ČÍSLO ZMLUVNÉ STRANY NÁZOV CENA ZVEREJNENIE A UZAVRETIE
Rok 2013
1.

Obec Nižný Mirošov

Lukáš Nebesný Kapišová

nájom nebytových priestorov - 05.05.2013
2.

ÚPSVaR Bardejov

Obec Nižný Mirošov

aktivačná činnosť 186,00 24.06.2013
3.

Obec Nižný Mirošov

Andrej Horvat Rakovčík

lávka pre peších 10 098,88 16.08.2013
4.

Obec Nižný Mirošov

Technické služby Svidník

zber, preprava a uskladňovanie

komunálneho odpadu

1 kuka za 1,25 28.08.2013
5.

RWE GAS s.r.o Košice

Obec Nižný Mirošov

dodávka plynu 05.09.2013
6.

Úrad Vlády SR

Obec Nižný Mirošov

kultúra narodnostných

menšín - divadlo

500,00 25.09.2013
7.

Obec Nižný Mirošov

Profi Poľno s.r.o Nové Zámky

spolupráca s objednávateľom

a koordinácia programu LEADER

22.10.2013
8.

Ministerstvo vnútra SR

Bratislava

Obec Nižný Mirošov

dotácia na MTZ DHZ
3 850,00 15.11.2013
9.

Obec Nižný Mirošov

Úrad Vlády SR

dotácia na výmenu okien

na budove OcÚ

9 000,00 03.12.2013
10.

IFOsoft Prešov

Obec Nižný Mirošov

programové vybavenie

evidencia daní a obyvateľov

277,20 04.12.2013
11.

ÚPSVaR Bardejov

Obec Nižný Mirošov

absolventská prax 16.12.2013
12.

BrIS s.r.o Prešov

Obec Nižný Mirošov

licencia a služby k programu

evid. daní a obyvateľov

18.12.2013

Rok 2014

1.

Obec Nižný Mirošov

Technické služby Svidník

zber, preprava a zneškodňovanie

komunálneho odpadu

1 kuka za 1,25 02.01.2014
2.

Obec Nižný Mirošov

Geralt Giraltovce

výmena okien 8 014,56 07.03.2014
3.

Obec Nižný Mirošov

Geralt Giraltovce

výmena okien 2. etapa 1 028,63 17.03.2014
4.

Obec Nižný Mirošov

Stanisla Staš Stebník

rekonštrukcia PPS 12 3 050,00 17.03.2014
5.

Obec Nižný Mirošov

ML - audit s.r.o. Svidník

audit účtovnej závierky za

rok 2013

600,00 02.05.2014
6.

Obec Nižný Mirošov

Lukáš Nebesný Kapišová

dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebyt.

priestorov

25.08.2014
7.

Obec Nižný Mirošov

FEDAN s.r.o. Prešov

rekonštrukcia miestnych komunikácií
20 348,62
15.10.2014
8.

Obec Nižný Mirošov

FEDAN s.r.o. Prešov

dodatok č. 1 k ZoD 13/10/2014

28.10.2014
Rok 2015
1.

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

Obec Nižný Mirošov

darovacia zmluva Iveco Magirus 11 983,32 13.01.2015
2.

Obec Nižný Mirošov

Lukáš Nebesný Kapišová

dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebyt.

priestorov

05.01.2015
3.

ÚPSVaR Bardejov

Obec Nižný Mirošov

dohoda o podpore zamestnávania

UoZ § 54

30.03.2015
4.

ÚPSVaR Bardejov

Obec Nižný Mirošov

dohoda o vykonávaní dobrovoľníckej

služby § 52 a)

30.04.2015
5.

Obec Nižný Mirošov

Lukáš Newbsný Kapišová

dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebyt.

priestorov

16.05.2015
6.

ÚPSVaR Bardejov

Obec Nižný Mirošov

dohoda o vykonávaní dobrovoľníckej

služby § 52 a)

25.05.2015
7.

