P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA €            

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

Sp. OcU Nižný Orlík príspevok rok 2021 8.1.2021 400,00 20.1.2021
2. OZ DUKLA Kružlová členské 2021 11.1.2021 135,50 13.1.2021
3. GRAS SK s.r.o. Svidník toner 13.1.2021 9.13 13.1.2021
4. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 14.1.2021 89.81 20.1.2021
5. Vospol Svidník internet 15.1.2021 4.97 20.1.2021
6. Jozef Smrhola OLYMP Santovka oznamovacie tabule 18.1.2021 352,68 20.1.2021
7. IVES Košice služby APV 18.1.2021 25,091 21.1.2021
8. Allianz SP Bratislava poistenie 2-5/2021 18.1.2021 52,13 20.1.2021
9. GRAS SK s.r.o. Svidník toner 20.1.2021 4,24 9.2.2021
10. Technické služby Svidník vývoz KUKA 5.2.2021 156,77 9.2.2021
11.

SARO Slovakia Bratislava

uloženie odpadu 9.2.2021 209,80 9.2.2021
12.

UP Slovensko Bratislava

stravné lístky 9.2.2021 109,33 9.2.2021
13. LEHA s.r.o. Košice testovanie COVID 19 9.2.2021 268,44 9.2.2021
14. Kooperatíva Bratislava poistenie IVECO 10.2.2021 151,95 10.2.2021
15. Innogy Slovesnko Bratislava plyn 10.2.2021 128,40 12.2.2021
16. Slovak Telekom Bratislava telefón 10.2.2021 21,17 10.2.2021
17. VSE a.s. Košice elektrina VO 10.2.2021 216,00 15.2.2021
18. VSE a.s. Košice elektrina PZ 10.2.2021 79,82 19.2.2021
19. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 10.2.2021 73,06 19.2.2021
20. VSE a.s. Košice elektrina VO 10.2.2021 140,69 19.2.2021
21. UP Slovensko Bratislava stravné lístky SF 10.2.2021 293,60 10.2.2021
22. Poľnoprodukt s.r.o. Svidník odhŕňanie snehu 10.2.2021 225,00 12.2.2021
23. HygArt s.r.o. Bardejov ochranné pomôcky  COVID 11.2.2021 78,78 12.2.2021
24. HygArt s.r.o. Bardejov respirátory 11.2.2021 116,00 12.2.2021
25. RTVS Bratislava poplatok za TV 12.2.2021 29,34 15.2.2021
26. Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice ČOV - vzorka vody 12.2.2021 43,20 15.2.2021
27. Vospol Svidník internet 15.2.2021 4,97 24.2.2021
28. IFOSoft Prrešov program evidencia obyvateľov 24.2.2021 39,60 24.2.2021
29. Spoločný OcÚ Nižný Orlík príspevok 2021 1.3.2021 813,00 5.3.2021
30. LEMON TRADE s.r.o. Nižná gabióny - záloha 2.3.2021 3008,94 3.3.2021
31. Úrad pre reguláciu elektr.komunik. služieb Bratislava frekvencia 3.3.2021 2,40 3.3.2021
32. Poľnoprodukt s.r.o. Svidník odhŕňanie snehu 4.3.2021 180,00 4.3.2021
33. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 4.3.2021 114,17 5.3.2021
34. Innogy Slovensko Bratislava plyn 4.3.2021 128,40 5.3.2021
35. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 5.3.2021 151,69 5.3.2021
36. Technické služby Svidník vývoz KUKA 8.3.2021 156,77 16.3.2021
37. Slovak Telekom Bratislava telefón 9.3.2021 21,17 16.3.2021
38. VSE a.s. Košice elektrina OcU 11.3.2021 104,74 19.3.2021
39. VSE a.s. Košice elektrina PZ 11.3.2021 73,69 19.3.2021
40. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 11.3.2021 67,14 19.3.2021
41. Vospol Svidník internet 16.3.2021 4,97 23.3.2021
42. M+M Martinec s.r.o Pezinok pletivo cintorín 16.3.2021 352,97 17.3.2021
43. Jaroslav Jakubašek Dlhá Lúka Bardejov kamenivo 24.3.2021 607,85

