Komisie O.Z.

 

KOMISIA KULTÚRY, VZDELÁVANIA, MLÁDEŽE A ŠPORTU

Predseda: Jozef Keselica

Členovia: Lucia Brombergerová

Matúš Keselica

Galina Kimáková

Jozef Kurty

Ján Miženko

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD

 

KOMISIA NA OCHRANU VERJNÉHO PORIADKU A RIEŠENIA SŤAŽNOSTI OBČANOV

Predseda: JUDr. Miron Vojtašek

Členovia: Miroslav Bilý

Jozef Keselica

Bc. Tatiana Kurtyová

Ing. Peter Leško

KOMISIA ZRIADENÁ PODĽA ZÁK. Č. 357/2004 Z.z.  O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Predseda: Mgr. Mária Keselicová

Členovia: Jozef Keselica

Bc. Tatiana Kurtyová

Ing. Peter Leško

JUDr. Miron Vojtašek

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.