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

Obec Nižný Mirošov

zmluva o výpožičke hnuteľného

majetku štátu

27.05.2015
8.

Obec Nižný Mirošov

ML - audit, s.r.o. Svidník

zmluva o vykonaní auditu

za rok 2014

27.6.2015
9.

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

Obec Nižný Mirošov

darovacia zmluva Tatra T 148 CAS 32
17.9.2015
10.

ÚPSVaR Bardejov

Obec Nižný Mirošov

dohoda o vykonaní dobrovoľníckej

služby § 52 a)

22.10.2015
11.

Úrad Vlády SR

Obec Nižný Mirošov

dotácia na opravu telocvične ZŠ 8 000,00 10.12.2015
12.

ÚPSVaR Bardejov

Obec Nižný Mirošov

dohoda o vykonávaní MOS 11.12.2015
13.

SAKS Management, s.r.o

Bratislava

Obec Nižný Mirošov

zmluva o poskytnutí služieb

830,00 16.12.2015
14.

ÚPSVaR Bardejov

Obec Nižný Mirošov

dohoda o podpore zamestnanosti

§ 5422.12.2015
15.

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

Obec Nižný Mirošov

dotácia na miestnú komunikáciu 13 500,00 23.12.2015

 

 

ČÍSLO ZMLUVNÉ STRANY NÁZOV CENA ZVEREJNENIE A UZAVRETIE
ROK 2016
1.

Obec Nižný Mirošov

Projekt JM, s.r.o

Krajná  Poľana

zmluva o poskytnutí služieb 3 780,00 27.1.2016
2.

Obec Nižný Mirošov

Ing. Peter Leško

PVS Ondava

zmluva o dielo č. 10/03/2016 7 486,05 16.3.2016
3.

Obec Nižný Mirošov

Ing. Peter Leško

PVS Ondava

dodatok č. 1 k ZoD č. 10/03/2016 - 23.3.2016
4.

Obec Nižný Mirošov

Slovanet, a.s. Bratislava

zmluva o Dielo 99 360,00 31.3.2016
5.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Bratislava

Obec Nižný Mirošov

zmluva č. 26786 - dotácia na

MTZ

2 000,00 27.4.2016
6.

PSK Prešov

Obec Nižný Mirošov

zmluva č. 608/2016/ODDRC

dotácia v zmysle VZN 15/2008

1 000,00 10.8.2016
7.

EUROVIA SK, a.s. Košice

Obec Nižný Mirošov

zmluva o dielo č. 4909.6070065FNO 18 708,43 19.9.2016

ROK 20171.

Obec Nižný Mirošov

Jaroslav Cuper

nájom nebytových priestorov 30.4.2017
2.

Dobrovoľná požiarna ochrana

SR Bratislava

Obec Nižný Mirošov

zmluva č. 37686 - dotácia na MTZ 3 000,00 27.06.2017
3.

Obec Nižný Mirošov

IGNITE, s.r.o Bardejov

zmluva o poskytovaní služieb 50,00/mes. 3.7.2017
4.

Úrad Vlády SR Bratislava

Obec Nižný Mirošov

zmluva o poskytnutí dotácie na kultúru

narodnostných menšín 2017

500,00 18.7.2017
5.

Innogy Slovensko, s.r.o.

Bratislava

Obec Nižný Mirošov

dodatok zmluve o združenej dodávke

plynu

21.7.2017
6.

Obec Nižný Mirošov

PROFIL INVEST FIVE s.r.o.

Vranov nad Topľou

Zmluva o dielo 2 870,77 16.8.2017
7.

Prešovský samosprávny kraj

Obec Nižný Mirošov

Zmluva č.348/2017/ORHC o poskytnutí

dotácie v zmysle VZN č.57/2017

1 000,00 16.8.2017
8.

Obec Nižný Mirošov

KOVTEC s.r.o Košice

zmluva o dielo 3560,40 24.10.2017
9.

