P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA €            

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

UP Dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky 4.1.2022 126,41 11.1.2022
2. Ing. Anton Pluščak Lutina PD oprava MK 7.1.2022 680,00 7.1.2022
3. Limitless Group s.r.o. Bratislava predplatné časopisu 10.1.2022 23,99 11.1.2022
4. OZ DUKLA Kružlová členské 2022 11.1.2022 134,00 11.1.2022
5. Sp. OcÚ Nižný Orlík príspevok 2022 18.1.2022 400,00 18.1.2022
6. Jaroslav Jakubašek Bardejov kamenivo 20.1.2022 396,30 20.1.2022
7. Vospol Svidník internet 20.1.2022 4,97 20.1.2022
8. RTVS Bratislava poplatok za RTVS 20.1.2022 13,92 24.1.2022
9. IVES Košice služby APV 24.1.2022 33,60 28.1.2022
10. Allianz SP Bratislava poistenie 2-5/2022 25.1.2022 52,13 28.1.2022
11. Zdraví Online s.r.o. Rudná vitamíny 27.1.2022 249,55 28.1.2022
12. Zdraví Online s.r.o. Rudná vitamíny 27.1.2022 242,55 28.1.2022
13. Hyg Art s.r.o. Bardejov čistiace prostriedky 27.1.2022 599,51 27.1.2022
14. Petrama J. Marusin Svidník uteráky, utierky 27.1.2022 656,25 27.1.2022
15. Technické služby Svidník vývoz KUKA 28.1.2022 156,77 4.2.2022
16. UP Déjeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky 3.2.2022 114,17 4.2.2022
17. Dominik Dereník Bardejov antigénové testy 7.2.2022 132,00 7.2.2022
18. Kooperatíva a.s. Prešov poistenie IVECO 7.2.2022 157,41 4.3.2022
19. VSE a.s. Košice elektrina VO 7.2.2022 229,00 15.2.2022
20. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.2.2022 4,82 9.2.2022
21. Innogy Slovensko plyn 8.2.2022 164,80 9.2.2022
22. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 8.2.2022 157,99 9.2.2022
23. IFOsoft s.r.o. Prešov program Evidencia obyvateľov 14.2.2022 40,80 15.2.2022
24. Vospol s.r.o. Svidník internet 14.2.2022 4,97 15.2.2022
25. UP Déjeuner s.r.o. Bratislava
stravné lístky SF 2021 14.2.2022 326,22 15.2.2022
26. VSE a.s. Košice elektrina PZ 15.2.2022 86,48 23.2.2022
27. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 15.2.2022 72,55 23.2.2022
28. VSE a.s. Košice elektrina OcU 15.2.2022 75,37 23.2.2022
29. Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice servis ČOV 18.2.2022 21,60 4.3.2022
30. Správa lesov Svidník dovoz dosiek 28.2.2022 72,00 28.2.2022
31. Technické služby Svidník vývoz KUKA 28.2.2022 156,77 28.2.2022
32. Úrad pre reguláciu EKaPŠ Bratislava poplatok za frekvenciu 4.3.2022 2,40 4.3.2022
33. Innogy Slovensko Bratislava plyn 4.3.2022 164,80 9.3.2022
34. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky 4.3.2022 114,17 9.3.2022
35. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 7.3.2022 139,27 9.3.2022
36. VSE a.s. Košice elektrina PZ 9.3.2022 78,80 21.3.2022
37. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 9.3.2022 62,11 21.3.2022
38. VSE a.s. Košice elektrina OcU 9.3.2022 59,33 21.3.2022
39. Montana Group s.r.o. Ružomberok moridlo na drevo 9.3.2022 77,55 10.3.2022
40. SOZA Bratislava autorská licencia 2022 11.3.2022 20,40 14.3.2022
41. Vospol Svidník internet 14.3.2022 4,97 14.3.2022
42. IFOsoft s.r.o. Prešov inštalácia programu 16.3.2022 18,00 18.3.2022
43. PONO PRESS Svidník inzerát - výberové konanie kontrolór obce 17.3.2022 100,00 17.3.2022
44. Slovak Telekom Bratislava telefón 17.3.2022 5,96 17.3.2022
45. Sp. OcÚ Nižný Orlík príspevok 2022 17.3.2022 804,00 17.3.2022
