplatok za TV 12.2.2021 29,34 15.2.2021
26. Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice ČOV - vzorka vody 12.2.2021 43,20 15.2.2021
27. Vospol Svidník internet 15.2.2021 4,97 24.2.2021
28. IFOSoft Prrešov program evidencia obyvateľov 24.2.2021 39,60 24.2.2021
29. Spoločný OcÚ Nižný Orlík príspevok 2021 1.3.2021 813,00 5.3.2021
30. LEMON TRADE s.r.o. Nižná gabióny - záloha 2.3.2021 3008,94 3.3.2021
31. Úrad pre reguláciu elektr.komunik. služieb Bratislava frekvencia 3.3.2021 2,40 3.3.2021
32. Poľnoprodukt s.r.o. Svidník odhŕňanie snehu 4.3.2021 180,00 4.3.2021
33. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 4.3.2021 114,17 5.3.2021
34. Innogy Slovensko Bratislava plyn 4.3.2021 128,40 5.3.2021
35. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 5.3.2021 151,69 5.3.2021
36. Technické služby Svidník vývoz KUKA 8.3.2021 156,77
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.