Komisie O.Z.

 

FINANČNÁ KOMISIA

Predseda: Anna Hrešková

Členovia:

Bc. Ondrej Michališin

Ing. Peter Varchol

Viera Šoltésová

 

 

KOMISIA NA OCHRANU VERJNÉHO PORIADKU A RIEŠENIA SŤAŽNOSTI OBČANOV

Predseda: Bc. Ondrej Michališin

Členovia:

Jozef Keselica

Bc. Tatiana Kurtyová

Ľubomír Bockanič

Ján Sivák

 

 

KOMISIA ZRIADENÁ PODĽA ZÁK. Č. 357/2004 Z.z.  O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Predseda: Jozef Keselica

Členovia:

Anna Hrešková

Bc. Tatiana Kurtyová

Bc. Ondrej Michališin

Ing. Peter Varchol

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.