Obec Nižný Mirošov

Jozef Kurty Nižný Mirošov

zmluva o nájme nebytových priestorov 10,00 14.11.2017
10.

Obec Nižný Mirošov

REMOPEL, s.r.o. Sabinov

zmluva o dielo č.VO-16/06 148 442,21 24.11.2017

ROK 2018


1.

Obec Nižný Mirošov

Up Slovensko s.r.o Bratislava

kúpna zmluva č. Z20189924_Z 3 149,69 20.3.2018
2.

Poľnohospodárska platobná agentúra

Bratislava

Obec Nižný Mirošov

zmluva o poskytnutí nenávratného

finančného príspevku Č.072PO130114

64 505,72 18.4.2018
3.

Dobrovoľná požiarna ochrana

SR Bratislava

Obec Nižný Mirošov

zmluva č. 38872 - dotácia na MTZ 3 000,00 4.6.2018
4.

Ministerstvo životného prostredia SR

Bratislava

Združenie mikroregionu Beskyd

zmluva o poskytnutí nenávratného

finančného príspevku č. OPKZP-P01-

SC111-2017-23/76 kompostéry

197 702,60 29.6.2018
5.

Okresný súd Svidník

Obec Nižný Mirošov

dohoda o zabezpečení povinnej práce 29.6.2018
6.

Prešovský samosprávny kraj

Obec Nižný Mirošov

Zmluva č. 614/2018/OK o poskytnutí

dotácie na zakúpenie stolov - sála KD

500,00 21.8.2018
7.

Prima Banka Slovensko

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o municipálnom úvere Eurofondy

(A) č. 19/004/18

64 505,72 10.9.2018
8.

Fond na podporu kultúry národnostných

menšín Bratislava

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o poskytnutí finančných

prostriedkov č. 18-120-00061

1 000,00 25.9.2018
9.

Úrad Vlády SR Bratislava

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu

rozvoja športu na rok 2018

37 500,00 12.10.2018
10.

Poľnohospodárska platobná agentúra

Bratislava

Obec Nižný Mirošov

Dodatok k zmluve č. 072PO130114 15.10.2018
11.

Obec Nižný Mirošov

Poľnoprodukt spol. s .r. o Svidník

Zmluva č. 147/NM/2018 o prenájme

poľnohospodárskych pozemkov

40,72 15.10.2018
12.

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

Obec Nižný Mirošov

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003170 30 000,00 8.11.2018
13.

Ministerstvo vnútra SR

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o poskytnutí dotácie na

zabezpečenie úloh prevencie kriminality

na rok 2018

 

5 000,00 26.11.2018
14.

Obec Nižný Mirošov

M.Cup Produktion s.r.o

Zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko 59 649,80 30.12.2018
ROK 2019
1.

Obec Nižný Orlík

Obec Nižný Mirošov

Dohoda o zriadení spoločného

obecného úradu

26.2.2019
2.

Obec Nižný Mirošov

Technické služby Svidník

Zmluva o poskytovaní služieb 30.04.2019
3.

Obec Nižný Mirošov

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

Nové Zámky

Zmluva na kompletný servis v oblasti

odberu a analýz vzoriek odpadovej

vody

23,00 za

rozbor

17.05.2019
4.

Obec Nižný Mirošov

Ing. Olách Peter Sedliská

Zmluva o dielo č. 1/2019 13 361,15 31.05.2019
5.

Obec Nižný Mirošov

DOD-ART, s.r.o. Gerlachov

Zmluva o dielo č. 6/2019 162320,50 30.07.2019
6.

Prima banka Slovensko

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o grantovom účte 05.08.2019

7.

Prima banka Slovensko

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o Municipálnom úvere -

Eurofondy č. 19/004/18

04.09.2019
8.

Prima banka Slovensko

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o Minicipálnom úvere -

Univerzál č. 19/017/19

25 000,00 04.09.2019
9.

Prima banka Slovensko

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o  účte Municipálneho úveru -

Univerzál

04.09.2019
10.

