P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA €            

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

UP Dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky 4.1.2022 126,41 11.1.2022
2. Ing. Anton Pluščak Lutina PD oprava MK 7.1.2022 680,00 7.1.2022
3. Limitless Group s.r.o. Bratislava predplatné časopisu 10.1.2022 23,99 11.1.2022
4. OZ DUKLA Kružlová členské 2022 11.1.2022 134,00 11.1.2022
5. Sp. OcÚ Nižný Orlík príspevok 2022 18.1.2022 400,00 18.1.2022
6. Jaroslav Jakubašek Bardejov kamenivo 20.1.2022 396,30 20.1.2022
7. Vospol Svidník internet 20.1.2022 4,97 20.1.2022
8. RTVS Bratislava poplatok za RTVS 20.1.2022 13,92 24.1.2022
9. IVES Košice služby APV 24.1.2022 33,60 28.1.2022
10. Allianz SP Bratislava poistenie 2-5/2022 25.1.2022 52,13 28.1.2022
11. Zdraví Online s.r.o. Rudná vitamíny 27.1.2022 249,55 28.1.2022
12. Zdraví Online s.r.o. Rudná vitamíny 27.1.2022 242,55 28.1.2022
13. Hyg Art s.r.o. Bardejov čistiace prostriedky 27.1.2022 599,51 27.1.2022
14. Petrama J. Marusin Svidník uteráky, utierky 27.1.2022 656,25 27.1.2022
15. Technické služby Svidník vývoz KUKA 28.1.2022 156,77 4.2.2022
16. UP Déjeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky 3.2.2022 114,17 4.2.2022
17. Dominik Dereník Bardejov antigénové testy 7.2.2022 132,00 7.2.2022
18. Kooperatíva a.s. Prešov poistenie IVECO 7.2.2022 157,41 4.3.2022
19. VSE a.s. Košice elektrina VO 7.2.2022 229,00 15.2.2022
20. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.2.2022 4,82 9.2.2022
21. Innogy Slovensko plyn 8.2.2022 164,80 9.2.2022
22. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 8.2.2022 157,99 9.2.2022
23. IFOsoft s.r.o. Prešov program Evidencia obyvateľov 14.2.2022 40,80 15.2.2022
24. Vospol s.r.o. Svidník internet 14.2.2022 4,97 15.2.2022
25. UP Déjeuner s.r.o. Bratislava
stravné lístky SF 2021 14.2.2022 326,22 15.2.2022
26. VSE a.s. Košice elektrina PZ 15.2.2022 86,48 23.2.2022
27. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 15.2.2022 72,55 23.2.2022
28. VSE a.s. Košice elektrina OcU 15.2.2022 75,37 23.2.2022
29. Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice servis ČOV 18.2.2022 21,60 4.3.2022
30. Správa lesov Svidník dovoz dosiek 28.2.2022 72,00 28.2.2022
31. Technické služby Svidník vývoz KUKA 28.2.2022 156,77 28.2.2022
32. Úrad pre reguláciu EKaPŠ Bratislava poplatok za frekvenciu 4.3.2022 2,40 4.3.2022
33. Innogy Slovensko Bratislava plyn 4.3.2022 164,80 9.3.2022
34. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky 4.3.2022 114,17 9.3.2022
35. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 7.3.2022 139,27 9.3.2022
36. VSE a.s. Košice elektrina PZ 9.3.2022 78,80 21.3.2022
37. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 9.3.2022 62,11 21.3.2022
38. VSE a.s. Košice elektrina OcU 9.3.2022 59,33 21.3.2022
39. Montana Group s.r.o. Ružomberok moridlo na drevo 9.3.2022 77,55 10.3.2022
40. SOZA Bratislava autorská licencia 2022 11.3.2022 20,40 14.3.2022
41. Vospol Svidník internet 14.3.2022 4,97 14.3.2022
42. IFOsoft s.r.o. Prešov inštalácia programu 16.3.2022 18,00 18.3.2022
43. PONO PRESS Svidník inzerát - výberové konanie kontrolór obce 17.3.2022 100,00 17.3.2022
