P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA €            

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

Gras SK s.r.o. Svidník tonery 3.1.2024
11,51 4.1.2024
2. IVES Košice APV Matrika 9.1.2024 33,60 9.1.2024
3. OZ DUKLA Kružlová členské 2024 10.1.2024 133,00 10.1.2024
4. VOSPOL s.r.o. Svidník internet 10.1.2024 4,97 15.1.2024
5. Sp. OcÚ Nižný Orlík poplatok za činnosť 2024 10.1.2024 400,00 15.1.2024
6. MARMON-SK s.r.o. Ladomirová pracovné odevy 17.1.2024 51,30 17.1.2024
7. MARMON-SK s.r.o. Ladomirová pracovná obuv 17.1.2024 17,10 17.1.2024
8. UNION POISŤOVŇA Bratislava poistenie protipovodňový vozík 18.1.2024 31,80 22.1.2024
9. MARMON-SK s.r.o. Ladomirová pracovný odev 19.1.2024 17,10 23.1.2024
10. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 24.1.2024 72,00 24.1.2024
11. VSE a.s. Košice opravná faktúra za plyn 29.1.2024 -43,70 1.2.2024
12. LINDSTRÖM s.r.o. Trnava prenájom rohože 1.2.2024 20,40 1.2.2024
13. Obecný podnik s.r.o. Vyšná Jedľová pranie obrusov 2.2.2024 11,70 7.2.2024
14. SARO Slovakia s.r.o.  Bratislava uloženie odpadu 5.2.2024 228,28 7.2.2024
15. ALINDSTROM s.r.o. Trnava projektorý manažér MOPS 1/2024 5.2.2024 250,00 5.2.2024
16. AKSIMLINE Lipany vypracovanie žiadosti MOPS 5.2.2024 480,00 5.2.2024
17. EUROGASTROP s.r.o. Prešov pasta pre chafingy 5.2.2024 34,50 2.2.2024
18. VOSPOL s.r.o. Svidník internet 8.2.2024 4,97 8.2.2024
19. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.2.2024 4,72 8.2.2024
20. VSE a.s. Košice zemný plyn 8.2.2024 338,70 8.2.2024
21. VSE a.s. Košice elektrina VO 8.2.2024 353,00 15.2.2024
22. KURTYM s.r.o. Chmeľová bravčové mäso - zabíjačka 12.2.2024 831,32 12.2.2024
23. Jozef Choma Kľušov školenie BOZP - MOPS 13.2.2024 150,00 14.2.2024
24. Kooperatíva Prešov poistenie IVECO 14.2.2024 172,50 14.2.2024
25. IFOsoft s.r.o. Prešov program EO 15.2.2024 40,80 15.2.2024
26. UNIQA Poisťovňa a.s. Bratislava PZP protipožiarny vozík 15.2.2024 25,07 15.2.2024
27. VSE a.s. Košice elektrina PZ 16.2.2024 125,15 21.2.2024
28. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 16.2.2024 24,41 21.2.2024
29. VSE a.s. Košice elektrina OcU 16.2.2024 110,34 21.2.2024
30. ZMOD Giraltovce členské 2024 28.2.2024 26,00 28.2.2024
31. MARMON-SK s.r.o. Ladomirová pracovný odev 28.2.2024 17,10 28.2.2024
32. MARMON-SK s.r.o. Ladomirová osobné ochranné prostriedky 28.2.2024 68,40 28.2.2024
33. LINDSTRÖM s.r.o. Trnava prenájom rohožky 29.2.2024 20,40 29.2.2024
34. Technické služby Svidník vývoz KUKA 29.2.2024 172,42 29.2.2024
35. AKSIMLINE Lipany projektorý manažér MOPS 2/2024 4.3.2024 250,00 4.3.2024
36. SARO Slovakia s.r.o.  Bratislava uloženie odpadu 4.3.2024 185,75 4.3.2024
37. Technické služby Svidník vývoz KUKA 4.3.2024 172,42 5.3.2024
38. Vospol s.r.o. Svidník internet 6.3.2024