Obec Nižný Mirošov

Jaco, s.r.o Svidník

Zmluva o dielo č.  2/2019 - prevencia

kriminality

6 250,00 20.9.2019
11.

Obec Nižný Mirošov

Eurogastrop s.r.o. Prešov

Kúpno-predajná zmluva - vybavenie kuchyne KD 13335,96 4.11.2019
12.

Obec Nižný Mirošov

Eurogastrop s.r.o. Prešov

Kúpno-predajná zmluva - vybavenie kuchyne ZŠ 9166,20 4.11.2019
13.

Obec Nižný Mirošov

Dušan Poperník Energospol Svidník

Zmluva o dielo č. 1/9/2019 - oprava interiéru

telocvične ZŠ

7 070,00 10.12.2019
14.

Obec Nižný Mirošov

Viktor Tyč - VIKA Svidník

Zmluva o dielo č. 2/9/2019 - oprava interiéru

telocvične ZŠ

4 528,14 10.12.2019
15.

Obec Nižný Mirošov

Jasan cleaning s.r.o Vyšný Mirošov

Kúpna zmluva auto KIA 1 300,00 19.12.2019
16.

Slovenský vodohospodársky podnik

š.p.Banská Štiavnica

Obec Nižný Mirošov

Nájomná zmluva na vodný tok Mirošovec 29.12.2019
ROK 2020
1.

VSD a.s. Košice

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o výpožičke podperných bodov NN

vedenia

14.1.2020
2.

Prima Banka Slovensko

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o grantovom účte 6.4.2020
3.

Slovak Energy, s.r.o. Bratislava

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o združenej dodávke elektriny a

zemného plynu

28.5.2020
4.

Obec Nižný Mirošov

H.K.K. mont s.r.o Svidníik

Zmluva o dielo č.012020 - Stavebné úpravy

jedálne a telocvične

199 222,19 1.6.2020
5.

Obec NIžný Mirošov

GAS-MG s.r.o. Svidník

Zmluva o dielo č. 2/2020 - revitalizácia

ŠRP Nižný Mirošov

26 460,89 3.6.2020
6.

Fedorová Mária, Svidník a Skirka Jozef, Stropkov

Obec Nižný Mirošov

Darovacia zmluva na pozemok KN 416/1 5.6.2020
7.

Hirčko Milan Nižný Mirošov

Obec Nižný Mirošov

Kúpna zmluva na pozemok KN 416/1 250,00 5.6.2020
8.

Obec Nižný Mirošov

JUMI-STAV s.r.o. Svidník

Zmluva o dielo č. 202005 - zvýšenie prietočnej

kapacity toku Mirošovec

197 025,30 28.7.2020
9.

Obec Nižný Mirošov

Pavol Ivan Nižný Mirošov

Kúpna zmluva - nákup dreva
10.

Prima banka Slovensko

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy 4.9.2020
11.

Obec Nižný Mirošov

JUMI-STAV s.r.o. Svidník

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 202005 7.10.2020
12.

H.K.K. mont s.r.o Svidník

Obec Nižný Mirošov

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 012020 28.10.2020
13.

Obec Nižný Mirošov

JUMI - STAV s.r.o Svidník

Zmluva o dielo č. 202006 - stavebné úpravy

požiarnej zbrojnice

47 588,46 5.11.2020
14.

Štatistický úrad SR Bratislava

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o výpožičke - tablet 30.11.2020
15.

Ministerstvo vnútra SR

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o výpožičke - súprava protipovodňovej

záchrannej služby

2.12.2020
ROK 2021
1.

Ministerstvo vnútra SR

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o spolupráci NP COVID MRK 5.1.2021
2.

Obec Nižný Mirošov

H.K.K.mont s.r.o. Svidník

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 012020
25.1.2021
3.

Štatistický úrad SR Bratislava

Obec Nižný Mirošov

Dodatok k zmluve o výpožičke - tablet 16.3.2021
4.

