Komisie O.Z.

 

KOMISIA KULTÚRY, VZDELÁVANIA, MLÁDEŽE A ŠPORTU

Predseda: Jozef Keselica

Členovia:

 

KOMISIA NA OCHRANU VERJNÉHO PORIADKU A RIEŠENIA SŤAŽNOSTI OBČANOV

Predseda: Bc. Ondrej Miuchališín

Členovia:

KOMISIA ZRIADENÁ PODĽA ZÁK. Č. 357/2004 Z.z.  O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Predseda: Mgr. Mária Keselicová

Členovia:

 

KOMISIA FINANČNÁ

Predseda: Ing. Peter Leško

Členovia:

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.