4,97

7.3.2024
39. IFOsoft s.r.o. Prešov inštalácia SW 7.3.2024 20,40 7.3.2024
40. MARTEX EU s.r.o. Vyšný Orlík pracovné odevy MOPS 7.3.2024 1 023,96 7.3.2024
41. Slovak Telekom Bratislava telefón 7.3.2024 2,81 13.3.2024
42. VSE a.s. Košice zemný plyn 11.3.2024 338,70 13.3.2024
43. GRAS-SK s.r.o. Svidník tonery 12.3.2024 10,91 12.3.2024
44. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 14.3.2024 135,86 19.3.2024
45. VSE a.s. Košice elektrina PZ 14.3.2024 117,96 19.3.2024
46. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 14.3.2024 23,46 19.3.2024
47. VSE a.s. Košice elektrina OcU 14.3.2024 88,90 19.3.2024
48. KAPAaudio Belá nad Cirochou mixážny pult 19.3.2024 969,88 19.3.2024
49. ENVIA CONSULTING s.r.o. Košice vzdelávanie pracovníkov MOPS 20.3.2024 103,00 20.3.2024
50. UP DEJEUNER s.r.o. Bratislava stravné lístky SF 20.3.2024 298,19 21.3.2024
51. Technické služby Svidník vývoz KUKA 20.3.2024 172,42 22.3.2024
52. LINDSTROM s.r.o. Trnava prenájom rohožky 2.4.2024 20,40 2.4.2024
53. AKSIMLINE Lipany projektorý manažér MOPS 3/2024 2.4.2024 250,00 2.4.2024
54. Sp. OcÚ Nižný Orlík príspevok na 1. polrok 2024 3.4.2024 997,50 3.4.2024
55. SARO Slovakia s.r.o. Bratislava uloženie odpadu 3.4.2024 378,26 3.4.2024
56. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 3.4.2024 144,00 3.4.2024
57. BM PROTECT s.r.o. Michalovce GDPR 1. štvrťrok 3.4.2024 45,00 3.4.2024
58. KAUFMANN s.r.o. Kurimka zasadací stôl 4.4.2024 298,56 4.4.2024
59. MARTEX EU s.r.o. Vyšný Orlík pracovné odevy MOPS 5.4.2024 706,20 5.4.2024
60. Vospol s.r.o. Svidník internet 6.4.2024 4,97 8.4.2024
61. Komunálna poisťovňa Bratislava poistenie PUPN2 6.4.2024 30,00 8.4.2024
62. VSE a.s. Košice zemný plyn 8.4.2024 338,70 9.4.2024
63. Slovak Telekom Bratislava telefón 10.4.2024 3,28 10.4.2024
64. ZMOS Bratislava poplatok IS  DCOM 12.4.2024 259,00 12.4.2024
65. VSE a.s. Košice elektrina OcU 15.4.2024 69,79 22.4.2024
66. VSE a.s. Košice elektrina PZ 15.4.2024 126,47 22.4.2024
67. VSE a.s. Košice elektrina 15.4.2024 29,48 22.4.2024
68. EKOSERVIS Slovensko Veľký Slavkov servis ČOV 18.4.2024 294,00 18.4.2024
69. Obecný podnik Jedľová pranie obrusov 19.4.2024 30,00 19.4.2024
70. Centrum polygrafických služieb Bratislava matričné tlačivá 22.4.2024 20,64 22.4.2024
71. LINDSTRÖM s.r.o. Trnava prenájom rohože 25.4.2024 20,40 25.4.2024
72. MARMON-SK s.r.o. Ladomirová pracovná obuv PUPN 25.4.2024 37,60 26.4.2024
73. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 30.4.2024 72,00 30.4.2024
74. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 30.4.2024 72,00 30.4.2024
75. GENERALI poisťovňa Bratislava poistenie majetku 30.4.2024 474,48 30.4.2024
76. AKSIMLINE Lipany projektorý manažér MOPS 4/2024 30.4.2024 250,00 30.4.2024
77. Technické služby Svidník vývoz KUKA 2.5.2024 258,62 3.5.2024
78. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 6.5.2024 251,37 6.5.2024
79. Vospol s.r.o. Svidník internet 7.5.2024 4,97 7.5.2024
80. VSE a.s. Košice elektrina VO 10.5.2024 353,00 15.5.2024
81. VSE a.s. Košice zemný plyn 10.5.2024 338,70 10.5.2024
82. Slovak Telekom Bratislava telefón 10.5.2024 2,94 10.5.2024
83. Podduklianska knižnica Svidník bibliobus 10.5.2024 60,00 10.5.2024
84. Pro-tech Shop s.r.o. Lieskovec kufrík na náradie 13.5.2024 35,79 13.5.2024
85. VSE a.s. Košice elektrina PZ 15.5.2024 121,02 20.5.2024
86. VSE a.s. Košice elektrina obchod 15.5.2024 27,91 20.5.2024
87. VSE a.s. Košice elektrina OcU 15.5.2024 45,76 20.5.2024
88. Obecný podnik Jedľová pranie obrusov 17.5.2024 32,41 17.5.2024
89. HYG-ART s.r.o. Bardejov hygienické potreby 20.5.2024 181,15 20.5.2024
90. ALNA SK s.r.o. Svidník pracovné náradie 21.5.2024 101,90 21.5.2024
91. LINDSTROM s.r.o. Trnava prenájom rohožky 24.5.2024 20,40 24.5.2024
92. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 24.5.2024 72,00 24.5.2024
93. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 27.5.2024 72,00 28.5.2024
94. ALNA SK s.r.o. Svidník pracovné náradie PUPN 29.5.2024 37,60 29.5.2024
95. Technické služby Svidník vývoz KUKA 3.6.2024 172,42 3.6.2024
96. Ing. Anton Pulščák Lutina dokumentácia k stav. pololeniu 3.6.2024 700,00 3.6.2024
97. AKSIMLINE Lipany projektový manažér MOPS 5/2024 3.6.2024 250,00 3.6.2024
98. TIMERA s.e.o. Lipany vypracovanie žiadosti 3.6.2024 200,00 3.6.2024
99. SARO Slovakia s.r.o. Bratislava uloženie odpadu 4.6.2024 169,97 4.6.2024
100. Peter FEJER Prešov dekontaminácia katafalku 6.6.2024 99,00 6.6.2024
101. Vospol s.r.o. Svidník internet 6.6.2024 4,97 7.6.2024
102. VSE a.s. Košice zemný plyn 10.6.2024 338,70 10.6.2024
103. Tibor Farkaš Vráble teflónové obrusy 11.6.2024 120,00 11.6.2024
104. Krídla s.r.o. Humenné čistiace prostriedky 11.6.2024 93,24 11.6.2024
105. Obecný podnik Jedľová s.r.o. pranie obrusov 12.6.2024 37,70 12.6.2024
106. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 12.6.2024 72,00 12.6.2024
107. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 12.6.2024 72,00 12.6.2024
108. VSE a.s. Košice elektrina PZ 14.6.2024 141,82
109. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 14.6.2024 28,87
110. VSE a.s. Košice elektrina OcU 14.6.2024 26,14
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.