Obec Nižný Mirošov

ENERGOSPOL Svidník

Zmluva o dielo č.1/3/2021 28784,70 29.3.2021
5.

Obec Nižný Mirošov

ENVI - PAK a.s.  Bratislava

Dodatok č. 1 k zmluve VMI0909201501 1795,44 1.4.2021
6.

Obec Nižný Mirošov

ENERGOSPOL  Svidník

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/3/2021 9.4.2021
7.

DPO SR Bratislava

Obec Nižný Mirošov

Zmluva č. 321 1094 dotácia na MTZ 3000,00 19.5.2021
8.

Mesto Svidník

Obec Nižný Mirošov

Dohoda o začlenení do existujúceho spádu

materskej školy

30.8.2021
9.

BAPOS m.p. Bardejov

Obec Nižný Mirošov

Kúpna zmluva unimobunka 1200,00 3.9.2021
10.

Obec Nižný Mirošov

Pierott n.o. Prešov

Darovacia zmluva č. 5004/2021 20,00 11.10.2021
11.

Obec Nižný Mirošov

Ivana Vojtašeková Nižný Mirošov

Kúpna zmluva - chladnička 250,00 8.11.2021
12.

Obec Nižný Mirošov

Miron Vojtašek Nižný Mirošov

Kúpna zmluva - fotopasca 100,00 8.11.2021
13.

Obec Nižný Mirošov

H.K.K. mont s.r.o. Svidník

Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 012020
29.10.2021
14.

Obec Nižný Mirošov

JUMI-STAV s.r.o. Svidník

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 20.10.2021
ROK 2022
1.

Milka Dupejová Bardejov

Obec Nižný Mirošov

Kúpna zmluva na pozemok 3935,00 12.1.2022
2.

Obec Nižný Mirošov

BM PROTECT s.r.o. Michalovce

Zmluva o dielo - GDPR 15,00/mes.

12.1.2022

3.

Obec Nižný Mirošov

COLAS Slovakia s.s. Trnava

Zmluva o dielo ZoD 01/2022/03454 53 626,55 28.1.2022
4.

PPA Bratislava

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070APM5 14 170,82 25.1.2022
5.

Ing. Lipka Marek

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb 1 100,00 3.3.2022
6.

Obec Nižný Mirošov

H.K.K. mont s.r.o. Svidník

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 012020 117 440,87 28.2.2022
7.

Obec Nižný Mirošov

ENVI - PAK a.s. Bratislava

Dodatok č. 1 k zmluve VMI0909201501 1.4.2022
8.

Obec Nižný Mirošov

Dušan Poperník - Energospol, Svidník

Zmluva o dielo č. 08/2022 77 932,67 28.4.2022
9.

Obec Nižný Mirošov

Igor Keselica a manželka, Svidník

Kúpna zmluva - pozemok 472,50 10.5.2022
10.

DEUS Bratislava

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

18.5.2022
11.

Slovenská republika MV SR Bratislava

Obec Nižný Mirošov

Zmluva o výpožičke č. KRHR-PO-VO-

377-032/202211.7.2022
12.

PSK Prešov

Obec Nižný Mirošov

Zmluva č. 647/2022/OPR o poskytnutí dotácie 1910,00 11.7.2022
13.

Obec Nižný Mirošov

GAS s.r.o. Svidník

Dodatok č. 1 k ZoD č. 2/2020 16.11.2022
14.

Obec Nižný Mirošov

H.K.K. mont s.r.o. Svidník

Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 012020 24.11.2022
15.

Obec Nižný Mirošov

NASES Bratislava

Zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre

elektronickú pečať

ROK 2023
1.

Obec Nižný Mirošov

Technické služby Svidník

Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, preprave

komunálneho a ostat. odpadu

13.1.2023
2.

DPO SR Bratislava

Obec Nižný Mirošov

Zmluva č. 323 0979 dotácia na MTZ 3 000,00 2.5.2023
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.