Komisie O.Z.

 

KOMISIA KULTÚRY, VZDELÁVANIA, MLÁDEŽE A ŠPORTU

Predseda: Jozef Keselica

Členovia:  Tomáš Jurina

Igor Keselica

Tomáš Kurty

Ján Miženko

 

KOMISIA NA OCHRANU VERJNÉHO PORIADKU A RIEŠENIA SŤAŽNOSTI OBČANOV

Predseda: Bc. Ondrej Michališin

Členovia: Poslanci obecného zastupiteľstva

KOMISIA ZRIADENÁ PODĽA ZÁK. Č. 357/2004 Z.z.  O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Predseda: Mgr. Mária Keselicová

Členovia:   Lucia Brombergerová

 

KOMISIA FINANČNÁ

Predseda: JUDr. Miron Vojtašek

Členovia: Ing. Zuzana Keselicová

Ing. Peter Leško

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.