46. Gras SK s.r.o. Svidník toner do tlačiarne 22.3.2022 21,19 22.3.2022
47. Ráj kováni s.r.o. Ostrava zatvárač dverí 24.3.2022 58,85 24.3.2022
48. Technické služby Svidník vývoz KUKA 30.3.2022 156,77 5.4.2022
49. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky 4.4.2022 101,94 5.4.2022
50. JUMI-STAV s.r.o. Svidník prípravné práce k asfaltovaniu MK 4.4.2022 1043,54 4.4.2022
51. BM PROTECT s.r.o.  Michalovce GDPR 5.4.2022 45,00 5.4.2022
52. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 6.4.2022 119,47 7.4.2022
53. GNE Pavol Haško Hermanovce n/T oprava svietidiel VO 6.4.2022 944,00 7.4.2022
54. Innogy Slovensko Bratislava plyn 7.4.2022 164,80 7.4.2022
55. COLAS Slovakia Trnava oprava miestných komunácií 7.4.2022 49842,72 7.4.2022
56. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.4.2022 3,49 19.4.2022
57. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 11.4.2022 130,01 19.4.2022
58. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 13.4.2022 65,00 19.4.2022
59. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.4.2022 84,42 21.4.2022
60. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 13.4.2022 68,46 21.4.2022
61. VSE a.s. Košice elektrina OcU 13.4.2022 49,30 21.4.2022
62. RTVS Bratislava poplatok za RTVS 20.4.2022 13,92 26.4.2022
63. Jozef Choma Kľušov školenie BOZP 22.4.2022 144,00 26.4.2022
64. Vospol Svidník internet 22.4.2022 4,97 26.4.2022
65. Pavol Orečný LESPAL Petrovce orez stromov cintorín 23.4.2022 850,00 23.4.2022
66. DEUS Bratislava členský príspevok 26.4.2022 268,00 26.4.2022
67. Mikroregión Beskyd členský príspevok 29.4.2022 100,00 29.4.2022
68. skRASTer s.r.o.        Vyšný Orlík tabuľa laminovaná 2.5.2022 24,60 2.5.2022
69. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky 4.5.2022 142,21 9.5.2022
70. Innogy Slovensko Bratislava plyn 6.5.2022 164,80 9.5.2022
71. Technické služby Svidník vývoz KUKA 6.5.2022 235,15 9.5.2022
72. VSE a.s. Košice elektrina VO 6.5.2022 229,00 16.5.2022
73. Slovak Telekom Bratislava telefón 6.5.2022 4,09 9.5.2022
74. Cassiopeia Consulting Praha kladka- Pódium 11.5.2022 63,98 11.5.2022
75. UMAKOV Group a.s. Krompachy nerezové lanká 12.5.2022 417,94 12.5.2022
76. Verlag Dashofer Bratislava poplatok - smernice 12.5.2022 192,59 13.5.2022
77. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 12.5.2022 216,31 13.5.2022
78. Vospol Svidník internet 12.5.2022 4,97 13.5.2022
79. VSE a.s. Košice elektrina OcU 12.5.2022 34,74 19.5.2022
80. VSE a.s. Košice elektrina PZ 12.5.2022 80,04 19.5.2022
81. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 12.5.2022 82,09 19.5.2022
82. Náhradní díly Praha náhradné diely kosačka Stiga 23.5.2022 18,34 23.5.2022
83. Dominik Dereník BUBBLE Bardejov papierové utierky, toaletný papier 27.5.2022 320,76 27.5.2022
84. Podduklianská knižnica Svidník Bibliobus 27.5.2022 59,00 27.5.2022
85. Ing. Lipka Marek Tulčík audit rok 2020 31.5.2022 600,00 1.6.2022
86. Spoločný Obecný úrad Nižný Orlík príspevok - starostlivosť o ŽP 3.6.2022 26,84 3.6.2022
87. MARMON - SK Svidník pracovné odevy 6.6.2022 38,00 6.6.2022
88. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava
stravné lístky 6.6.2022 165,14 7.6.2022
89. Technické služby Svidník vývoz KUKA 6.6.2022 156,77 7.6.2022
90. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 7.6.2022 106,90 7.6.2022
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.