44. Slovak Telekom Bratislava telefón 17.3.2022 5,96 17.3.2022
45. Sp. OcÚ Nižný Orlík príspevok na činnosť I. polrok 2022
17.3.2022 804,00 17.3.2022
46. Gras SK s.r.o. Svidník toner do tlačiarne 22.3.2022 21,19 22.3.2022
47. Ráj kováni s.r.o. Ostrava zatvárač dverí 24.3.2022 58,85 24.3.2022
48. Technické služby Svidník vývoz KUKA 30.3.2022 156,77 5.4.2022
49. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky 4.4.2022 101,94 5.4.2022
50. JUMI-STAV s.r.o. Svidník prípravné práce k asfaltovaniu MK 4.4.2022 1043,54 4.4.2022
51. BM PROTECT s.r.o.  Michalovce GDPR 1. štvrťrok 5.4.2022 45,00 5.4.2022
52. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 6.4.2022 119,47 7.4.2022
53. GNE Pavol Haško Hermanovce n/T oprava svietidiel VO 6.4.2022 944,00 7.4.2022
54. Innogy Slovensko Bratislava plyn 7.4.2022 164,80 7.4.2022
55. COLAS Slovakia Trnava oprava miestných komunácií 7.4.2022 49842,72 7.4.2022
56. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.4.2022 3,49 19.4.2022
57. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 11.4.2022 130,01 19.4.2022
58. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 13.4.2022 65,00 19.4.2022
59. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.4.2022 84,42 21.4.2022
60. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 13.4.2022 68,46 21.4.2022
61. VSE a.s. Košice elektrina OcU 13.4.2022 49,30 21.4.2022
62. RTVS Bratislava poplatok za RTVS 20.4.2022 13,92 26.4.2022
63. Jozef Choma Kľušov školenie BOZP 22.4.2022 144,00 26.4.2022
64. Vospol Svidník internet 22.4.2022 4,97 26.4.2022
65. Pavol Orečný LESPAL Petrovce orez stromov cintorín 23.4.2022 850,00 23.4.2022
66. DEUS Bratislava členský príspevok 26.4.2022 268,00 26.4.2022
67. Mikroregión Beskyd členský príspevok 29.4.2022 100,00 29.4.2022
68. skRASTer s.r.o.        Vyšný Orlík tabuľa laminovaná 2.5.2022 24,60 2.5.2022
69. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky 4.5.2022 142,21 9.5.2022
70. Innogy Slovensko Bratislava plyn 6.5.2022 164,80 9.5.2022
71. Technické služby Svidník vývoz KUKA 6.5.2022 235,15 9.5.2022
72. VSE a.s. Košice elektrina VO 6.5.2022 229,00 16.5.2022
73. Slovak Telekom Bratislava telefón 6.5.2022 4,09 9.5.2022
74. Cassiopeia Consulting Praha kladka- Pódium 11.5.2022 63,98 11.5.2022
75. UMAKOV Group a.s. Krompachy nerezové lanká 12.5.2022 417,94 12.5.2022
76. Verlag Dashofer Bratislava poplatok - smernice 12.5.2022 192,59 13.5.2022
77. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 12.5.2022 216,31 13.5.2022
78. Vospol Svidník internet 12.5.2022 4,97 13.5.2022
79. VSE a.s. Košice elektrina OcU 12.5.2022 34,74 19.5.2022
80. VSE a.s. Košice elektrina PZ 12.5.2022 80,04 19.5.2022
81. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 12.5.2022 82,09 19.5.2022
82. Náhradní díly Praha náhradné diely kosačka Stiga 23.5.2022 18,34 23.5.2022
83. Dominik Dereník BUBBLE Bardejov papierové utierky, toaletný papier 27.5.2022 320,76 27.5.2022
84. Podduklianská knižnica Svidník Bibliobus 1. polrok 27.5.2022 59,00 27.5.2022
85. Ing. Lipka Marek Tulčík audit rok 2020 31.5.2022 600,00 1.6.2022
86. Spoločný Obecný úrad Nižný Orlík príspevok - starostlivosť o ŽP 3.6.2022 26,84 3.6.2022
87. MARMON - SK Svidník pracovné odevy 6.6.2022 38,00 6.6.2022
88. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava
stravné lístky 6.6.2022 165,14 7.6.2022
89. Technické služby Svidník vývoz KUKA 6.6.2022 156,77 7.6.2022
90. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 7.6.2022 106,90 7.6.2022
91. Slovak Telekom Bratislava telefón 9.6.2022 4,39 10.6.2022
92. Innogy Slovensko Bratislava plyn 9.6.2022 164,80 10.6.2022
93. VSE a.s. Košice elektrina OcU 13.6.2022 24,06 21.6.2022
94. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.6.2022 81,53 21.6.2022
95. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 13.6.2022 101,86 21.6.2022
96. RVC Prešov členské 2022 14.6.2022 26,50 14.6.2022
97. RVC Prešov poplatok za školenie 14.6.2022 15,00 14.6.2022
98. Jozef Choma Kľušov spracovanie dokumentácie PZS 15.6.2022 100,00 15.6.2022
99. Vospol  Svidník internet 15.6.2022 4,97 15.6.2022
100. Krídla s.r.o. Humenné kancelárske potreby 16.6.2022 98,18 16.6.2022
101. VVS a.s. Košice vodné 12/21-6/22 24.6.2022 109,75 24.6.2022
102. Ivan Rohaľ DUDRA Bardejov oprava kosačiek 30.6.2022 171,44 30.6.2022
103. Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice servis ČOV 1.7.2022 21,60 6.7.2022
104. MARMON-SK  s.r.o. Svidník pracovná obuv 4.7.2022 65,00 4.7.2022
105. Technické služby Svidník vývoz KUKA 6.7.2022 156,77 6.7.2022
106. ALNA SK s.r.o. Svidník pracovné náradie 6.7.2022 70,30 6.7.2022
107. BM PROTECT s.r.o. Michalovce GDPR 2. štvrťrok 6.7.2022 45,00 6.7.2022
108. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky 6.7.2022 114,68 8.7.2022
109. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 6.7.2022 93,70 8.7.2022
110. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.7.2022 3,50 8.7.2022
111. VSE a.s. Košice zemný plyn 8.7.2022 164,80 8.7.2022
112. Vospol Svidník internet 15.7.2022 4,97 20.7.2022
113. VSE a.s. Košice elektrina PZ 15.7.2022 77,09 22.7.2022
114. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 15.7.2022 128,53 22.7.2022
115. VSE a.s. Košice elektrina OcU 15.7.2022 22,04 22.7.2022
116. RTVS Bratislava poplatok 20.7.2022 13,92 20.7.2022
117. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 22.7.2022 65,00 22.7.2022
118. PS12 Group Žilina čerpadlo PS12 22.7.2022 730,00 25.7.2022
119. Tomáš Lipnický Roztoky šatníková zostava 25.7.2022 520,00 26.7.2022
120. Technické služby Svidník vývoz KUKA 29.7.2022 156,77 29.7.2022
121. BAMIDA s.r.o. Prešov textilná plachta na Pódium 1.8.2022 1714,20 2.8.2022
122. LEMON TRADE s.r.o. Nižná zrubový obklad 1.8.2022 665,45 2.8.2022
123. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 2.8.2022 160,34 2.8.2022
124. DPO SR Bratislava poplatokk za školenie 4.8.2022 100,00 4.8.2022
125. VSE a.s. Košice elektrina VO 4.8.2022 229,00 15.8.2022
126. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky 4.8.2022 119,28 8.8.2022
127. Slovak Telekom Bratislava telefón 9.8.2022 4,64 15.8.2022
128. VSE a.s. Košice zemný plyn 9.8.2022 164,80 15.8.2022
129. Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica vyjadrenie k projektu 10.8.2022 35,00 15.8.2022
130. VSE a.s. Košice elektrina PZ 10.8.2022 82,31 19.8.2022
131. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 10.8.2022 139,18 19.8.2022
132. VSE a.s. Košice elektrina OcU 10.8.2022 22,04 19.8.2022