1.4.2021

44. Allianz SP Bratislava poistenie 2021 29.3.2021 191,01 1.4.2021
45. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 29.3.2021 114,61 1.4.2021
46. IFOsoft s.r.o. Prešov inštalácia SW 31.3.2021 12,00 1.4.2021
47. Technické služby Svidník vývoz KUKA 6.4.2021 235,15 8.4.2021
48. Innogy Slovensko plyn 9.4.2021 128,40 14.4.2021
49. Slovak Telekom Bratislava telefón 9.4.2021 21,17 14.4.2021
50. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 12.4.2021 130,01 14.4.2021
51. JUMI-STAV s.r.o. Svidník terénne úpravy ZŠ 14.4.2021 1324,30 14.4.2021
52. VSE a.s. Košice elektrina OcU 14.4.2021 78,70 23.4.2021
53. VSE a.s. Košice elektrina PZ 14.4.2021 76,31 23.4.2021
54. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 14.4.2021 71,87 23.4.2021
55. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 14.4.2021 93,79 14.4.2021
56. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 14.4.2021 415,27 14.4.2021
57. Vospol Svidník internet 16.4.2021 4,97 20.4.2021
58. JUMI-STAV s.r.o. Svidník úprava terénu OcU 16.4.2021 113,04 16.4.2021
59. RTVS Bratislava poplatok 20.4.2021 13,92 20.4.2021
60. ZMOS Bratislava poplatok IS DCOM 22.4.2021 271,00 26.4.2021
61. Allianz SP Bratislava poistenie 5-8/2021 22.4.2021 52,13 26.4.2021
62. HygArt s.r.o. Bardejov respirátory MRK COVID 22.4.2021 84,00 26.4.2021
63. HygArt s.r.o. Bardejov hyg. a čistiace prostriedky MRK 22.4.2021 209,32 26.4.2021
64. HygArt s.r.o. Bardejov
prací prášok MRK COVID 28.4.2021 181,44 28.4.2021
65. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 4.5.2021 93,79 7.5.2021
66. DAVIDOVO s.r.o. Stročín doprava 5.5.2021 72,00 5.5.2021
67. HygArt s.r.o. Bardejov čistiace potreby MRK COVID 7.5.2021 393,80 7.5.2021
68. Sp. OcÚ Nižný Orlík starostlivosť o ŽP 7.5.2021 26,56 7.5.2021
70. VSE a.s. Košice elektrina VO 7.5.2021 216,00 17.5.2021
71. Slovak Telekom Bratislava telefón 7.5.2021 21,17 10.5.2021
72. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 7.5.2021 179,71 10.5.2021
73. Technické služby Svidník vývoz KUKA 10.5.2021 156,77 10.5.2021
74. Vospol Svidník internet 13.5.2021 4,97 24.5.2021
75. VSE a.s. Košice elektrina PZ 14.5.2021 74,74 21.5.2021
76. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 14.5.2021 71,20 21.5.2021
77. VSE a.s. Košice elektrina OcU 14.5.2021 35,66 21.5.2021
78. ALNA Sk Svidník náhradné diely - kosačka 19.5.2021 174,50 19.5.2021
79. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 21.5.2021 130,01 24.5.2021
80. aba wood s.r.o. Sladkovičovo kancelársky stôl 21.5.2021 775,24 28.5.2021
81. Hyg Art s.r.o. Bardejov Vileda Box - NP COVID 24.5.2021 696,96 31.5.2021
82. MARMON-SK s.r.o. Ladomírova pracovné rukavice 27.5.2021 91,00 28.5.2021
83. Hyg Art s.r.o. Bardejov zásobník na toal. potreby 2.6.2021 106,03 3.6.2021
84. LEMON Trade s.r.o. Nižná montážny háčik - plot cintorín 2.6.2021 57,00 2.6.2021
85. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 2.6.2021 130,48 7.6.2021
86. Technické služby Svidník vývoz KUKA 4.6.2021 156,77 7.6.2021
87. Innogy Slovensko plyn 7.6.2021 128,40 7.6.2021
88. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 7.6.2021 86,11 7.6.2021
89. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.6.2021 21,17 11.6.2021
90. VSE a.s. Košice elektrina OcU 9.6.2021 24,72 18.6.2021
91. VSE a.s. Košice elektrina PZ 9.6.2021

75,91

18.6.2021
92. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 9.6.2021 76,62 18.6.2021
93. JUMI-STAV s.r.o. Svidník tereénne úpravy - cintorín 10.6.2021 805,14 11.6.2021
94. Vospol Svidník internet 15.6.2021 4,97 21.6.2021
95. Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice ČOV vzorka 18.6.2021 43,20 21.6.2021
96. VVS a.s. Košice vodné 28.6.2021 49,39 6.7.2021
97. Technické služby Svidník vývoz KUKA 2.7.2021 156,77 2.7.2021
98. HygArt s.r.o. Bardejov toaletný papier 2.7.2021 23,76 2.7.2021
99. Podduklianska knižnica Svidník bibliobus 6.7.2021 59,00 9.7.2021
100. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky 7.7.2021 97,87 9.7.2021
101. Innogy Slovensko plyn 8.7.2021 128,40 9.7.2021
102. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 9.7.2021 166,24 12.7.2021
103. Slavomír Vanát Kapišová olej a filter do kosačky 9.7.2021 28,80 12.7.2021
104. Slovak Telekom Bratislava telefón 13.7.2021 21,60 14.7.2021
105. VSE a.s. Košice elektrina OcU 13.7.2021 21,32 22.7.2021
106. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.7.2021 73,07 22.7.2021
107. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 13.7.2021 91,86 22.7.2021
108. H.K.K. mont Svidník kameň do gabionov 14.7.2021 343,72 15.7.2021
109. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 19.7.2021 130,01 19.7.2021
110. Vospol Svidník internet 19.7.2021 4,97 19.7.2021
111. RTVS Bratislava koncesionársky poplatok 20.7.2021 13,92 21.7.2021
112. Sp. OcU Nižný Orlík poplatok II. polrok 21.7.2021 813,00 27.7.2021
113. Allianz SP Bratislava poistenie 8-11/2021 27.7.2021 52,13 27.7.2021
114. Technické služby Svidník vývoz KUKA 30.7.2021 156,77 2.8.2021
115. Centrum polygrafických služieb Bratislava tlačivá matrika 2.8.2021 37,42 2.8.2021
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.