P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA €            

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

Gras SK s.r.o. Svidník tonery 3.1.2024
11,51 4.1.2024
2. IVES Košice APV Matrika 9.1.2024 33,60 9.1.2024
3. OZ DUKLA Kružlová členské 2024 10.1.2024 133,00 10.1.2024
4. VOSPOL s.r.o. Svidník internet 10.1.2024 4,97 15.1.2024
5. Sp. OcÚ Nižný Orlík poplatok za činnosť 2024 10.1.2024 400,00 15.1.2024
6. MARMON-SK s.r.o. Ladomirová pracovné odevy 17.1.2024 51,30 17.1.2024
7. MARMON-SK s.r.o. Ladomirová pracovná obuv 17.1.2024 17,10 17.1.2024
8. UNION POISŤOVŇA Bratislava poistenie protipovodňový vozík 18.1.2024 31,80 22.1.2024
9. MARMON-SK s.r.o. Ladomirová pracovný odev 19.1.2024 17,10 23.1.2024
10. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 24.1.2024 72,00 24.1.2024
11. VSE a.s. Košice opravná faktúra za plyn 29.1.2024 -43,70 1.2.2024
12. LINDSTRÖM s.r.o. Trnava prenájom rohože 1.2.2024 20,40 1.2.2024
13. Obecný podnik s.r.o. Vyšná Jedľová pranie obrusov 2.2.2024 11,70 7.2.2024
14. SARO Slovakia s.r.o.  Bratislava uloženie odpadu 5.2.2024 228,28 7.2.2024
15. AKSIMLINE Lipany projektorý manažér MOPS 5.2.2024 250,00 5.2.2024
16. AKSIMLINE Lipany vypracovanie žiadosti MOPS 5.2.2024 480,00 5.2.2024
17. EUROGASTROP s.r.o. Prešov pasta pre chafingy 5.2.2024 34,50 2.2.2024
18. VOSPOL s.r.o. Svidník internet 8.2.2024 4,97 8.2.2024
19. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.2.2024 4,72 8.2.2024
20. VSE a.s. Košice zemný plyn 8.2.2024 338,70 8.2.2024
21. VSE a.s. Košice elektrina VO 8.2.2024 353,00 15.2.2024
22. KURTYM s.r.o. Chmeľová bravčové mäso - zabíjačka 12.2.2024 831,32 12.2.2024
23. Jozef Choma Kľušov školenie BOZP - MOPS 13.2.2024 150,00 14.2.2024
24. Kooperatíva Prešov poistenie IVECO 14.2.2024 172,50 14.2.2024
25. IFOsoft s.r.o. Prešov program EO 15.2.2024 40,80 15.2.2024
26. UNIQA Poisťovňa a.s. Bratislava PZP protipožiarny vozík 15.2.2024 25,07 15.2.2024
27. VSE a.s. Košice elektrina PZ 16.2.2024 125,15
28. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 16.2.2024 24,41
29. VSE a.s. Košice elektrina OcÚ 16.2.2024 110,34
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.