133. DPO SR Bratislava školné členov DHZO 10.8.2022 385,00 11.8.2022
134. Sp. OcU Nižný Orlík doplatok na činnosť 11.8.2022 134,00 12.8.2022
135. Sp. OcU Nižný Orlík príspevok na činnosť II. polrok 2022 11.8.2022 804,00 12.8.2022
136. PS12 Group Žilina hasičský materiál 15.8.2022 1255,00 16.8.2022
137. Vospol Svidník internet 16.8.2022 4,97 19.8.2022
138. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 16.8.2022 144,00 19.8.2022
139. ALNA SK Svidník Aku vŕtačka 16.8.2022 204,80 16.8.2022
140. Inštal-Centrum s.r.o. Kračúnovce čistenie kanalizácie 18.8.2022 130,20 18.8.2022
141. UMAKOV Group s.r.o. Krompachy napínacie lanká 22.8.2022 209,45 22.8.2022
142. UMAKOV Group s.r.o. Krompachy napínacie lanká 22.8.2022 99,15 22.8.2022
143. ALNA SK s.r.o. Svidník taniere, príbory 24.8.2022 1803,36 24.8.2022
144. Technické služby Svidník vývoz KUKA 25.8.2022 156,77 25.8.2022
145. TPD WOOD s.r.o. Kurimka regálový systém 30.8.2022 700,00 30.8.2022
146. ALNA SK s.r.o. Svidn9k polievkové misy 2.9.2022 461,90 2.9.2022
147. ZMOD Giraltovce členské 2019-2022 2.9.2022 114,00 6.9.2022
148. KURTYM s.r.o. Zborov mäso 6.9.2022 464,60 6.9.2022
149. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 7.9.2022 169,78 7.9.2022
150. Slovak Telekom Bratislava telefón 9.9.2022 5,50 9.9.2022
151. VSE a.s. Košice zemný plyn 9.9.2022 164,80 12.9.2022
152. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.9.2022 79,20 22.9.2022
153. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 13.9.2022 172,39 22.9.2022
154. VSE a.s. Košice elektrina OcU 13.9.2022 25,91 22.9.2022
155. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky 13.9.2022 119,28 13.9.2022
156. Krídla s.r.o. Humenné
čistiace potreby 13.9.2022 51,61 13.9.2022
157. RVC Martin školennie matrikárok 13.9.2022 151,00 13.9.2022
158. Vospol Svidník internet 16.9.2022 4,97 20.9.2022
159. Pavol Haško - Gne Hermanovce nad Topľou oprava VO 20.9.2022 944,00 20.9.2022
160. Matej Kurty Nižný Mirošov kúpa a montáž dverí 19.9.2022 330,00 19.9.2022
161. Matej Kurty Nižný Mirošov úprava miestnosti pre účinkujúcich 19.9.2022 2900,60 19.9.2022
162. Vidiek n.o. Giraltovce spracovanie podkladov 3.10.2022 125,00 3.10.2022
163. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 3.10.2022 72,00 3.10.2022
164. BM PROTECT s.r.o. Michalovce GDPR 3. štvrťrok 4.10.2022 45,00 4.10.2022
165. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 5.10.2022 226,99 5.10.22
166. Technické služby Svidník vývoz KUKA 5.10.2022 235,15 5.10.2022
167. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava
stravné lístky 5.10.2022 128,45 5.10.2022
168. ALNA SK s.r.o. Svidník krovinorez Stihl 5.10.2022 864,80 6.10.2022
169. Slovak Telekom Bratislava telefón 10.10.2022 5,20 11.10.2022
170. VSE a.s. Košice zemný plyn 10.10.2022 164,80 11.10.2022
171. Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice servis ČOV 13.10.2022 21,60 13.10.2022
172. VSE a.s. Košice elektrina OcU 13.10.2022 40,93 21.10.2022
173. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.10.2022 79,20 21.10.2022
174. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 13.10.2022 150,56 21.10.2022
175. Vospol Svidník internet 14.10.2022 4,97 21.10.2022
176.

Jaroslav Cuper     Vyšný Orlík

poukážky pre dôchodcov 14.10.2022 720,00 18.10.2022
177. Anna Sadivová Vyšný Mirošov upratovanie KD 17.10.2022 200,00 18.10.2022
178. HygArt s.r.o. Bardejov vrecia PVC 18.10.2022 199,99 19.10.2022
179. Gras SK s.r.o. Svidník tonery 20.10.2022 51,47 20.10.2022
180. RTVS Bratislava poplatok 21.10.2022 13,92 21.10.2022
181. Kooperatíva Košice poistenie TATRA       T 148 21.10.2022 156,02 21.10.2022
182. Gras SK s.r.o. Svidník tonery matrika 24.10.2022 21,49 25.10.2022
183. JaL&Š s.r.o. Hervartov drevený šindeľ 26.10.2022 364,80 28.10.2022
184. CVČ Svidník poplatok za činnosť CVČ 3.11.2022 412,00 3.11.2022
185. ALNA SK s.r.o. Svidník náhradné súčiastky do kosačiek 3.11.2022 121,76 3.11.2022
186. Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice servis ČOV 3.11,.2022 21,60 3.11.2022
187. Technické služby Svidník vývoz KUKA 3.11.2022 156,77 3.11.2022
188. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava

stravné lístky

4.11.2022 156,59 7.11.2022
189. VSE a.s. Košice zemný plyn 7.11.2022 164,80 7.11.2022
190. Komunálna poisťovňa Bratislava poistenie AČ 7.11.2022 20,00 7.11.2022
191. Slovak Telekom Bratislava telefón 9.11.2022 3,89 9.11.2022
192. VSE a.s. Košice elektrina VO 9.11.2022 229,00 9.11.2022
193. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 10.11.2022 148,39 10.11.2022
194. Jozef Kaščák Baredjov geometrické zameranie 10.11.2022 200,00 10.11.2022
195. VSE a.s. Košice elektrina PZ 11.11.2022 81,82 22.11.2022
196. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 11.11.2022 136,19 22.11.2022
197. VSE a.s. Košice elektrina OcÚ 11.11.2022 56,30 22.11.2022
198. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 14.11.2022 156,00 14.11.2022
199. Vospol s.r.o. Svidník internet 21.11.2022 4,97 25.11.2022
200. Poradca podnikateľa Žilina ročný prístup 22.11.2022 204,00 22.11.2022
201. ZMOS Bratislava členské 2023 24.11.2022 49,58 25.11.2022
202. MARMON-SK Ladomírova pracovné odevy AČ 30.11.2022 106,00 30.11.2022
203. Technické služby Svidník vývoz KUKA 1.12.2022 156,77 1.12.2022
204. Milan Groško Miňovce prevádzkovanie pohrebiska 2.12.2022 40,00 2.12.2022
205. GAS-MG s.r.o. Svidník stavebné práce Revitalizácia šport.-relax. priestranstva 5.12.2022 14910,71 5.12.2022
206. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava
stravné lístky 6.12.2022 141,91 6.12.2022
207. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 6.12.2022 254,10 6.12.2022
208. VSE a.s. Košice zemný plyn 9.12.2022 164,80 15.12.2022
209. Podduklianská knižnica Svidník
Bibliobus 2. polrok 9.12.2022 59,00 12.12.2022
210. Slovak Telekom Bratislava telefón 9.12.2022 3,68 12.12.2022
211. BM PROTECT s.r.o. Michalovce GDPR 4. štvrťrok 12.12.2022 45,00 12.12.2022
212. VSE a.s. Košice elektrina OcU 12.12.2022 66,01 21.12.2022
213. VSE a.s. Košice elektrina PZ 12.12.2022 83,10 21.12.2022
214. VSE a.s. Košice elektrina PZ 12.12.2022 107,64 21.12.2022
215. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 13.12.2022 72,00 13.12.2022
216. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 13.12.2022 72,00 13.12.2022
217. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 13.12.2022 72,00 13.12.2022
218. Vospol Svidník internet 16.12.2022 4,97 16.12.2022
219. VVS a.s. Svidník vývoz žumpy 16.12.2022 72,00 16.12.2022
220. Marek Špak Svidník náhradné diely kosačka Stiga 16.12.2022 321,97 16.12.2022
221. VVS a.s. Košice vodné 6/22 - 12/22 20.12.2022 147,05 20.12.2022
222. Ing. Marek Lipka Tulčík audítorské služby 20.12.2022 500,00 20.12.2022
223. Revízna spoločnosť Bratislava revízia plynových zariadení 23.12.2022 500,00 23.12.2022
224. Technické služby Svidník vývoz KUKA 2.1.2023 156,77 4.1.2023
225. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 4.1.2023 133,93 4.1.2023
226. Slovak Telekom Bratislava telefón 11.1.2023 2,92 13.1.2023
227. VSE a.s. Košice elektrina VO 16.1.2023 28,61 24.1.2023
228. VSE a.s. Košice elektrina OcU 16.1.2023 74,86 23.1.2023
229. VSE a.s. Košice elektrina PZ 16.1.2023 86,51 23.1.2023
230. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 16.1.2023 100,38 23.1.2023
231. VSE a.s. Košice vyúčtovanie zemného plynu rok 2022 17.1.2023 -194,66 20.1.2023
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.